دکتر حلیمه عنایت

دکتر حلیمه عنایت استاد دانشگاه شیراز

دکتر حلیمه عنایت

Dr. Halimeh Enayat

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.