دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

دکتر عطاءالله رفیعی آتانی رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

Dr. Ataollah Rafiei Atani

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی جهت پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) درسازمان های تحقیقاتی نظامی (مطالعه موردی: یکی از سازمان های تحقیقاتی نظامی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 19، شماره: 76
2 بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 4، شماره: 10
3 تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد: رهیافتی فلسفی برای اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 4
4 روش شناسی مقولات بنیادین در اندیشه محمد عابدالجابری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
5 ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش الگوی اقتصادی خانوار (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 10، شماره: 2
6 طراحی الگوی تصمیم گیری جمعی با استفاده از مبانی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 23
7 علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف عقلانیت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 4، شماره: 2
8 مقاله پژوهشی: معرفی الگویی برای روش شناسی، ارزیابی و انتخاب فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه نظامی (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 17، شماره: 4
9 مقاله پژوهشی: معرفی الگویی برای مدیریت عملکرد کارکنان در مراکز تحقیقاتی نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 17، شماره: 2
10 منطق و الگوی دوگانه ها در ایده حکمرانی رهبران انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 111
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مقایسه ای میزان تأثیر سرمایه گذاری دولت در توسعه صنعتی کشور بین سال های1376-92 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
2 رتبهبندی مصادیق و مؤلفههای مسئولیت اجتماعی در نظام بانکداری ایرانبر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
3 طراحی شاخص بومی اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظریه پیچیدگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
4 نگاه خرد و کلان به مدیریت هزینه و قیمت محصولات در کشور چین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی