دکتر سامان جوادی

دکتر سامان جوادی

دکتر سامان جوادی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری سفره ساحلی با استفاده از روش GALDIT و واسنجی آن با روش AHP (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
2 ارزیابی آسیبپذیری آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از مدل اصلاح شده NW-DRASTIC (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
3 ارزیابی اجتماعی سناریوهای حکمرانی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
4 ارزیابی روش های مختلف آسیب پذیری آبخوان آبرفتی و ساحلی (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان محدوده آستانه-کوچصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
5 ارزیابی مطلوبیت سبد غذایی گیاهی از منظر ابعاد زیست محیطی و مقایسه آن با سبد غذایی رایج جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
6 ارزیابی منابع آب حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از شاخص های ردپای یکپارچه آب های سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 1
7 ارزیابی میزان تاثیرگذاری سامانه کنترل خودکار توزیع آب سطحی کشاورزی به منظور کاهش برداشت و تعادل بخشی آبخوان در شرایط کم آبی (مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
8 بررسی امکان تولید آب از هوای مرطوب در مدل گلخانه ای مجهز به مبدل حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
9 بررسی پایداری منابع آب در حوضه زاینده رود با استفاده از شاخصهای پایداری و مدل GMS (مطالعه موردی: آب خوان نجف آباد در حوضه زاینده رود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
10 بررسی تغییرات دمای ایران در اثر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
11 تعادل بخشی آبخوان با روش های برنامه ریزی غیر خطی و برنامه ریزی مثبت ریاضی در دشت قزوین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
12 تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش USDA و آسیب پذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آب شیرین) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
13 چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سامانه تغذیه مصنوعی در تغذیه آبخوان ها و مدیریت سیلاب مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
14 شبیه سازی سه بعدی تهاجم جبهه های آب شور در آبخوان های کویری با استفاده از مدل SEAWAT (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
15 شناخت دقت پایگاه داده ماهواره ای بارش PERSIANN-CDR در شبیه سازی رواناب مدل SWAT بر روی پهنه حوضه دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش های دراستیک استاندارد و دراستیک سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
2 ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با استفاده از روش GALDIT : مقاله مروری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 ارزیابی آسیب پذیری ذاتی آبخوان کارستی درفک در شمال ایران، به روش EPIK (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
4 ارزیابی حد اینترفاز و روند تغییرات کیفی سفره آب زیرزمینی دشت تبریز در دهه هشتاد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی زیست¬محیطی سد گتوندعلیا با استفاده از منطق فازی و مقایسه نتایج آن با سامانه¬های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی شاخصهای منابع کمی و کیفی آب زیرزمینی مطالعه موردی: حوضه آبریز قره قوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
7 ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص یکپارچه ردپای آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
8 ارزیابی کیفی آب های سطحی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سلامت آباد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
9 ارزیابی و تهیه نقشه ی آسیب پذیری ذاتی آبخوان کارستی درفک گیلان با روش COP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 ارزیابی وضعیت کمی منابع آب زیرزمینی با رویکرد مدلسازی عددی (منطقه مورد مطالعه: خراسان جنوبی- آبخوان سرایان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
11 استفاده از رویکرد حسابداری آب +WA در برسی بیلان عمومی منابع آب (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبریز پلاسجان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 اصلاح روش DRASTIC و کاربرد آن در ایران (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
13 برآورد دبی ایمن سیلاب ورودی به شهرک ماسوله با استفاده از HEC-RAS و HEC-HMS ،SCS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
14 بررسی آسیب پذیری آبخوان ساحلی با استفاده از روش GALDIT (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 بررسی اثرات منابع آلاینده برکیفیت اب دریای خزر و مسائل زیست محیطی ناشی از ان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
16 بررسی اجمالی از مطالعات مکان یابی بهینه تغذیه مصنوعی آبخوان در سطح جهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 بررسی اندرکنش رسوبگذاری و آستانه حرکت و تعیین ضریب زبری واقعی در کانال چپ سد سنگر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 بررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از روش GODS در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
19 بررسی تلفیق حریم کیفی آب های سطحی و زیرزمینی ( مطالعه موردی در منطقه آستانه- کوچصفهان) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
20 بررسی تلفیقی حریم کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی در گیلان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
21 بررسی عملکرد مدل SWAT در شبیه سازی جریان سطحی ایستگاه آبسنجی پل دو آب حوضه شازند، مرکزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
22 پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبخیز ماسوله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
23 پیش بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه زریوار با استفاده از محاسبات نرم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 تاثیر احداث سد ساوه بر فرونشست زمین در دشت علی آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 تحلیل عدم قطعیت پارامتر ضریب ذخیره در مدل MODFLOW (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 تحلیل عدم قطعیت پارامتری در مدل جریان آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
27 تدقیق پارامترهای بیلان آب زیرزمینی دشت آستانه کوچصفهان با استفاده از روش - CRD (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
28 تعیین میزان تاثیر عملیات آبخیزداری بر دبی پیک سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ماسوله) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
29 تغییرات مکانی کیفیت آب دشت آستانه- کوچصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
30 تهیه نقشه هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه آبخوان دشت شهرکرد به وسیله مدل GMS (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 شبیه سازی آبخوان دشت آستانه_کوچصفهان و استخراج روابط ماهانه افت-مقدار برداشت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 شبیه سازی تراز آب زیرزمینی با استفاده از برنامه، برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: محدوده امامزاده جعفر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
33 شبیه سازی کیفی و مدلسازی عددی برکه های تثبیت فاضلاب با استفاده شبکه عصبی مصنوعی و روش CFD (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
34 شبیه سازی مخازن سدها با استفاده از مدل شیء گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 شبیه سازی مخازن سدها با استفاده از مدل شیء گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 شناسایی عرصه های آسیب پذیر منابع آب زیرزمینی از منظر آسیب پذیری با استفاده از شاخص DRASTIC (منطقه مورد مطالعه: استان البرز، آبخوان هشتگرد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز