دکتر سجاد پاشائی

دکتر سجاد پاشائی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

دکتر سجاد پاشائی

Dr. Sajjad Pashaie

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Partial Least Squares in Explaining the Relationship between the Using of Information and Communications Technology (ICT) Tools with Teenagers' Depression (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 8، شماره: 6
2 Relationship between Personnel’s Organizational Commitment with Managers’ Leadership Styles in Sport Organizations of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 4
3 بررسی تاثیر مشارکت در ورزش های تفریحی برکیفیت زندگی معلمان منطقه آزاد ماکو (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 3، شماره: 10
4 بررسی تاثیر نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت فروشی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 19
5 بررسی نقش میانجیگری عوامل نهادی در تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ماکو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
6 تاثیر شبکههای اجتماعی بر تبلیغات دهان به دهان بهواسطه وفاداری و دلبستگی به برند در لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 3
7 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان مراجعه کننده به اماکن ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 6، شماره: 4
8 تبیین مدل اثربخشی همایش های بزرگ ورزشی با نقش میانجی گری توسعه اجتماعی ، فرهنگی بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
9 تجزیه و تحلیل نقش واسطه ای بازخورد کار از سرپرست در تاثیر عوامل محیطی،فردی،سازمانی بر ارتقای خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
10 مدل سازی معادلات ساختاری اثرپذیری محیط اطراف از مولفه های توسعه پایدار ورزشگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 4، شماره: 11
11 نقش میانجیگری مشارکت ورزشی در تبیین ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات با کاهش افسردگی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 20