دکتر محمود فیروزی مقدم

دکتر محمود فیروزی مقدم استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه،  مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمود فیروزی مقدم

Dr. Mahmoud Firouzimoghaddam

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرمان های سیاسی جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 13، شماره: 26
2 بازاندیشی در ضرورت «تفکّر انتقادی» و کارکردهای آن در تذکره‌نویسی و تاریخ‌ادبیات‌نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 4
3 بازتاب اندیشه های عرفانی طریقت چشتیه در مثنوی های امیرخسرو دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 73
4 بازتاب نمادها و نشانه های ماندالا در داستان مصور کودک و نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
5 بازشناخت بایستگی ها و کارکردهای مطالعات میان رشته ای: مفاهیم حقوقی و ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 2
6 بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
7 بررسی سبک شناسی لایه ای اشعار علوی پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 6، شماره: 21
8 بررسی نگاه تطبیقی گوتیک در ادبیات ایران و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
9 تحلیل استعاره مفهومی ساختاری «هستی» در غزل های بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 92
10 تحلیل الگوی گفتمانی عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمان رمان چراغ ها را من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 2، شماره: 4
11 تحلیل عنصر گفتوگو در داستان جنگ یازدهرخ شاهنامۀ فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 17
12 تحلیل فرایند اقتباسی شخصیت پردازی در فیلم «پاداش سکوت»از داستان من قاتل پسرتان هستم (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 12، شماره: 1
13 درنگی در پیرنگِ نبرد یازده‌رخ در شاهنامۀ فردوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 8، شماره: 2
14 کاربرد الگوی کنشگر گرماس درتحلیل روایت شناسی جای خالی سلوچ (مطالعه موردی: «مرگان در جست و جوی سلوچ») (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 44
15 متن شناسی انتقادی تذکره های چهار مقاله، لباب الالباب، نفحات الانس و تذکره الشعرا (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 1، شماره: 2
16 مطالعه تاثیرات خودشناسانه پدیده اجتماعی «سفر» در منظومه کوش نامه بر اساس الگوی جوزف کمبل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
17 معرفی و بررسی ویژگی های متن شناختی نسخه خطی هزار و یک شب، ترجمه محمدباقرخراسانی بزنجردی(نسخه هنریه) (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 1، شماره: 1
18 مهارت تفکر انتقادی در ادبیات کودک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 37
19 واکاوی درون مایه نمایشنامه های غلامحسین ساعدی و تاثیرپذیری از نمایشنامه های سنتی و مدرن اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازخوانی تاریخ بیهقی از منظر ادبیات جهان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)
2 بررسی عناصر طبیعت در شعر رمانتیک معاصر ( مطالعه موردی: اشعار برگزیده فریدون مشیری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
3 بررسی عناصر طبیعت در شعر رمانتیک معاصر ( مطالعه موردی: اشعار برگزیده نادر نادرپور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 بررسی عناصر طبیعت در شعر رمانتیک معاصر (مطالعه موردی : اشعار برگزیده فریدون توللی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
5 بررسی و شناخت قابلیت های تاریخ بیهقی در خلق داستان های کودکان و نوجوانان با تکیه بر نظریه های روایت شناسی و تاکید بر دیدگاه گرماس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
6 بیهقی، راوی حقیقت و بازداشته از بیان واقعیت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی
7 تاریخ بیهقی و موضوع »فلسفه تاریخ« (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)