دکتر عبدالمحمد کاشیان

دکتر عبدالمحمد کاشیان استادیار دانشگاه سمنان

دکتر عبدالمحمد کاشیان

Dr. AbdolMohammad Kashian

استادیار دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده نظام سازی زکات در هندسه تامین مالی دولت اسلامی در ایران در آببنه فقه شیعه (دریافت مقاله) معرفت اقتصاد اسلامی دوره: 13، شماره: 24
2 اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 1
3 ارائه الگوی یک‎پارچه‎سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیاتهای متعارف در ایران (جمعآوری و مصرف منطقهای در ماتریس سه بعدی ولی فقیه، منطقه و وظایف) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
4 ارزیابی مولفه های کلیدی قدرت اقتصادی داخلی و بین المللی آمریکا و تغییرات آن طی سال های (۲۰۲۰-۱۹۷۰) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا دوره: 2، شماره: 3
5 استراتژی بهره گیری از ساختارهای ارگانیک در پایگاه های مقاومت بسیج: آثار، دستاوردها و ارائه الگوی پیشنهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 82
6 برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سالهای 1380 تا 1389 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 14
7 بررسی اولویت های سرمایه گذاری در صنایع تولید قطعات خودرو در استان سمنان با بهره گیری از روش VAHP: رویکرد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 26، شماره: 18
8 تبیین مولفه های تاثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف در ایران و ارائه یک الگو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 22
9 تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 11، شماره: 1
10 تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 13، شماره: 2
11 تحلیلی بر ماهیت احتضار سرمایه داری و افول قدرت اقتصادی آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا دوره: 1، شماره: 1
12 تحلیلی بر نقش و جایگاه بسیج در هندسه نهادی فقرزدایی حکومت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 23، شماره: 88
13 چین و نقش آن در افول قدرت اقتصادی آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا دوره: 1، شماره: 3
14 دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم؛ برون نگری در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 43
15 راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 4
16 زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی مطالعه سال های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 6، شماره: 11
17 شادی و اقتصاد: یک تحلیل انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 16، شماره: 64
18 طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 8، شماره: 16
19 مدل سازی اعطای تسهیلات درمانی و سلامت مبتنی بر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 10، شماره: 1
20 نظریه زیربنا- روبنا خاستگاه، اهمیت و بررسی ریشه خلا نظریه پردازی در میان پیشگامان اقتصاد اسلامی (با تاکید بر آراء شهید صدر و شهید مطهری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 25، شماره: 119
21 نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و تحلیل روند تحقیقات در حوزه زکات و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
2 اقتصاد دانشبنیان در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تاکید بر الزامات اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
3 Regional Disparities of Oil Price Effects (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی سیر تطور تاریخی موارد خمس و زکات در آراء ائمه معصومین و تطبیق آن با حکمت وضع این دو واجب مالی توسط شارع (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
5 تاثیر اقتصادی سرمایه اجتماعی بر سود سهام در بازار سرمایه(موردمطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای ۱۳۹۵-۹۹ ) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
6 تبیین فقر از منظر اقتصاد اسلامی و ره آورد آن در جامعه شناسی و اقتصاد توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
7 ترسیم خطوط اصلی مساله تولید و کسب درآمد در اسلام (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
8 جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی و نظام مالی اسلامی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
9 دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
10 رسانه ها، چارچوب بندی ذهنی تحریم و ریسک نوسانات بازارهای منتخب (۱۳۸۵ - ۱۳۹۹) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
11 رویکرد تحلیلی-ریاضی به مساله حباب های اقتصادی و نقش آن در طراحی سیستم های هشداردهنده بحران های اقتصادی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
12 سازوکار بهره گیری از روشVAHP در اولویت سنجی کاندیداهای تحقیقات اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
13 مفهوم شناسی اقتصاد دانش بنیان و ابعاد تاثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
14 نگاهی نو به ماهیت اقتصادی و فقهی پول های رمز پایه (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
15 واکاوی ابعاد حقوقی-اقتصادی واگذاری زمین در اسلام و ارزیابی قوانین آن در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری