دکتر محمد مهدی رحمتی

دکتر محمد مهدی رحمتی

دکتر محمد مهدی رحمتی

Dr. Mohammad Mahdi Rahmati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب های مغزی مزمن در بوکسورهای آماتور (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 15، شماره: 1
2 بازنمایی گفتمان های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان با رویکرد جامعه شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 1
4 تبیین شرط بندی های ورزشی دانشجویان دانشگاه های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 35
5 تحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
6 سبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه : تلفن همراه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 32
7 سبک زندگی و نگرشهای تقدیرگرایانه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 4، شماره: 16
8 سیاستگذاری فرهنگی ورزش دانشجویی در ایران: ارائه الگو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
9 شناسایی عوامل و ملاک های موثر در توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 40
10 شیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 10
11 فهم پدیدار شناسانه نابرابری های جنسیتی در ورزش کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
12 مدلسازی معادلات ساختاری: عاملهای موثر بر فرایند مشارکت ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 15
13 هژمونی، رسانه و ورزش: تحلیل گفتمان بازتاب رسانهای مسابقات فوتبال در مطبوعات مورد مطالعه: دههی ۱۳۴۰ تا دههی ۱۳۷۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 6، شماره: 24
14 هواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 59
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of politics and policy procedures in women s sport: Reflection on micro, meso and macro levels (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 Lived Experience of Women s Sports Activities with Emphasis on the Discourse of Femininity (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 بررسی بازنمایی هویت کردها در آثار سینما گران کرد و غیر کرد در سینمای ایران بعد از انقلاب 1357 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
4 تأثیر گروههای مرجع بر سبک پوشش جوانان مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه سنگر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
5 چشم اندازی از هویت ایرانی-اسلامی در پرتو آثار هنری مطالعه موردی : کوزهی هفت بنا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
6 حقوق بشر در افق روحانیت شیعه(رابطه شیعه با حقوق بشر براساس دیدگاه چند تن از روحانیون شیعه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
7 سبک زندگی و رابطه ی آن با تصور از بدن در بین دانشجویان دانشگاه گیلان (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی
8 مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت ورزشی در بین کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش