دکتر غلامرضا کریمی

دکتر غلامرضا کریمی دانشیار روابط بین الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

دکتر غلامرضا کریمی

Dr. Gholamreza Karimi

دانشیار روابط بین الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Cultural Activities of I.R of Iran in Islamic World; Suggestion of some Suitable Strategies (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 8
2 انقلاب اسلامی و تحولات نظام بین الملل: از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 15
3 برجام و تاثیر آن بر کنش های اقتصادی عربستان سعودی در مقابله با ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 26
4 بررسی عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 3، شماره: 9
5 بررسی نقش مولفه های هویتی در روابط ج.ا. ایران و اتحادیه اروپا پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 24
6 تئودیپلماسی؛ نقش توئیتر در پیشبرد دیپلماسی رسانه ای ترامپ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 10، شماره: 38
7 تحلیل و ارزیابی عوامل بیرونی موثر در تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
8 دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال تحولات مصر (دوره بعد از مبارک تا برکناری مرسی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 5، شماره: 17
9 سیاست های راهبردی دولت اوباما بعد از تحولات درون سیستمی منطقه خاورمیانه با محوریت انقلاب های مردمی ۲۰۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 3
10 مقاله پژوهشی:تحول جایگاه نفت و تسلیحات در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی (۲۰۱۹-۲۰۰۹) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 34
11 موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوآن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 13، شماره: 4
12 نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه بر روابط سیاسی و اقتصادی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی دوره: 1، شماره: 4
13 نقش فناوری هسته ای در افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
14 واکاوی پیشران‌های خارجی تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 2، شماره: 2
15 همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۳۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش های شهروندی و مدیریت محیط زیست فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
2 صورتبندی پیوند حقوق و تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در توسعه پایدار ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی