دکتر محمدجعفر حبیب زاده

دکتر محمدجعفر حبیب زاده استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدجعفر حبیب زاده

Dr. Mohammad Jafar Habibzadeh

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 5
2 اعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 79، شماره: 91
3 الزامات حقوق بشری پلیس در زمینه حقوق و آزادیهای شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1387، شماره: 3
4 الزامات نظام قضایی در زمینه ی حقوق و آزادی های متهمان در مرحله ی دادسرا (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 1، شماره: 3
5 امکان سنجی حکم افساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 3، شماره: 7
6 انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 6
7 بررسی رابطه جرم «محاربه» و «افساد فی الارض»؛ از مبانی فقهی تا رویه قضایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 16، شماره: 45
8 بسترهای مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاست جنگ با فقر تا سیاست جنگ با فقرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 26
9 پاسخگویی پارلمانی قوه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 115
10 تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 22
11 تحلیل برساخت گرایانه فرایند جرم انگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 14
12 تحلیل جرم ((اخلاق در نظام اقتصادی کشور)) از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 11
13 تحلیل جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 11
14 تحلیل جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1387، شماره: 6
15 جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 76، شماره: 80
16 حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 24
17 درآمدی بر برخی محدودیت های عملی جرم انگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 8
18 درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 10
19 دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتک خورده (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 3، شماره: 4
20 دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 77، شماره: 82
21 سرقت مال مشاع (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 2
22 شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 95
23 ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 19
24 عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 8
25 قاضی فضیلت مند؛ سهم فضیلت گرایی در نظریه قضاوت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 118
26 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی دوره: 5، شماره: 16
27 مسئولیت کیفری موسسه های اعتباری در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 100
28 معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 77، شماره: 84
29 واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 31
30 هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 76
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه سلامت سازمانی با تخلفات و فساد اداری (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 نقش بانکداری الکترونیکی بر پولشویی و روش های مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز