مهندس رسا صفائی نمین

مهندس رسا صفائی نمین دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مهندس رسا صفائی نمین

Rassa Safaei namin

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در ارتقاء کیفیت زندگی منطقه ۱۱ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 2
2 نقش حکم روایی خوب شهری در افزایش جذب گردشگر در شهر طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (شناخت مکتب شهید قاسم سلیمانی به عنوان الگویی ایرانی-اسلامی از مدیریت جهادی ) (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری
2 ارائه تفاوت های بین حکومت های شهری با حکم روایی شهری در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
3 ارائه جمع بندی در حوزه تاثیرات نورپردازی و ایجاد سرزندگی پارک ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
4 ارائه راهکارهایی با طراحی شهری مناسب در جهت خلق مکان های جذاب و زندگی شبانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
5 ارائه و بیان چارچوب طراحی شهری با رویکرد پیاده مداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی
6 ارتقا سرزندگی در بافت فرسوده شهری با رویکرد بهسازی و نوسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
7 ارزیابی پروژه های انجام شده در راستای بازآفرینی محله های فرسوده و تاریخی تهران (نمونه موردی : محله سنگلج تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
8 ارزیابی راهکارهای مدیریت بحران در شهرهای حاشیه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
9 ارزیابی شاخص های حمل و نقل پایدار شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
10 ارزیابی شاخص های موثر در ایجاد هویت شهر در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
11 ارزیابی شهرهای پست مدرنیسم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
12 ارزیابی و مطالعه شاخص های پایداری محیط زیست (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
13 اصالت بخشی به بافت فرسوده شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
14 بازنگری نقش طراحی شهری با رویکرد پیاده مداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
15 بررسی بافت فرسوده شهری با رویکرد بازسازی و نوسازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
16 بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های نوین در پیشرفت علم حسابداری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
17 بررسی تاثیر چیدمان مبلمان شهری در سرزندگی پیاده راه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
18 بررسی تاثیر نظارت صحیح توسط عوامل انتظامی شهری در امنیت شهروندان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی
19 بررسی تاثیرات متقابل سیستم حمل و نقل شهری و نظام کاربری زمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
20 بررسی توسعه حمل و نقل شهری بر مبنای TOD (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
21 بررسی راهکارهای بهبود نقش شهرداری در مدیریت مسکن شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
22 بررسی رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی BRT (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
23 بررسی عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت و توسعه شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
24 بررسی فرآیند بازآفرینی بافت تاریخی با تاکید بر برندسازی شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
25 بررسی نقش امنیت در سیستم حمل و نقل همگانی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سالانه توسعه زیرساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
26 بررسی نقش پدافند غیرعامل در ساماندهی مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
27 بررسی نقش توسعه پایدار در افزایش حقوق شهروندان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
28 بررسی نقش توسعه در بهبود پایداری محیط شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
29 بررسی نقش حکمروایی شهری در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
30 بررسی نقش زیباسازی و ارتقاء کیفیت محیط بر پایداری شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
31 بررسی نقش شهرداری در ارائه خدمات شهری و جلب رضایت شهروندان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی
32 بررسی نقش صنعت گردشگری در اقتصاد شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
33 بررسی نقش طراحی شهری در حفظ محیط زیست شهری با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
34 بررسی نقش فضاهای کالبدی برکیفیت زندگی شهری و ارتقا آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
35 بررسی نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به فضای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
36 بررسی نقش مدیریت شهری پایدار در جهت دستیابی به کیفیت زندگی مطلوب برای شهروندان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
37 بررسی نقش مدیریت شهری در ارتباط با اقتصاد پایدار شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
38 بررسی نقش مدیریت شهری در تحقق تاب آوری شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
39 بررسی نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت های فرسوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت
40 بررسی نقش نورپردازی در افزایش امنیت فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
41 بررسی نقش نورپردازی در امنیت شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
42 بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری در کیفیت زندگی و ارتقا آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت
43 بررسی و ارائه شاخص های شهرهای هوشمند و ارتباط آن با اینترنت اشیاء IOT در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
44 بررسی و ارزیابی مولفه های فضای عمومی شهری در راستای تقویت تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
45 بررسی و تحلیل شخصیت سیمرغ درغزل حافظ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
46 بررسی و شناخت نقش معماری سبز و همپوشانی آن با رویکرد طراحی پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
47 بررسی و نقش الزامات توسعه و فناوری های هوشمندساز جامعه شهری از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی با رویکرد تهدیدات نوپدید
48 بررسی و نقش شاخص های پایداری زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
49 بینش و رفتار حضرت خدیجه (علیها السلام) در دین اسلام به عنوان اسوه ای برای زنان در هزاره سوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
50 تاثیر اقلیم در طراحی شهری و ساخت و سازهای انسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
51 تحقق مدیریت شهری کارا با رویکرد حکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) سومین همایش تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی
52 تدوین و ارائه شاخص های تاب آوری شهری در دو دهه ی اخیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
53 جایگاه شهدای مدافع حرم و خانواده آنها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
54 چگونگی آماده سازی و طراحی فضاهای مناسب شهری برای معلولین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
55 خاطره جمعی و نقش آن در باززنده سازی بافت های تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
56 دستیابی به اقتصاد مقاومتی پایدار با رویکرد مدیریت پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
57 دستیابی به توسعه پایدار شهری با تاکید بر نقش مدیریت شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
58 دستیابی به شهرسازی پایدار با رویکرد طراحی پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
59 دستیابی به معماری پایدار با رویکرد طراحی شهری کارآ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
60 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
61 شاخص های طراحی شهری در جریان های معاصر در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
62 شناخت تحلیلی بر نقش NGO ها در مدیریت شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
63 شناخت شاخص های بافت حاشیه ای و علل شکل گیری آن ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
64 شناخت مولفه های پدافند غیرعامل در شهرسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
65 شناخت نقش برنامه ریزی در پایداری توسعه شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
66 شناخت و بررسی رابطه مصرف و تغییرات شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
67 شناختی نو بر شاخص های شهر دوستدار کودک و نحوه ی ایجاد آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
68 ضرورت مناسب سازی فضای شهری جهت استفاده معلولان با تاکید بر پیاده راه ها و معابر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
69 طراحی شهری بر پایه اصول طراحی اقلیمی با رویکرد معماری سبز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
70 طراحی فضاهای شهری در جهت بهبود تعاملات اجتماعی و انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی
71 علل گرایش جوانان به کتاب های الکترونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
72 مطالعه تطبیقی در طراحی شهری و رفتارشناسی محیطی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
73 مطالعه و ارائه دلایل اهمیت معماری سبز در دهه های آتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی
74 مطالعه و ارزیابی رابطه مدیریت شهری با توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
75 مطالعه و ارزیابی شاخص های شهرهای جدید در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
76 مطالعه و ارزیابی نقش مدیریت شهری در جهت دستیابی به پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
77 مطالعه و بررسی اثرات محیط زیست EIA بر اکوسیستم جهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
78 مطالعه و بررسی اهمیت شناساندن شهدای غواص به نسل جوان انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
79 مطالعه و بررسی تاثیر فرهنگ بر هویت شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
80 مطالعه و بررسی حمل و نقل شهری با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
81 مطالعه و بررسی راهکارهای حفظ محیط زیست شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
82 مطالعه و بررسی رویکرد آینده پژوهی در توسعه پایدار شهری قرن ۲۰ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
83 مطالعه و بررسی رویکرد طراحی محیطی CPTED بر کاهش جرم در فضاهای عمومی شهری و ارتقاء امنیت شهروندان در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
84 مطالعه و بررسی سیستم مدیریت پسماند با استفاده از رویکرد بازیافت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
85 مطالعه و بررسی شاخص های پایداری در طراحی فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران
86 مطالعه و بررسی شاخص های حکم روایی خوب شهری در قرن ۲۰ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
87 مطالعه و بررسی شاخص های شکل گیری شهر هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
88 مطالعه و بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
89 مطالعه و بررسی شاخص های شهرخلاق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
90 مطالعه و بررسی شاخص های شهرسازی ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
91 مطالعه و بررسی شاخص های شهرسالم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
92 مطالعه و بررسی شاخص های عبور از مدیریت شهری به پایداری نسبی شهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
93 مطالعه و بررسی ضوابط طراحی شهری در بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
94 مطالعه و بررسی عوامل ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
95 مطالعه و بررسی معیارهای تاثیرگذار در مدیریت شهری در جهت خلق شهر خلاق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
96 مطالعه و بررسی نحوه ساماندهی شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند
97 مطالعه و بررسی نقش جغرافیا در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی
98 مطالعه و بررسی نقش حکمروایی خوب شهری در پایداری شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
99 مطالعه و بررسی نقش شهرهای هوشمند در حمل و نقل پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
100 مطالعه و بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه کتابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی
101 مطالعه و بررسی نقش کودکان در سرزندگی محلات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
102 مطالعه و بررسی نقش مدیریت شهری پایدار در جهت دستیابی به پایداری اقتصادی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
103 مطالعه و بررسی نقش مدیریت شهری در سازماندهی بافت فرسوده شهری با رویکرد بهسازی و بازسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی
104 مطالعه و بررسی نقش و اهمیت جایگاه زنان و خانواده در شیوهزندگی اسلامی در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
105 مطالعه و شناختی بر شاخصهای حکمروایی شهری و ارتباط آن با شهرهای گردشگر محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
106 مطالعه و نگرشی بر اینترنت اشیاء (IOT) در جهت دستیابی به شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
107 مطالعه وبررسی تاثیر رنگ بر روان شهروندان و کیفیت طراحی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
108 معرفی و تحلیل شاخص های نوسازی در بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران
109 مکاشفه اصول و تحولات طراحی شهری در معماری پست مدرن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
110 نحوه دستیابی به پایداری در شهرها با رویکرد طراحی خوب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
111 نحوه ساماندهی بافت های فرسوده با طراحی شهری کارآ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
112 نقش اقتصاد شهری در پایداری توسعه شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
113 نقش مدیریت شهری در کاهش جرم خیزی در کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
114 نقش مدیریت شهری در گردشگری با رویکرد پایداری توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
115 نقش مدیریت شهری در مانع زدایی های اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
116 نگاهی بر ابعاد اعجاز قرآن از دیدگاه علامه سیدمحمدحسین طباطبائی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
117 نگاهی توصیفی بر نقش پدافند غیرعامل در حفظ و نگهداری منابع زیرزمینی و محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
118 نگرشی بر معماری شهرهای تخریب شده و جنگ زده ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
119 واکسیناسیون اجباری از جنبه حقوقی (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی