آقای مسعود بیطرفان

مسعود بیطرفان

آقای مسعود بیطرفان

Masoud Bitarafan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مسعود بیطرفان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
طراح جلد و صفحه آرافصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران