دکتر میثم شیرخدایی

دکتر میثم شیرخدایی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

دکتر میثم شیرخدایی

Dr. Meysam Shirkhodaie

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیبشناسی مطالعات برند در ایران با تمرکز بر متغیر وفاداری به برند: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 4
2 ادراک مصرف کننده از رفتارهای غیراخلاقی شرکت ها و پیامدهای آن: تعیین نقش خودگرایی و ایده آل گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
3 الگوی راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان دانش محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 51
4 الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 2
5 اندازه گیری تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید موادغذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 1، شماره: 1
6 Examining the Effect of Industry Competitive Intensity: The Mediating Role of Marketing Capabilities and Market-Focused Learning (دریافت مقاله) مجله مدلسازی بازاریابی بین الملل دوره: 2، شماره: 2
7 Examining the Effectiveness of Public Service Advertisement through Hormonal Marketing Approach (دریافت مقاله) مجله مدلسازی بازاریابی بین الملل دوره: 1، شماره: 1
8 Marketing in Auditing: Application of the ۷P Model (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 8، شماره: 1
9 باز تعریف تبلیغات تجاری از منظر اسلام با روش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 23، شماره: 114
10 بازاریابی اینستاگرامی: انتخاب اینفلوئنسر در صنایع غذایی با رویکرد فوکام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 3
11 بازاریابی عصبی: بررسی اثر رنگ بر امواج مغزی در ناحیه فرونتال با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: بشقاب های میناکاری شده) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 1
12 بازاریابی فعالیت های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیت در جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 4
13 بازاریابی گردشگری: بررسی مقایسه ای تجربه گردشگری به یاد ماندنی بین تیپ های شخصیتی متفاوت بر اساس مدل مایرز-بریگز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 31
14 بخش بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 2
15 بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه یافته منتخب) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 89
16 بررسی تاثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 32
17 بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان (شرکت بیمه ایران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
18 بررسی تاثیر تجربه نوستالژیک برند، رضایت برند و بازاریابی پایدار بر عشق برند و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 4، شماره: 4
19 بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 17
20 بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر شکل گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعه برند (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 3
21 بررسی تاثیر قیمت گذاری با اعداد انتهایی غیر روند بر روی پردازش اطلاعات قیمتی مصرف کنندگان (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 78
22 بررسی تاثیرعملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی بانک پارسیان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 3
23 بررسی رابطه بین مهارت های فروش و عملکرد کارکنان فروش: نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 13
24 بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 7، شماره: 13
25 بررسی نقش نگرش به گواهی برند حلال در خلق ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
26 بررسی ویژگی های تبلیغ ویروسی و علت انتشار آن در اینترنت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 1
27 پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
28 پردازش نظری اجرای پروژههای علم شهروندان در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 2
29 پیشایندهای اصالت برند و نقش آن در شکل گیری تبلیغات توصیه ای (موردمطالعه: آجیل تواضع) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 4
30 تاثیر آگهی های خدمات عمومی بر قصد کمک مالی: تبیین نقش میانجی ترشح هورمون اکسی توسین (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 4
31 تاثیر ارزیابی و نگرش به محصول بر تصویر برند کشور مبدا و تمایل به سفر (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 28
32 تاثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 261
33 تبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
34 تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد ووفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 31
35 تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 1، شماره: 1
36 تبیین نقش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وبسایتهای گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 34
37 تبیین نقش مزاجها در رفتار خرید آنی مشتریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 3
38 تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
39 تحلیل رفتار شکایتی مشتریان هتل ها و تاثیر ویژگی های شخصیتی (مطالعه موردی: هتل های شهرستان ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 14
40 تحلیل کارکردهای نظام نوآوری فناورانه مالی در گذار ولث تک (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 59
41 تحلیل نحوه گذار به فناوری های نوین مدیریت ثروت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
42 تعیین مسیر گذار به فناوری های نوین بیمه ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 37، شماره: 2
43 دسته بندی ریسک های بین المللی موثر بر انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی مورد مطالعه: صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 2
44 رابطه جذابیت برند کارفرما وگرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 53
45 راهبردهای موثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 4
46 روش شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 100
47 سنجش تجربی هم افزایی در بازاریابی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
48 سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 81
49 شناسایی ابعاد تعالی برند با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: صنعت کالاهای تند مصرف) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 22، شماره: 53
50 شناسایی چالش های موجود در شکل گیری اینشورتک در صنعت بیمه ایران با رویکرد نظریه اسکات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 38، شماره: 4
51 شناسایی عوامل موثر بر هم آفرینی برند در جوامع برند رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 4
52 شناسایی عوامل موفقیت شرکت اینترنتی علی بابا (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 4
53 ضدبازاریابی مصرف دخانیات و اولویت‎بندی راهکارها با استفاده از تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 3
54 طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش های علمی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 59
55 عشق به برند: مطالعه تجربی مصرفکنندگان ایرانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 17
56 عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 30
57 عوامل موثر بر وفاداری مشتری: با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
58 کاربرد روش بهترین بدترین فاصله ای، در بازاریابی هنر: رتبه بندی روش های تبلیغات اینترنتی تئاتر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 3
59 محرک های انگیزشی و کنترلی در مدل TAM نسبت به خدمات حمل ونقل آنلاین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 4
60 مدل ساختاری-تفسیری سطح بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 3
61 مدل سازی ساختاری تفسیری مولفه های سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 1
62 مشاهده ای نیمه تجربی از تاثیر قدرت ستاره افراد مشهور بر رفتار خرید مصرف کنندگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 2
63 مفهوم پردازی افت خرید نسل زد از دیدگاه نظریه ساخت گرایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 4
64 مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب دربسترنظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 25، شماره: 16
65 مقایسه جذابیت برند کارفرمایی بخش های دولتی و خصوصی: دیدگاه دانشجویان دانشگاه های فنی و مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 2، شماره: 2
66 مواجهه با چالش های اخلاقی در علم شهروندان با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 3
67 مواد غذایی حلال: بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کنندگان در اروپا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 1
68 نقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش در عملکرد شرکت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 6
69 نوع شناسی مسیر گذار به فناوری مالی پرداخت (پی تک) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
70 نوع شناسی مسیر گذار به فناوری مالی پرداخت (پی تک) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرآیند تدوین پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
2 ارائه مدلی جهت ارتقاء علم شهروندی با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
3 ارزش ادراکی مصرف کنندگان ی اثر آن بر رضایت مشتریان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
4 بازاریابی عصبی: بررسی تاثیر عنصر رنگ برقصد خرید بشقاب های میناکاری شده بااستفاده از ابزار EEG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
5 بازاریابی عصبی: مقدمه ای برابزارها و تکنیک ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
6 بازاریابی کارآفرینانه: ماهیت و معنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
7 بازاریابی هورمونی: رویکردی نوین به تحقیقات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
8 بررسی ابعاد شخصیت برند بر ارزش ویژه برند در صنعت تلفن همراه(نوکیا،سامسونگ) (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
9 بررسی ابعاد مرتبط با سازمان بر ایجاد اعتماد در مشتریان کلیدی بانک کشاورزی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
10 بررسی اثر جذابیت شخصیت برند و وابستگی عاطفی به برند بر قصد خرید مجدد: نقش میانجی کیفیت روابط برند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
11 بررسی ارتباط عناصر اعتماد و جذابیت بصری تارنما با تصمیم به خرید اینترنتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
12 بررسی الگوی ترانزیتی بنادر در کریدورهای بین المللی و نقش بنادر در جذب کالاهای ترانزیتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
13 بررسی پیامد های منفی استفاده بیش از حد از سایت های شبکه های اجتماعی موبایلی برروی افراد و ارایه راهکارهای ضد بازاریابی آن (مطالعه موردی: کلیه دانشجویان موسسه فروردین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
14 بررسی تاثیر اعتماد برند بر بشارت برند: تبیین نقش میانجی هویت برند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
15 بررسی تاثیر برون سپاری بازاریابی در توسعه شایستگی های بازاریابی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
16 بررسی تاثیر جذابیت برند بر وفاداری برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
17 بررسی تاثیر عناصر معیارهای بازاریابی و میزان فروش در شرکت پخش مهرآورگستر آمل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
18 بررسی تاثیر عناصر معیارهای بازاریابی و میزان فروش در شرکت پخش مهرآورگستر آمل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
19 بررسی تاثیر فناوری سازمان و تجربیات قبلی مشتریان بر ایجاد اعتماد در مشتریان کلیدی بانک کشاورزی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
20 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
21 بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده وبسایت بر وفاداری الکترونیکی (وب سایت دیجی کالا ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
22 بررسی تاثیر لذت بر قصد خرید اینترنتی مشتریان بر اساس مدل TAM (مطالعه موردی: مشتریان سایت مازند سنتر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
23 بررسی تاثیر نگرانی های زیست محیطی بر خرید محصولات سبز در خرده فروشی (مورد مطالعه: مشتریان کلیه خرده فروشان شهرستان قایمشهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
24 بررسی تاثیر نگرانی های زیست محیطی مصرف کننده بر قصد خرید برنج های ایرانی و خارجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
25 بررسی تاثیر ویژگی های فروشنده بر ارزش ویژه فروشنده در صنعت پخش: نقش میانجی ارزش افزوده فروشنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
26 بررسی تاثیرنظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازفن آوری برپذیرش تبلیغات تلفن همراه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
27 بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکتهای کوچک ومتوسط با تبیین نقش تعدیلگراندازه شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
28 بررسی تأثیر اعتمادسازی بین کارکنان شرکت بر افزایش فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
29 بررسی تأثیر بازارگرایی و یادگیری گرایی بر عملکرد برند: نقش میانجی نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
30 بررسی تأثیر پیوند رابطه ای بر نگرش و قصد مشتریان به دریافت خدمات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
31 بررسی تأثیر کیفیت غرفه بر فرایند بازاریابی نمایشگاهی و عملکرد مشارکتکننده در نمایشگاههای بینالمللی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
32 بررسی تفاوت های فرهنگی و رفتارهای مقابله ای مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
33 بررسی رابطه تبلیغات وپیشبردفروش با ارزش ویژه برندکارآفرینانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
34 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر رشد فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
35 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر رشد فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
36 بررسی رابطه کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در زمینه گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
37 بررسی رابطه میان افشای اطلاعات، رقابت بازار محصول و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
38 بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد فروش کارکنان فروش: نقش تعدیلگر آموزش فروش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
39 بررسی روابط ساختاری میان کیفیت خدمات، اعتماد، وفاداری و ارزش ویژه برند در بانکداری آنلاین(مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
40 بررسی عامل اعتماد در اینترنت بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
41 بررسی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری شرکت ها در سطح بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
42 بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پوست و چرم ایران (کاربرد مدل جاذبه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
43 بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات غیر نفتی ایران و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصولات؛ کاربرد مدل جاذبه (مطالعه ی موردی: صنعت پوست و چرم ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
44 بررسی عوامل موثر بر منفعت ادراک شده مدیریت ارتباط با مشتری سیار( مورد مطالعه: بانک های فعال در شهرستان ساری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
45 بررسی عوامل موثربرانتخاب برندداخلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
46 بررسی عوامل موثربرقصد ادامه دریافت خدمات گردشگری آنلاین.(موردمطالعه:وب سایت جابوک ووب سایت توریسم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
47 بررسی مفهوم بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد بین المللی (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
48 بررسی نقش تجانس ارزش های مصرف کننده-برند در ایجاد تعهد به برند:تبیین نقش میانجی تصویر برند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
49 بررسی و آسیب شناسی نقش بخش خصوصی در توسعه بنادر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
50 بررسی و تحلیل صادرات فرش دستبافت ایرانی به کشور قطر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
51 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برند خارجی(لوازم آرایشی بهداشتی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
52 بررسی و مقایسه عملکرد بازارهای خارجی کشورهای مشترک المنافع (حوزه CIS) و حوزه خاورمیانه به روش تحلیل پوششی داده های فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
53 برند سازی و تکنیک های ارتقای برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
54 برند های سلامت : بررسی عوامل موثر بر ارتباط برند و تعهد برند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
55 برندسازی شهری: مفاهیم، پیشینه، کاربردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
56 بین المللی شدن و عملکرد: اثر تعدیل گر یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
57 تاثیر ارائه خدمات بر رضایت و شایستگی رفتاری مشتریان با نگاه جنسیتی (مورد مطالعه: مشتریان ایران خودرو) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
58 تاثیر افشای اطلاعات و رقابت بازار محصول بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
59 تاثیر برند داخلی و رفتارهای شهروندی سازمانی با تبیین نقش میانجی هدف سازمانی و تعهد شغلی (مورد مطالعه: مشتریان هتل سالار دره شهرستان ساری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار
60 تاثیر جهت خسارت بر تمایل مشتری به تبلیغات شفاهی منفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
61 تاثیر رضایت و دلبستگی به محل اقامت بر رفتارهای برندسازی مقصد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
62 تاثیر عوامل شخصی، محیطی و ویژگی های محصول بر قصد خرید کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
63 تأثیر تعامل مشتری بر وفاداری مشتریان به برند (نام تجاری) (مطالعه موردی شرکت کاله آمل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
64 تأثیر تعامل مشتری بر وفاداری مشتریان به برند نام تجاری مطالعه موردی شرکت کاله آمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
65 تبیین اثر جنسیت برند بر رفتار مصرف کننده در بستر رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: سایت شبکه اجتماعی اینستاگرام) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
66 تبیین اثر دوسوتوانی برند بر عملکرد برند دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
67 تبیین مفهوم ضد بازاریابی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
68 تبیین نقش هویت جنسیتی بر وفاداری به برند فروشگاه زنجیرهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
69 تحلیل شبکه ی بازیگران ترکیب ابزار خط مشی در سیاست های تحقیق و توسعه ی آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
70 تقلیدخلاقانه هویت برند؛رویکردی شرکت های کارآفرین به برندسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
71 جایگا تبلیغات احساسی در بازاریابی عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
72 دلبستگی مصرف کننده ایرانی به برند در اینستاگرام؛ محرک ها و پیامدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
73 رابطه بین رسانههای جمعی و پذیرش رشته ورزشی جدید پینتبال در میان بانوان با رویکرد بازاریابی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
74 رشد در شرکت های کوچک و متوسط:مفاهیم ، عوامل و محدودیت ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
75 رویکردی برنقش انعطاف پذیری استراتژیک دربهبود عملکرد صادرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
76 ساختاردهی به چالش های اخلاقی در علم شهروندان با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
77 سینرژی بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
78 شناسایی روش های تبلیغات اینترنتی تیاتر با رویکرد مطالعه موردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
79 شناسایی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی پایدار (مورد مطالعه : صنایع مواد غذایی استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
80 شناسایی عوامل موفقیت کسب و کارهای الکترونیک با تمرکز بر استراتژی مدیریت بحران (مورد مطالعه: شرکت اینترنتی علی بابا در چین) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
81 شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه بازار برق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
82 شناسایی و رتبه بندی روش های ضد بازاریابی شکار و مصرف پرنده های مهاجر (مورد مطالعه تالاب بین المللی فریدون کنار) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست
83 طراحی الگوی تبلیغات تجاری سازگار با خانواده ها از منظر اسلام با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
84 عوامل تاثیر گذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
85 عوامل تأثیر گذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
86 عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
87 فرآیند پذیرش رشته های ورزشی جدید و برخی عوامل موثر در پذیرش یک رشته ی ورزشی جدید (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
88 فرهنگ مذاکره تجاری بین المللی با بازرگانان ژاپنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
89 کاربرد تکنیک بهترین - بدترین ( BWM) در رتبه بندی ساز و کارهای ضد بازاریابی گرایش به مصرف دخانیات ( مورد مطالعه دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
90 کاربرد شخصیت برند غیرانتفاعی در مدیریت برند NPO ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
91 مروری بر ادبیات رابطه بین دانش برند سبز و نگرش برند سبز با قصدخریدسبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
92 مروری بر روش های ضد بازاریابی شکار و مصرف پرنده های مهاجرمورد مطالعه : تالاب بین المللی فریدونکنار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
93 مروری بر مدل های پایداری کسب و کارهای نوپا در سطح بین بنگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
94 مروری برادبیات جامعه برند بر مبنای رسانه اجتماعی، تبلیغات کلامی و اعتماد به برند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
95 مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر پذیرش کالای جدید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
96 مقایسه تطبیقی بررسی سیاست های کلی رقبا برای ارائه خدمات خاص به مشتریان ویژه بین دو بانک خصوصی (مطالعه موردی؛ بانک های انصار و سامان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
97 مقایسه تطبیقی بین جوانان و بزرگسالان در نگرش به تبلیغات موبایلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
98 مقایسه تطبیقی بین جوانان و بزرگسالان در نگرش به تبلیغات موبایلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
99 مقدمه ای بر فرآیند بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
100 مقدمه ای بر هم افزایی بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
101 نقش سازمان ها در کاهش مهاجرت نخبگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
102 نقش سازه های تجارت اجتماعی برخرید و فروش الکترونیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
103 نقش مولفه های فرهنگی تاثیرگذار در بسته بندی محصولات صادراتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
104 نگرش اقتضایی بر بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور