خانم دکتر فائزه درمان

دکتر فائزه درمان معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خانم دکتر فائزه درمان

Dr. Faezeh Darman

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فائزه درمان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کمیته اجرایی همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب با همکاری شورای راهبردی زنان فرهیخته، تهران اسفند 1394