دکتر کاووس حسن لی

دکتر کاووس حسن لی استاد، دانشگاه شیراز

دکتر کاووس حسن لی

Dr. kavoos hassanli

استاد، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «موی چینی» بیدل دهلوی گره گشایی بیت هایی از بیدل با مضمون «موی چینی» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 13، شماره: 3
2 «وای بر من» پلی برای «خانه ی سریویلی» (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 3، شماره: 1
3 آتش تر بازنمود ریاکاری حافظ شیرازی در شگردی متفاوت (یک سخن با دو معنای متضاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 17، شماره: 34
4 The Narrative Affordances and Limitations of Internal Focalization for Creating Suspense and Surprise in Persian Detective Novels, A Case Study: Esmail Fassih’s the Falcon and the Owls (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 14، شماره: 1
5 بازخوانی قضیه ی نمک ترکی صادق هدایت بر پایه ی چهار دوره ی کلان از تاریخ تحولات بشری (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 46، شماره: 93
6 بررسی جایگاه و نقش زن در نمایش نامه-ی ندبه اثر بهرام بیضایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 17
8 بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 45
9 بررسی محورهای اصلی و شیوه ی گسترش روایت در کلیدر (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی محیط شهری و عناصر آن در داستان های کودک و نوجوان از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ هجری شمسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 4
11 تبارشناسی زن اثیری در بوف کور صادق هدایت بر پایه کشفیات نقاره خانه ری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 75
12 تبارشناسی نقاشی، نساجی و سفال گری در «بوف کور» صادق هدایت (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 43، شماره: 89
13 تحلیل شخصیت زن در نمایش نامه «پرده خانه» اثر بهرام بیضایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 5، شماره: 8
14 تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان های کودک و نوجوان از سال۱۳۷۰-۱۳۷۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 2
15 تهدید، نمودی از قدرت در سخن حافظ! (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 15، شماره: 2
16 جانمایی منزل راوی بوف کور در محلات جنوب شرقی (تهران صفوی ـ قاجاری) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 3
17 چهره سعدی در آینه های موج دار (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 5، شماره: 11
18 دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده ای مشترک (پرنده- کلاغ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 2
19 رفتارهای هنری در رباعیات مولانا (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 6، شماره: 9
20 رویکردهای پنج گانه در خیام شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 18
21 سبکشناسی نشانه ها در پنج حکایت از مصیبتنامهی عطار نیشابوری (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 2
22 کارنامه ی خیام پژوهی درسده ی چهاردهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 14
23 گزیر های نا گزیر در دقایق الهام سرایش شعر در ازادی صورت می گیرد یا در ناچاری؟ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 8، شماره: 19
24 نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 5، شماره: 1
25 نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 3
26 نیمای رباعی سرا، نوآور است یا سنت گرا؟ (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 5، شماره: 2
27 واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخواند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نسبت ما با نیما (دریافت مقاله) همایش کشوری افسانه
2 واکنش شاعران فارس در دوران جنگ جهانى اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول