آقای دکتر فرشاد امامی

دکتر فرشاد امامی دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر فرشاد امامی

Dr. Farshad Emami

دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرشاد امامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 18FDG PET/CT in pulmonary carcinosarcoma and brain metastasis (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای و زیست شناسی آسیا اقیانوسیه دوره: 7، شماره: 2
2 A Comparison of Job Involvement and Organizational Citizenship Behaviors among Physical Education Teachers at Seven Educational Districts in Mashhad (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
3 A Study of Perception of Organizational Justice and its Relationship with the Demographical Characteristics in Staff Members of Physical Education Departments (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی کارآیی نسبی تیم های ورزشی دانشگاه ها در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 6، شماره: 15
5 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of Youth Sport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 1
6 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of YouthSport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 6
7 Hip-Hop Dancing and Eudaimonic Well-Being in Female Students (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
8 Investigation of the Relationship between Demographic Information and Organizational Citizenship Behaviors among the Departments Employees of Physical Education (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
9 The Role of Organizational Justice and Three Dimensions on Departments of Physical Education in Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
10 بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران، کارکنان و اعضاء هییت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 1، شماره: 2
11 رابطه نگرش و گرایش به کارآفرینی سازمانی در اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 1، شماره: 1
12 رابطه نگرش و گرایش به کارآفرینی سازمانی در اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی (اسپانسری) در استان مازندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
2 شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
3 شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی