دکتر ناصر باقری مقدم

دکتر ناصر باقری مقدم عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر ناصر باقری مقدم

Dr. Naser Bagheri Moghaddam

عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی جهت توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه کاربرد پرتوها و ارائه دلالتهای سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
2 ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه های فناورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی های بادی و خورشیدی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 2
3 ارائه چارچوبی جهت افزایش سهم داخل در اجرای پروژه های فناورانه صنعت نفت و گاز بر اساس تحلیل محتوای اسناد بالادستی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 84
4 ارائه مدل کسب وکار سیستم های فتوولتائیک غیرمتمرکز بر اساس بوم ناب کسب وکار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 7، شماره: 4
5 ارائه مدل مفهومی تحقق مرجعیت علمی در حوزه آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 32، شماره: 4
6 ارزیابی نقش بازی پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 111
7 انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری : فناوری غشا در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 1، شماره: 4
8 اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه در سطح ملی؛ مطالعه موردی: کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 22، شماره: 52
9 Factors Affecting Photovoltaic Technology Application in Decentralized Electricity Production in Iran: a Conceptual Framework (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
10 بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 79
11 پیشنهاد یک مدل اولویت گذاری آینده پژوهانه علم و فناوری برای ایران براساس نظر خبرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 1
12 تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
13 تبیین فرآیند توسعه فناوری پیل سوختی در ایران با بهره گیری از مفهوم موتورهای محرک نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 2
14 تحلیل پویای کارکردی- ساختاری توسعه فناوری در چارچوب نظام نوآوری فناورانه؛ مورد مطالعه: فناوری تولید همزمان برق و حرارت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 2
15 تحلیل ساختاری و سیستمی نظام نوآوری صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 54
16 تحلیل سازوکارهای سرریز محلی دانش و بررسی پویایی آنها از منظر جغرافیای اقتصادی تکاملی (مورد مطالعه: خوشه تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 3
17 تحلیل سبک های یادگیری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی بخش فاوا ایران) (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 1
18 تحلیل فرایند توسعه فناوری ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی با روش موتورهای نوآوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
19 تحلیل نظام نوآوری فناورانه با تاکید بر نقش عوامل زمینه ای؛ مورد مطالعه: فناوری ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
20 تحلیل وضعیت جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص های علم و فناوری در سناریوهای «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی» ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
21 تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 12
22 توسعه و انتقال فناوری تولید کاتالیست های تجاری- چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 13
23 چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 2
24 رشد و توسعه فناوری های پایدار چارچوبی برای تحلیل حکمرانی نظام های نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
25 سناریونگاری آینده انرژی ایران با ترکیب رویکرد درون قالبی و تحلیل ریخت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 83
26 شکل گیری قابلیت های فناورانه برای فرارسی در محصولات پیچیده : تجهیزات حفاری انحرافی چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 2
27 شناسایی موانع پیش روی تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 43
28 طراحی چارچوب مفهومی توسعه نوآوری سازگار با مناطق برای کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 3
29 عوامل موثر بر توسعه کاربرد فناوری فتوولتائیک در تولید برق پراکنده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 7، شماره: 1
30 مدل سازی اجرای طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی ایران با رویکرد تفسیری-ساختاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
31 مدیریت استعداد: توسعه رهبران جدید در سازمان شناسایی و تحلیل عوامل موثر برآن (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
32 مطالعه تطبیقی راهبردها و سیاستهای امنیت انرژی کشورهای منتخب و درس آموخته هایی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 81
33 نگاشت خط مشی گذاری علم و فناوری در کشور بر اساس مدل فرایندی خط مشی گذاری (مطالعه موردی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
34 نگاشت خط مشی گذاری علم و فناوری در کشور براساس مدل فرآیندی خط مشی گذاری (مطالعه موردی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
35 نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 22، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تدوین ماموریت درسازمان های غیرانتفاعی داوطلبانه و بکارگیری آن دریک سازمان ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 ارائه یک مدل برای شناسایی موانع و محرکهای شکل گیری نظام نوآوری فناورانه مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
3 ارائه یک مدل تحلیل محیط سازمانی با رویکرد سیستمی: مطالعه موردی یک موسسه پژوهشی در حوزه انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
4 ارایه مدلی برای اولویت بندی استراتژی های توسعه صنعتی با استفاده از روش تصمیم گیری گروھی فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 ارزیابی تطبیقی نقش انجمنهای تجاری در توسعه فناوری خودروهای هیبرید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار
6 ارزیابی تکنولوژی سیستمهای تولید انرژی الکتریکی غیر متمرکز با استفاده از روش تصمی مگیری چند شاخصه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
7 ارزیابی نظام نوآوری فناورانه هیدروژن و پیل سوختی در کشور و ارایه سیاست های پیشنهادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
8 ارزیابی و انتخاب سیستم های محرکه خودرو در افق 20-15 ساله کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ارائه سناریو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
9 الگوی سیستمی پیشرفت فناوری پیل سوختی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
10 انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری، مطالعه موردی فناوری غشاء در صنعت گاز کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
11 اهمیت و جایگاه کارت امتیازی متوازن در مدیریت سبد پروژه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
12 Fuel Cell Technological Innovation System in Iran (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
13 بررسی الزامات تشکیل وزارت انرژی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی
14 بررسی امنیت سیستم انرژی کشور و ارتباط متقابل آن با توسعه کاربرد انرژ یهای تجدیدپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
15 بررسی چالشهای حوزه تولید برق و ارائه راهکار جهت رفع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی
16 بکار‌گیری و مقایسه روشهای AHP, TOPSIS, ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
17 پیش بینی نقش فناوریهای پیشرفته پیل سوختی در توسعه پایدار ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
18 پیشبینی سبد مصرف انرژی دنیا در افق سال ۲۰۴۰ میلادی (دریافت مقاله) اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی
19 تبیین نقش سیستم هوشمندی تکنولوژی در فرایندهای مدیریت دانش: مورد کاوی پیل سوختی اکسیدجامد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 تحلیل راهبردی صنعت پلاستیک کشور با استفاده از رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش صنعت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
21 تحلیل لایه ای علی پیرامون موضوع تغییر اقلیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
22 تحلیل مدل های پیاده سازی استراتژی و انتخاب مدل مناسب در حوزه فناوری - مطالعه موردی توسعه فناوری پیل سوختی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 تکنیک های شناخت و تحلیل ذینفعان با رویکرد برنام هریزی استراتژیک در سازمانهایدولتی و غیرانتفاعی (مطالعه موردی در شرکت برق منطق های گیلان) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
24 جایگاه انرژیهای نو و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور در افق چشم انداز1404 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
25 جایگاه و وظایف دولت ها در فرایند توسعه فناوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
26 درآمدی بر نقش دولت در توسعه فناوری خودروهای هیبریدی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار
27 راهکارها و چالش های تجاریسازی سامانه ها و محصولات پیچیده در شرکت های دانش بنیان(موردکاوی: شرکت ملی حفاری ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها
28 گامهای نظری تحلیل توسعه فناوریهای نوظهور با استفاده ازنظام نوآوری فناورانه : مورد مطالعاتی فناوری پیل سوختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
29 مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور، گلوگاه انرژی در سمت تقاضا (دریافت مقاله) اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی
30 معرفی و بررسی رویکردهای جهانی استراتژی های ملی توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
31 واردات گاز؛ سیاست آینده دیپلماسی انرژی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی