دکتر اصغر افتخاری

دکتر اصغر افتخاری استاد

دکتر اصغر افتخاری

Dr. Asghar Eftekhari

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ صلح و سلم در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 12
2 «عفو» در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 2
3 ابعاد مفهومی مدارای سیاسی در جامعه اسلامی با تاکید بر سیره آیت الله مهدوی کنی (علیه السلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 13، شماره: 26
4 ارزیابی سیاست ضد ایرانی «غرب»؛ رویکردی امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 3، شماره: 5
5 استراتژی امنیتی اسرائیل در قرن ۲۱؛ امینت لویاتانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 2
6 اصول الگوی اجتماعی حفاظت و امنیت در جامعه اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 7، شماره: 25
7 اصول امنیت اجتماعی شده در اسلام؛ مطالعه موردی: سوره های مبارکه اعراف، یونس و صافات (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 8، شماره: 15
8 اعتباربخشی علمی به الگوی طراز عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 11، شماره: 39
9 الزامات تامین امنیت در افق سند چشم انداز ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 43
10 الگوی مدرن عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 78
11 امنیت عمومی در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 12، شماره: 3
12 Defensive and Security-related Research of Islam Faith and Security: The Comparative Study Securitybased, and Profit-Based Discourses (دریافت مقاله) دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام دوره: 4، شماره: 7
13 Religionization of Politics versus Secularization of Politics: An Islamic Alternative (دریافت مقاله) دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام دوره: 1، شماره: 1
14 Strategic Requirements of Islam in Political Sciences’ Field (دریافت مقاله) دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام دوره: 3، شماره: 5
15 بازتاب هویت ملی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 2
16 بررسی تفاوت های مبانی امنیت در اسلام و مکتب کپنهاگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 6، شماره: 11
17 تاثیر بیداری اسلامی بر آینده نظام سیاسی عربستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 2
18 تاثیر تهدیدات سیاسی- امنیتی محور مقاومت بر آسیب پذیری رژیم صهیونیستی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 53
19 تبیین امنیتی واژه خوف در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 8، شماره: 29
20 تحلیل الگوی تعامل آزادی و امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
21 تحلیل تماتیک امنیت و آزادی اندیشه از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 8، شماره: 29
22 تحلیل جنگ هیبریدی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 15، شماره: 54
23 تحلیل عناصر قدرت نظامی در سیره علوی باتاکیدبر جنگ صفین (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 42
24 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی رژیم صهیونیستی (با تاکید بر نظریه جیمز روزنا) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 9، شماره: 3
25 تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 6، شماره: 17
26 تقویت ضریب ایدئولوژیک به مثابه عامل مقوم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 15، شماره: 55
27 تهدیدات عرفان های نوظهور علیه انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 11، شماره: 24
28 جنگ ترکیبی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران (تحلیل ابعاد و روش ها) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 28، شماره: 109
29 درک روابط بین الملل؛ رویکردی قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 2، شماره: 4
30 دیپلماسی حکومت پیامبر (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 1، شماره: 1
31 رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری برای آینده پیش رو (دریافت مقاله) مطالعات امنیت اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
32 راهبردها و سیاست‌های ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظلّه‌العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
33 راهبردهای امنیتی امام حسن عسکری علیه السلام (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 1، شماره: 4
34 ساخت اجتماعی امنیت (درآمدی بر جامعه شناسی امنیت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 3، شماره: 4
35 سازمانهای اطلاعاتی و افکار عمومی؛ راهبردی برای امنیتسازی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 5، شماره: 19
36 سیاست و فرهنگ شاخصهای سیاستگذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 35
37 شاخص های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 37
38 شاخص های جنگ عادلانه در سیره نظامی امیرالمومنین(علیه السلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 38
39 شرعی سازی سیاست، چارچوبی معرفتی برای تحقق ایده سیاست اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 4
40 شناسایی و بررسی منابع قدرت نرم آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور و ارائه الگو (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 103
41 شناسایی و تحلیل وضعیت مولفه های بومی فرهنگ اجتماعی در مقاصد گردشگری۞ (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 32
42 ظرفیت سنجی نظریات روابط بین الملل در عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (با تاکید بر نظریه سازه انگاری) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
43 عدالت به مثابه تعدیل : درآمدی بر نظریه امام خمینی (ره) در باب عدالت ملی و بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 5
44 علوم اجتماعی تفسیری؛ شناخت و نقد (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 31
45 کاربست منطقه گرایی و نقش آن در تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 2
46 کارکردهای اجتماعی انقلاب اسلامی: مطالعه اردوهای جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران دوره: 2، شماره: 2
47 کالبدشکافی ابعاد امنیت از منظرآیت الله مهدوی کنی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 15، شماره: 2
48 کرامت انسانی در قرآن کریم و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 1
49 گذار از علوم امنیتی سکولار به نظریه امنیت شریعتمدار (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 32
50 مبانی نظری و عملی اندیشه سیاسی محمد سعید رمضان البوطی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 3، شماره: 4
51 مدل اقناع افکار عمومی در قرآن کریم؛ مطالعه موردی مواجهه با منافقین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
52 مدیریت رسانه ای بحران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 15، شماره: 55
53 معنا و مقام مصلحت در اندیشه سیاسی ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 3
54 معناشناسی استکبار در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 21
55 مفهوم شناسی امنیت در بیانیه گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 11، شماره: 23
56 مقاله پژوهشی: طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی با تاکید بر نقش ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
57 مقاله پژوهشی:تاثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 78
58 مقاله پژوهشی:راهبردهای پسابرجامی آمریکا علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 33
59 منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 8، شماره: 17
60 منطقه گرایی نوین و امنیت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 11، شماره: 1
61 منظومه مفهومی خرد امنیت اجتماعی شده در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه واله (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 11، شماره: 21
62 مولفه های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 70
63 نظریه قدرت نرم در قرآن کریم (مطالعه تطبیقی گفتمان اسلامی و غرب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 6، شماره: 1
64 نقش سازمانهای اطلاعاتی در تامین امنیت نرم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 5، شماره: 17
65 نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مبانی نظری قدرت نرم انقلاب اسلامی، آموزش عالی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی امنیت اقتدار و پیشرفت