دکتر موسی ترابی گیگلو

دکتر موسی ترابی گیگلو

دکتر موسی ترابی گیگلو

Dr. Mousa Torabi Giglou

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی و تلقیح قارچ های میکوریزا و باکتری سودوموناس بر برخی ویژگی های مورفو-فیزیولوژیک چای ترش Hibiscus sabdariffa L. (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
2 اثر غلظت های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
3 اثر نوع محیط کشت و غلظت های مختلف بنزیل آدنین بر پرآوری شاخساره های زغال اخته Cornus mas L.)) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
4 اثرات پیش تیمار با سالیسیلیک اسید و نانو سیلیسیم بر شاخص های جوانه زنی، رشد و فیزیولوژیکی گیاه مرزه تحت شرایط تنش عنصر سنگین سرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 4، شماره: 2
5 اثرات پیش تیمار بذر شوید با سالیسیلیک اسید در شرایط تنش فلزات سرب و کادمیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 37
6 القای مقاومت به تنش عنصر سنگین کادمیوم در بذرهای بدست آمده از بوته های نخود فرنگی تلقیح شده با باکتری سودوموناس و نانوکلات بور (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 45
7 Effects of Calyx Coating and Storage Temperature on Antioxidant Substances of Cape Gooseberry (Physalis Peruviana L.) (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 10، شماره: 1
8 Genetic diversity of dog rose (Rosa canina L.) using ISSR markers (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 8، شماره: 2
9 تاثیر تنش اسمزی و دمایی بر جذب عناصر غذایی ژنوتیپ های سیب زمینی در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 33
10 تاثیر تنش شوری بر ویژگی های بیوشیمیایی ژنوتیپ های بومی، غیربومی و هیبرید انگور (Vitis vinifera) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 1
11 تاثیر سایه دهی با استفاده از توری های سایه بان بر شاخص های رشد، فیزیولوژی و عملکرد کرفس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 2، شماره: 2
12 تاثیر کود های آلی و باکتری های محرک رشد گیاه بر شاخص های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج (Spinacea oleracea L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 3، شماره: 2
13 تأثیر پایه‌های کدو و تنش آبی بر خصوصیات رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غلظت های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و میزان اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر غلظت های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر میزان عملکرد گیاه نعناع فلفلی تحت تنش آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر نانو ذرات اکسید آهن بر صفات مورفولوژیک در کشت درون شیشه ای سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 اثر نانو ذرات اکسیدآهن ((Fe(2)O(3) بر صفات مورفولوژیکی گیاه علف چای در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 اثرات تیدیازورون (TDZ) و بنزیل آمینو پورین (BAP) در باززایی درون شیشه ای سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
6 ارزیابی برخی ویژگیهای مربوط به برگ و رابطه آنها با برخی عناصر غذایی در ارقام تجاری و وحشی سیب زمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) با استفاده از نشانگر مولکولی SCOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه گوجه وحشی خاردار (Prunus spinosaL.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 ارزیابی تیمارهای مختلف ضدعفونی بر روی ریزنمونه های زغال اخته (.Cornus mas L) منطقه ی کلیبر در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 استفاده از عصاره ورمی‌کمپوستهای مختلف به عنوان محیط پایه در کشت درون‌شیشه‌ای انتهای شاخساره میخک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
11 Investigation on the regeneration and morphology behaviors of Lilium tsingtauense under in vitro drought stress conditions (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی تاثیر کیفیت نور بر کمیت و کیفیت ریزسبزی آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی تاثیر کیفیت نور بر کمیت و کیفیت ریزسبزی تربچه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی اثرات عصاره برخی از گیاهان دارویی بر میزان کلروفیل و جذب محلول گل شاخه بریده آلسترومریا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 بررسی اثرات نانو ذرات آهن بر رشد گیاه گل راعی Hypericum perforatum در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 بررسی تاثیر انواع بسترهای کشت (پرلیت ، ورمی کولایت، خاک اره ، کوکوپیت) بر روی رشد رویشی،عملکرد گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 بررسی تاثیر غلظت های مختلف نانولوله های کربنی تک جداره بر باززایی و میزان متابولیت های ثانویه گیاه زینتی رزماری تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی تاثیر غلظت های مختلف نانولوله های کربنی تک جداره بر تعداد برگ و سطح برگ گیاه زینتی رزماری تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 بررسی تاثیر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی بر رشد،عملکرد گیاه داروئی کارلا (Momordica charantia L) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن ((Fe(2)O(3) بر باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 بررسی تاثیر هورمون ها بر کالوسزایی در گیاه رزماری تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه قره قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) در رویشگاه های مختلف با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
23 بررسی سازگاری ارقام گیاه کینوا در تاریخ کاشت های مختلف و اثرات آنها بر شاخص های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 بررسی مقاومت به تنش خشکی ارقام کینوا در حضور سالیسیلیک اسید بر شاخص های بیوشیمیایی گیاه کینوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 بررسی ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی برخی ارقام تجاری و وحشی سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
26 بهینه سازی روش استخراج DNA از گیاه گوجه ی سیاه خاردار Prunusspinosa L (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
27 تاثیر استفاده از زه آب بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک در دشت مغان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 تاثیر استفاده از زه آب بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک در دشت مغان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 تاثیر اسید فولویک بر رشد خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر پس از برداشت گل بریده رز رقم ( "Rosa hybrid c.v. "Dolce vita") تحت تنش شوری در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 تاثیر اسید فولویک بر رشد خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل بریده رز رقم ( "Rosa hybrid c.v." Dolce vita") تحت تنش شوری در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31 تاثیر تنش خشکی بر باززایی و رفتارهای مورفولوژیکی گل سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 تاثیر تنش شوری بر رشد، هدایت روزن های و عملکرد گوج هفرنگی گلخانه ای در سیستم آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
33 تاثیر دمای انبارمانی و پوشش کالیکس بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه های فیسالیس زرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 تاثیر کابرد آنتی بیوتیک استرپتومایسین در محیط کشت، برای از بین بردن آلودگی باکتریایی ریزنمونه های زغال اخته (Cornus mas L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
35 تاثیر محلول پاشی سلنیم بروی رشد، فیزیولوژی و عملکرد گیاه دارویی بالنگوی شیرازی تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 تأثیر نفتالین استیک اسید، تیدیازورون، ساکارز و ریزنمونه های فلسی بر تولید پیازچه های گل نرگس در محیط کشت MS در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
37 تغییر ترکیبات فلاونوئیدی گل محمدی تحت تاثیر تیمار نانو روی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 مطالعه اثرات غلظتهای مختلف کلسیم و ساکارز در محیط کشت بر ریزغده زایی سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
39 مطالعه ریز ازدیادی گل آنتوریوم از طریق کشت بافت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 نقش سایکوسل در تعدیل تنش کمبود آب در بادام رقم فراگنس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم