آقای دکتر جمال اخوان مقدم

دکتر جمال اخوان مقدم استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

آقای دکتر جمال اخوان مقدم

Dr. Jamal Akhavan Moghaddam

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جمال اخوان مقدم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی