پروفسور محسن نظری

پروفسور محسن نظری دانشیار دانشگاه تهران

پروفسور محسن نظری

Prof. Mohsen Nazari

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Sovereign External Debt Variations by Cross Wavelet Transform (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 4، شماره: 4
2 ارائه الگوی مفهومی تصویر قیمتی فروشگاهی در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 33
3 ارائه چارچوب ادراک قیمتی در مصرفکنندگان مختلف اقوام ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 2
4 ارائه چارچوب استراتژی قیمت گذاری در شرکتهای چندکاناله (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 1
5 ارائه چارچوب بررسی وضعیت بانک های ایرانی از لحاظ رقابت پذیری: به کارگیری پارادایم S-C-P (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 3
6 ارائه چارچوب نگرش به خرید از فروشگاه های همواره تخفیف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
7 ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در بخش ارتباطات ثابت و سیار ایران: مطالعه چندموردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 3
8 ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 4
9 ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 12، شماره: 30
10 ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران بین المللی با استفاده از مدل جاذبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 1
11 الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 2
12 انحصار (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
13 انحصار خرید (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
14 انحصار دوطرفه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
15 انحصار طبیعی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
16 Estimation of Monetary Value of Information on the Internet (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 1
17 Fairness Perceptions of Price Increases in the Case of Currency Crisis Affecting Domestic and Foreign Brands (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 4
18 Investigating the Factors that Influence Online Impulsive Buying in Iran - Survey on Group Discount Websites (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 3
19 Investigation of the Productivity of Networking Activities and Improvement Projects on the Sales and Employment of Iranian Agricultural Clusters (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 21، شماره: 1
20 Modeling the Factors Influencing Store Price Image in Iran by Interpretive Structural Modeling Method (دریافت مقاله) مجله مدلسازی بازاریابی بین الملل دوره: 1، شماره: 1
21 The Impact of Price Segmentation based on Customer Characteristics, Product Bundle or Product Features on Price Fairness Perceptions (دریافت مقاله) مجله مدلسازی بازاریابی بین الملل دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی «اثر پول برد» در میان سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 1
23 بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره ۷۸-۱۳۵۷ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 1
24 بررسی اثر کشور مبداً بر تمایل به پرداخت؛ تبیین نقش حس ملی‌گرایی و ریسک ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 3
25 بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در ایران (۷۸- ۱۳۴۵) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 37، شماره: 1
26 بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 1
27 بررسی انصاف ادراک شده مشتری از راهکار قیمتگذاری پویا و تبیین عوامل موثر بر آن در صنعت هتلداری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 3
28 بررسی تاثیر انواع تخفیفات قیمتی بر قصد خرید و وفاداری خریداران با نقش میانجی فریب ادراک شده (مطالعه موردی: خریداران کالاهای لذت گرایانه و فایده گرایانه در شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 4
29 بررسی تاثیر بی انصافی قیمتی ادراک شده بر تنفر از برند مصرف کننده در نظام قیمت گذاری پویا (مورد مطالعه: تاکسی آنلاین اسنپ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 1
30 بررسی تاثیر پرداخت های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) (مورد مطالعه: بانک ملت) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
31 بررسی تاثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 2
32 بررسی تاثیر عوامل موثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
33 بررسی تاثیر قالب بندی پیام تخفیف و برند بر صرفه جویی ادراک شده، کیفیت ادراک شده و قصد خرید مصرف کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
34 بررسی تاثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرایند خرید خودرو (مورد مطالعه: خودروی پراید و پژو ۲۰۶) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 4
35 بررسی تاثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی B۲C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 4
36 بررسی توجه مصرف کننده به قیمت در تبلیغات آژانس مسافرتی با استفاده از الگوهای ردیابی چشم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 55
37 بررسی چگونگی تاثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیل‎کننده خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش (مطالعه موردی: بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 3
38 بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 2
39 بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژی‎های رقابتی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
40 بررسی روند تحول و راهبرد دیجیتال صنعت بیمه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 52
41 بررسی علم سنجی ادبیات مدل های درآمدی نوآوری های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 3
42 بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادراک از منصفانه بودن قیمت گذاری ازدحام (ترافیک) در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 109
43 بررسی عوامل موثر بر انتشار co۲ در ایران(مطالعه موردی نیروگاهها) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 4، شماره: 12
44 بررسی عوامل موثر بر انصاف قیمتی ادراک شده و نتایج حاصل ازآن بر اساس نظریه اسنادی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 2
45 بررسی قابلیت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آزمون های نسبت واریانس و گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 4
46 بی قاعدگی های دوره ای در بازدهی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران (روش باز نمونه گیری بوت استراپ ناپارامتریک) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 13، شماره: 31
47 تابع تولید (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
48 تاثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر وفاداری، تمایل به پرداخت و رفتارهای شکایتی و تلافی جویانه مشتریان (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 4
49 تاثیر عدم قطعیت تخفیف بر تصمیم به خرید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 3
50 تبیین الگوی انتخاب راهبرد های بازاریابی بانکداری تجاری مبتنی بر ارزش ویژه مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 1
51 تبیین و تعریف سازمان رسانه و سیاست گذاری های رسانه ای در ایران، بر مبنای مدل مدیریت توسعه محور (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه دوره: 1، شماره: 1
52 تحلیل استراتژی های بازاریابی بانک های خصوصی ایران در دوران رکود اقتصادی سال-های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 33
53 تحلیل تخصیص فعالیت ها در شرکت های هواپیمایی به رقابت و همکاری بر مبنای راهبرد هم رقابتی با دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 55
54 تحلیل روش‎های قیمت‎گذاری شرکت ام‎تی‎ان ایرانسل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
55 تحول مدل کسب و کار در صنعت حمل و نقل درون شهری: موردپژوهی تطبیقی اسنپ و کارپینو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 38
56 تخصیص بهینه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
57 تدوین مدل ترغیب شهروندان تهرانی به خرید کالای ساخت داخل (مطالعه موردی: لوازم خانگی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 3
58 تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 3
59 تدوین و اولویت بندی استراتژیهای قیمت گذاری حمل و نقل بار، با استفاده از تکنیک SWOT و QSPM مطالعه موردی: راه آهن ج.ا.ا (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 1
60 تعیین سطح ادراک اخلاقی بودن افزایش قیمت دردوره بحران ارزی (مقایسه برندهای داخلی و خارجی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 1
61 تقاضا (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
62 توسعه شبکه های بین بنگاهی راهکار به کارگیری ظرفیت بلااستفاده بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی: ارائه نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 1
63 سیاست پولی و حباب مسکن درتهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 4
64 شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کانال مصرف کننده به منظور تعیین استراتژی بهینه قیمت گذاری شرکت های چندکاناله (مورد مطالعه:صنایع خرده فروشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 4
65 شناسایی و اولویت‎بندی عوامل موثر بر همسوسازی استراتژی‎های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی با تکنیک الکتر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
66 طراحی چارچوب تجربه قیمتی مشتریان مبتنی بر نقاط تماس مشتری در کانال های چندگانه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 50
67 طراحی چهارچوب سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت بیمه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 26، شماره: 17
68 طراحی مدل بازاریابی رابطه ای بین بنگاهی در شبکه کسب و کار گردشگری پارسیان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 4
69 طراحی مدل شبکه سازی فعالیت های بازاریابی بنگاه های فعال در خوشه های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 37
70 طراحی و پیادهسازی سیستم پیشنهاددهنده به مدیران در خصوص قیمتگذاری هوشمند بر اساس ارزش مشتری با تکنیکهای مدلسازی موضوعی و متنکاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 33
71 عرضه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
72 عوامل تعیین کننده آستانه تخفیف قیمت: رهیافت فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 1
73 عوامل تعیین کننده تصویر قیمتی فروشگاه :رهیافت فراترکیب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 1
74 فراتحلیل عوامل موثر بر انصاف ادراکشده در استراتژی قیمتگذاری پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 1
75 فلسفه اقتصاد (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
76 کاربرد نظریه روانشناسی سازههای شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 21
77 کمیابی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
78 کنترل بازار (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
79 مازاد (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
80 متن کاوی نظرات مشتریان برند تلفن همراه سامسونگ با رویکرد خریدهای الکترونیکی تخفیف دار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 10، شماره: 1
81 مدل سازی کسب مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی با رویکرد مفهوم‎سازی بنیادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 1
82 مدل شبیه سازی مصرف آبزیان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 10، شماره: 4
83 مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
84 مدل هم آفرینی ارزش در طراحی داخلی ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 1
85 مدلسازی تابع برآورد تقاضای حمل ونقل مواد معدنی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 2
86 مقایسه سه روش برآورد قیمت رایانه همراه در بازار تهران: رگرسیون لذت باورانه )هدانیک(، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 14
87 نظریه بنگاه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
88 نظریه رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
89 هزینه فرصت (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
90 همکاران رقابتی در صنعت خدمات مهندسی (تدوین مدل مفهومی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
91 هوشمندی رقابتی، برساخته ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی: مقایسه بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی نظام تعرفه گذاری حمل بار در صنعت حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
2 ارائه مدل آموزش و توسعه منابع انسانی کارکنان بیمه سامان مبتنی بر بهره گیری از اصول اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
3 ارائه یک مدل مفهومی در زمینه فریب قیمتی ادراک شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
4 ارایه مدل مدیریت توسعه محور برای سازمان های رسانه ای درایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
5 ارایه مدل مفهومی اثر ابعاد اجتماعی و محیط زیستی مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر انصاف قیمتی ادراک شده توسط مشتریان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
6 ارزیابی اثر ابتکارات نوآوری اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 از مسئولیت اجتماعی شرکتی به نوآوری اجتماعی شرکتی بایدها و چراها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
8 Investigating an ideal crowdsourcing contest from the solvers’ perspective (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
9 بازاریابی دیجیتال در صنعت بیمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه
10 بررسی اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر مولفه های تصویر قیمتی در صنعت طلا و جواهر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
11 بررسی تاثیر تناسب تنظیمی بر توجه دیداری به برچسب های تغذیه: مطالعه بازاریابی عصب پایه با استفاده از ردیاب چشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 بررسی تاثیر رایحه محیطی برارزیابی و یادآوری برندهای آشنا و ناآشنا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
13 بررسی تاثیر قیمت گذاری سبدی پویا بر ادراک از منصفانه بودن قیمت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
14 بررسی تاثیرمتغیرهای جمعیت شناختی برتمایل به پرداخت بیمه گذاران بیمه درمان تکمیلی مطالعه ی موردی شرکت بیمه ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
15 بررسی تأثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر روی رفتار مصرف کنندگان وفاداری و رفتارهای شکایت آمیز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
16 بررسی تمایل به پرداخت شهروندان تهرانی بابت برند آبمیوه های ارگانیک و عوامل موثربرآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
17 بررسی رابطه میان رویکرد بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان در شرکت های ارائه کننده خدمات دسترسی به اینترنت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
18 تاثیر قیمت‌گذاری حداکثر بار در صرفه‌جویی مصرف برق با رویکرد شبکه‌های عصبی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
19 تجربه قیمتی مشتریان مبتنی بر نقاط تماس مشتری در کانال های چندگانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
20 تحلیل تجربه واقع شده خرید آنلاین مشتری در جهان ووکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی
21 تحلیلی بر ادراک از انصاف افزایش قیمت در بحران ارزی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
22 تفکر راهبردی: چیستی و چگونگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 چارچوب ادراک قیمتی مصرف کنندگان: رهیافت مرور سیستماتیک ادبیات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
24 چارچوب ادراکات مصرف کننده از تخفیف: رهیافت مرور سیستماتیک ادبیات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
25 خلق ارزش مشترک توسط مصرف کنندگان در اقتصاد اشتراکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
26 سنجش فناوری های چندکاناله با نقش میانجی ریسک ادراک شده (مورد مطالعه: آژانس مسافرتی علی بابا) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
27 شناسایی فرصتهای نوآوری در ایرلاین های ایران با تاکید بر ضرورت تنوع در مدل کسب و کار ایرلاینهای ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲
28 ضرورت شکل گیری هم رقابتی به عنوان شکل جدید روابط بین شرکت های هواپیماییداخلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
29 طیف مدلهای کسب وکار نوآوری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲
30 عوامل موثر بر انصاف قیمتی مصرف کنندگان: مورد مطالعه خریداران لباس و پوشاک در شهرستان شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
31 محاسبه و تحلیل شاخصهای دانش محوری در بنگاههای بزرگ صنعتی ایران و رابطه ان با عملکرد اقتصادی بنگاهها مدلسازی FCM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
32 مد آرام به جای مد سریع راه حلی برای آینده پایدار (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
33 مدلی برای ارزیابی اثراتادراک انصاف قیمتی در خرید اینترنتی بلیت هواپیما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
34 مطالعه و بررسی تاثیر شفافیت قیمتی بر ادراک از انصاف قیمتی و رضایت از خرید محصولات سبز (مطالعه ی موردی : لوازم آرایشی و بهداشتی ایوروشه در شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار