دکتر مرتضی شهبازی نیا

دکتر مرتضی شهبازی نیا دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مرتضی شهبازی نیا

Dr. Morteza Shahbazinia

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 4
2 اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تاکید بر مفهوم انتساب (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 50
3 امکان اعتراض به رای داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داور (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 37، شماره: 63
4 امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 17
5 اهداف اصل جانشینی بیمه ای با تاکید بر رویه قضایی (مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران و انگلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 37، شماره: 2
6 بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 43
7 بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 40
8 بیمه مرهونه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 4
9 تاثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی با تاکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی) (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 15، شماره: 1
10 تحلیل حقوقی رابطه حقوق رقابت و سیاست های حفظ ثبات در نظام بانکی با تاکید بر ادغام بانک ها (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران) (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 17، شماره: 1
11 تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 7
12 تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بینالمللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
13 تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 59
14 تفویت منفعت در نقض حق اختراع با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 6، شماره: 14
15 تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 1، شماره: 2
16 جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 9، شماره: 34
17 جایگاه حسن نیت در عقد وکالت (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 2، شماره: 1
18 حقوق بشر در حقوق خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 19
19 عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 74
20 قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 4، شماره: 12
21 ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 6
22 مبنای مسئولیت مدنی بهره بردار پایانه در کنوانسیون مسئولیت مدنی بهره بردار پایانه های حمل و نقل بین المللی کالا و مقایسه آن با حقوق دریایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 82
23 محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 16
24 مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 17
25 مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با رویکردی بر تولید محصولات تراریخته (به همراه مطالعه ای تطبیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 92
26 مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 27
27 مطالعه تطبیقی حقوق معنوی وضمانت اجرای پدیداورنده نقشه و پلان در حقوق ایران ،مقررات بین المللی و حقوق المان (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 10
28 مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تاکید بر سند سیاهه ی تجاری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 73
29 مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 34
30 مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تقویت منفعت و جبران خسارت مالکان حق اختراع با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
2 جهانی شدن و مقرری ماهانه در حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 شیوه های بازیابی دلیل الکترونیکی وحفاظت از آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک
4 مطالعه تطبیقی استملاک اشخاص حقوقی سرمایه گذار خارجی در نظام حقوقی ایران و مالزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی