آقای مهندس مصطفی آمره

مهندس مصطفی آمره عضوء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

آقای مهندس مصطفی آمره

Mahmud Ghasemi

عضوء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.