آقای دکتر فرشاد امامی

دکتر فرشاد امامی دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر فرشاد امامی

Dr. Farshad Emami

دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرشاد امامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison of Job Involvement and Organizational Citizenship Behaviors among Physical Education Teachers at Seven Educational Districts in Mashhad (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
2 A Study of Perception of Organizational Justice and its Relationship with the Demographical Characteristics in Staff Members of Physical Education Departments (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 3
3 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of Youth Sport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 1
4 Comparison and Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among the Employees of Ministry of YouthSport (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 6
5 Hip-Hop Dancing and Eudaimonic Well-Being in Female Students (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
6 Investigation of the Relationship between Demographic Information and Organizational Citizenship Behaviors among the Departments Employees of Physical Education (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
7 The Role of Organizational Justice and Three Dimensions on Departments of Physical Education in Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4