دکتر میترا قنبرزاده

دکتر میترا قنبرزاده استادیار پژوهشکده بیمه

دکتر میترا قنبرزاده

Dr. Mitra Ghanbarzadeh

استادیار پژوهشکده بیمه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.