دکتر محمد مهدی مقدادی

دکتر محمد مهدی مقدادی

دکتر محمد مهدی مقدادی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 113
2 باز پژوهی دلالت آیه «اوفوا بالعقود» بر اصل لزوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین و دنیای معاصر دوره: 8، شماره: 2
3 بررسی حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 11
4 بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و اداره آن در فقه و حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 10، شماره: 19
5 بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر کارشناس(بیع با نظر کارشناس) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 1
6 تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
7 تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 3، شماره: 5
8 تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 2، شماره: 4
9 دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
10 راهکارهای موثر اجرای احکام مدنی در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 2
11 ریاست مرد در رابطه زوجیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 3
12 زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تاخیر تادیه و تطبیق با حقوق کامنلا و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 2
13 فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
14 قاعده نفی حرج در گستره قاچاق کالا و ارز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 4، شماره: 7
15 قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 3، شماره: 9
16 مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 20
17 مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
18 مطالعه تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 18، شماره: 1
19 ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تاکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی قوانین داخلی و بین المللی حاکم بر هوانوردی (دریافت مقاله) اولین همایش حقوق و امور مدنی
2 جایگاه اخلاق کاربردی در تامین دادرسی عادلانه از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) و آموزه های رضوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)
3 مسولیت مدنی آرایشگر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
4 مسیولیت مدنی مربیان مهد کودک در برابر والدین در فقه، حقوق تطبیقی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) اولین همایش حقوق و امور مدنی