پروفسور حمیدرضا ناصری

پروفسور حمیدرضا ناصری پروفسور، عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور حمیدرضا ناصری

Prof. Hamid Reza Nassery

پروفسور، عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (مقاله علمی پژوهشی) مقایسه مشخصات ایزوتوپ های پایدار بارش سیل آسا فروردین ۱۳۹۸ در جنوب غرب کشور با خط آب جوی دیگر مناطق ایران و کشورهای مجاور (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
2 ارتباط هیدرولیکی رودخانه آغمیون و آبخوان دشت سراب (استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 3
3 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان ورامین از نظر قابلیت شرب: آلودگی با فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
4 استفاده از داده های ژئوشیمی و هیدروژئوشیمی برای ارزیابی توسعه کارست سازند لار در محدوده سد گلورد (جنوب بهشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 2
5 استفاده از نانوپراکسید کلسیم در سد بیولوژیکی برای حذف آلودگی نفتی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
6 اکتشاف آب زیرزمینی در مناطق کارستی جنوب باختر ایذه با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
7 Management of groundwater resources of Mahvelat-Faizabad aquifer and evaluation of extent of saline water zone using numerical simulation (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 1، شماره: 1
8 Water Management Using System Dynamics Modeling in Semi-arid Regions (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 9
9 بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی منابع آب معدن گل گهر با استفاده از تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی منابع آلاینده آب های زیرزمینی دشت ایذه، شمال شرق خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 4
11 پیش بینی اثر متقابل آبخوان- رودخانه در دشت دوسلق، استان خوزستان با استفاده از مدل MODFLOW (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
12 پیش بینی احتمالاتی اثرهای تغییر اقلیم بر آبخوان آبرفتی دشت همدان - بهار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
13 تاثیر سد بار بر آبخوان دشت نیشابور در بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 2
14 تاثیر عدم قطعیت خروجی مدل های اقلیمی در پیش بینی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 2
15 تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر کیفیت منابع آب دشت لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 85
16 تخصیص بهینه برای مصارف شرب و صنعت با استفاده از رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم گیری و مدل سری های زمانی (مطالعه موردی: سد بار نیشابور) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 2
17 تخمین پارامترهای هیدرودینامیک LNAPL در آبخوان گستره ی شهر صنعتی ری (جنوب تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 1
18 تخمین سهم نسبی منابع چندگانه نیترات در آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از مدل اختلاط ایزوتوپی بیزی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 1
19 شبیه سازی تاثیر زهکشی در پایین انداختن سطح ایستابی دشت فرخ آباد، دهلران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
20 شبیه سازی عددی آبخوان دشت روداب سبزوار و بررسی اثرات احداث سد روداب بر آن (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
21 شبیه سازی و پیش بینی هیدروگراف معرف آبخوان دشت ایوانکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 1
22 شناسایی منابع شوری آب زیرزمینی دشت لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 3
23 فرآیندهای هیدروژئوشیمی آبخوان کوهدشت (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 3، شماره: 1
24 کاربرد روش های سنجش ازدور و ژئوالکتریک در اکتشاف آب های زیرزمینی مناطق کارستی جنوب کوهدشت، لرستان (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 2، شماره: 2
25 مدل سازی کنتیک زیست پالایی آب زیرزمینی آلوده به ترکیباتBTEX (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 4
26 مقایسه اثرات خشکسالی بر هیدروژئولوژی کارست سازندهای آسماری و ایلام- سروک در جنوب غرب ایذه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
27 مقایسه روش ها و متغیرهای موثر در آب ورودی به تونل های سازندهای سخت، تونل انتقال آب سد کرج به تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Ability of Artificial Neural Networks (ANNs) to Simulate Hydrochemical Variables of Kermanshah Drinking Water Wells (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
2 آلودگی آب‌های زیرزمینی ناشی از آلاینده‌های نفتی در منطقه صنعتی ری (جنوب تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 اثر اعمال سناریوهای مدیریتی در راستای جلوگیری از افت سطح آب آبخوان دشت ایوانکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
4 اثرات زیست محیطی فعالیت های صنعتی و کشاورزی بر کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت ملایر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
5 اثرات زیست محیطی فعالیتهای انسانی بر منابع آب محدوده مطالعاتی بهبهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
6 ارزیابی اثرات معدن مس سرچشمه بر روی منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
7 ارزیابی پارامترهای هیدرولیکی و تهیه بیلان هیدرولوژیکی آبخوان دشت ایوانکی با استفاده از کد تفاضل محدود MODFLOW (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی تاثیرات فعالیت های معدن کاری معدن مس سرچشمه بر منابع آب و خاک نواحی پایین دست (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
9 ارزیابی حساسیت پارامترها درآبخواندشت زاوه – تربت حیدریه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 ارزیابی هیدروژیولوژیکی آبخوان دشت اردبیل به منظور تهیه مدل جریان و انتقال آلودگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 استفاده از پتوی رسی در آب بندی مخازن در محیط های کارست ژیپسی( سد باطله آق دره-تکاب) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
12 استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در پهنه بندی آسیب پذیری ذاتی آبخوان دشت بهبهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
13 استفاده از داده های رقومی ماهواره یی و GIS در اکتشاف آب زیر زمینی (جنوبغرب دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 برآورد مولفه نفوذ و تجزیه و تحلیل حساسیت مولفه های بیلان آب زیر زمینی به تغییرات آب و هوایی با استفاده از مدلهای MODFLOW و SAC-SMA (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 برآورد میزان آب ورودی به تونل در سنگ های کارستی و خرد شده؛ مطالعه موردی: قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 برآورد میزان تغذیه سطحی آب زیرزمینی با استفاده از مدلسازی بارش- رواناب در محیط GIS (مطالعه موردی آبخوان آبرفتی کازرون) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 بررسی ارتباط سفره های آزاد و محبوس دشت شوش با توجه به داده های هیدروشیمیائی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 بررسی ارتباط هیدرولیکی بین آبخوان های کارستی و آبرفتی دشت حسن آباد، کرمانشاه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی تاثیر فعالیت های صنعتی و کشاورزی بر کیفیت منابع آب:دشت لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
20 بررسی تغییرات مکانی- زمانی شوری آب زیرزمینی با استفاده از مدل داده AHGW و روشهای درون یابی مکانی (مطالعه موردی: دشت نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 بررسی توسعه کارست مسیر تونل انتقال آب سبزکوه با استفاده از هیدروگراف چشمه ها (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
22 بررسی خصوصیات هیدروژئولوژی چشمه کارستی هنام الشتر (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
23 بررسی خصوصیات هیدروشیمی منابع ابی دشت چاه دراز با استفاده از آنالیز خوشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
24 بررسی روند کیفی آبهای زیرزمینی دشت آذرشهر و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
25 بررسی علت بالا آمدن سطح ایستابی دشت فرخ آباد- دهلران با تاکید بر بیلان آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
26 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت قم از نظر شرب توسط شاخص های کیفی GWQI وآلودگی GWPI (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 بررسی گزینه های مختلف تعادل بخشی آبخوان دشت اردبیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی منشاء سولفات درتعدادی ازچشمه های گوگردی زاگرس چین خورده بااستفاده ازایزوتوپ سولفور 34S (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
29 بررسی منشاء شوری در منابع آب معدن گل گهر با استفاده از نسبت های یونی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
30 بررسی وضعیت خشکسالی و ارتباط آن با تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی در دشت سراب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
31 بررسی ویژگی های هیدروژیوشیمیایی و هیدرولوژیک غارهای قوری قلعه و کاوات استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
32 بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان و تغییرات آن در اثر فعالیت های انسانی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 بررسی هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت سراب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
34 بررسی هیدروژئوشیمیایی منابع آب دشت قطاربنه (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
35 بررسی هیدروژئولوژی و بیلان آبخوان دشت سراب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
36 به کارگیری روش های تحلیل آماری چند متغیره هیدروشیمی به منظور ارزیابی اثرات نفوذ شورابه ی نفتی بر آبخوان کوهدشت، لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
37 بهینه سازی الگوریتم های مدل آب زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
38 پهنه بندی اسیب پذیری آبخوان دشت بهبهان با استفاده از مدل DRASTIC و GODS و مقایسه نتایج آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
39 پهنه بندی پتانسیل آب زیرزمینی در سازندهای کارستی ایذه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
40 پهنه بندی پتانسیل آب زیرزمینی در سازندهای کارستی شمال شرق استان تهران با استفاده از آنالیز سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 پهنه بندی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی دشت ایذه با استفاده از DRASTIC و ارزیابی اثر منطقه غیر اشباع (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
42 پیشبینی تاثیر تغییر اقلیم بر آبخوان آبرفتی پلی، استان خوزستان، با استفاده از مجموعه داده NEX-GDDP، و مدلهای IHACRES و MODFLOW (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 پیش‌بینی تأثیر شبکه آبیاری و زهکشی سد سنگ سیاه بر آبخوان دشت دهگلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
44 پیشبینی نرخ نفوذ آب به تونل انتقال آب سبزکوه با استفاده از روشهای تحلیلی وتجربی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
45 تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز سد درودزن (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
46 تاثیر معدن متروکه ذغال سنگ زیرآب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در پارک علمی تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
47 تأثیر فعالیت های صنعتی بر کیفیت آب زیرزمینی دشت اردکان یزد (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 تجزیه و تحلیل پدیده های هیدروژئومورفولوژیک منطقه کارستی سالدوران و ضراب ( کوهرنگ ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 تحلیل حساسیت پارامترها در مدل جریان آبخوان دشت اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
50 تحلیل حساسیت رفتار هیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نرم افزارGMS (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
51 تحلیل روش های مختلف درون یابی داده های پیزومتری در مطالعات آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت اردبیل) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 تصحیح روش DRASTIC مبتنی بر GIS با استفاده از روش های آماری و تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی دشت همدان- بهار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
53 تعیین اندرکنش رودخانه وآبخوان با استفاده از مینی پیزومتر (مطالعه موردی: رودخانه آغمیون دشت سراب ، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 تعیین پارامتر های هیدرودینامیکی آبخوان آمل – بابل با استفاده از MODFLOW (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
55 تعیین حریم کیفی چاههای آب شرب (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
56 تعیین سنگ منشأ آب های زیرزمینی با استفاده از نسبت های یونی (مطالعه موردی : دشت حسن آباد،کرمانشاه) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
57 تعیین عمق سطح مشترک آب شور و شیرین با روش توموگرافی الکتریکی دوبعدی در آبخوان دشت چاه دراز سیرجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
58 تعیین معیارهای حذفی در شناسایی مناطق مناسب جهت احداث سد زیرزمینی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
59 تعیین مناطق مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری ( مطالعه موردی : دامنه شمالی کوههای کرکس ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
60 تعیین منشاآلودگی نیترات درآبخوان دزفول - اندیمشک به کمک ایزوتوپ های 15N و18O (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
61 تغییر اقلیم و روش شناسی ارزیابی اثرات ان بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان آبرفتی دشت همدان- بهار) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
62 تلفیق MCDM و GIS در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه با تأکید بر منابع آب (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
63 تلفیق سنجش از دور و GIS به عنوان ابزاری در اکتشاف منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
64 تلفیق سیستم های تصمیم گیری چندمعیاری و اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی محل های مناسب جهت احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاهدان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
65 توانایی سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS) در مکان‌یابی محل‌های مناسب پخش سیلاب جهت تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
66 توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی ( sdss) در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
67 توانایی شبکه های عصبی مصنوعی در شبیه سازی پارامترهای شیمیایی منابع آب شرب کرمانشاه (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
68 توسعه ریاضی روش بررسی و برآورد میزان آب در جای یک آبخوان ساحلی با تاکید برروابط آرچی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
69 تهیه نقشه خطواره ها و پوشش گیاهی به عنوان نمایانگر آب زیر زمینی در منطقه کارستی شمال اشنویه با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
70 تهیه ی مدل جریان آبخوان دشت چاه دراز سیرجان و برآورد ذخیره ی آبخوان با استفاده از GMS7.0 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
71 دورسنجی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: کارست کوهرنگ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
72 رفتار سیستم کارست دره ده زیر پس از آبگیری مخزن سد کارون 3 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
73 رفتار ناهنجار هیدروشیمی چشمه های گوگردی و آبگرم چنگوله، غرب استان ایلام، در دوره ترسالی خیلی شدید (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
74 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان کارستی گستره لالی، استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
75 شبیه سازی تأثیر تغییرات اقلیم پیش رو بر آبخوان کارستی لالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با تأکید بر چشمه بی بی تر خون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
76 شبیه سازی جریان آب زیر زمینی آبخوان دشت اردبیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت بجنورد باتاکید برتغییرات اقلیمی با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
78 شبیه سازی دو بعدی هیدرولیک قنات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 شبیه‌سازی تاثیر احداث سد چنگوله بر آبخوان دشت مهران با استفاده از MODFLOW (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
80 شبیهسازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت زاوه-تربتحیدریه با استفاده از کد MODFLOW (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
81 شناسایی مکانهای مناسب تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از تکنیکهای GIS مطالعه موردی: آبخوان دشت نورآباد ممسنی، استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
82 شناسایی مناطق مستعد پیدایش فروچاله در آبخوان دشت کبودرآهنگ با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
83 طراحی مدل دو هدفه بهینه سازی شبکه پایش آبخوان دشت همدان- بهار با روش الگوریتم کلونی مورچگان و بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
84 عدم تطابق ژئومورفولوژی و هیدروژئولوژی کارست تاقدیس آسماری (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
85 کاربرد بیلان جزء به جزء در کالییراسیون مدل ریاضی و برآورد ضریب ذخیره آبخوان دشت زنجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
86 کاربرد مدل فازی در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بهبهان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
87 کنترل و مدیریت آبخوان با مدل سازی جریان آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
88 متغیرهای کنترلکننده انتقال نیترات در آبخوان لنجانات (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
89 مدل سازی انتقال آلودگی نیترات در آبخوان کرج با استفاده از کد MT۳DMS (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
90 مدل سازی بهره برداری ازمنابع آب پایاب سدشهرچای ارومیه با استفاده از نرم افزار Vensim (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
91 مدل سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان کرج با استفاده از کد MODFLOW (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
92 مدل سازی مدیریت منابع آب پایاب سد شهر چای (ارومیه) با استفاده از روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
93 مدل سازی میزان نشت آب به بخش آبرفتی تونل گلاس(آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
94 مدلسازی استوکستیک آبخوان دشت مغان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
95 مدلسازی پویای سیستم در مدیریت بهرهبرداری آبخوان دشت تبریز (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
96 مدلسازی تغییرات مکانی - زمانی سطح اب زیرزمینی با استفاده از تکنیکهای GIS مطالعه موردی: آبخوان دشت نورآباد ممسنی ، استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
97 مدلسازی تفاضل محدود نفوذ جریان آب زیرزمینی به قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت مترو تهران و مقایسه نتایج با روشهای تحلیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
98 مدلهای هیدرولوژی و تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
99 مقایسه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان به روشهای DRASTIC و منطق فازی (مطالعه موردی: دشت بهبهان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
100 مقایسه مدلهای تجربی در برآورد نرخ نفوذ در پوشش خاک مناطق کارستی دلی بجک سپیدار،کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
101 نقش گسل خزر برخصوصیات فیزیکی وشیمیائی آبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی : محدوده ساری - گرگا ن ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
102 نقش محیط رسوبی برهیدرواستراتیگرافی و هیدروژئوشیمی منطقه نویزک طالقان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
103 نگاهی کلی بر پدیده نشست و فروچاله ها در دشت فامنین-همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی
104 وارون سازی داده های مقاومت ویژه با آرایه دوقطبی- دو قطبی به منظور ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی آهک های مارنی سازند گورپی، شمال چورا، ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
105 هیدروشیمی و آلودگی آبخوان آبرفتی ایذه (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران