پروفسور منصور بیرامی

پروفسور منصور بیرامی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

پروفسور منصور بیرامی

Prof. mansour bayrami

دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با توجه به سبک های اسنادی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر تاب آوری و میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری * (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 59
3 اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت گیری اهداف اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 23
4 اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب آوری مادران دارای فرزند اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 43
5 اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
6 Interfering with Childhood Externalizing Behavioral Disorder Symptoms: the Effectiveness of Parents Management (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مولفه های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 8
8 بررسی کارآیی درمان های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر برکاهش علائم نگرانی و ناسازگاری زناشویی، ز ن های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
9 پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 1
10 پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس سبکهای عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
11 پیشبینی تغییرات خلاقیت بر اساس ابعاد آلکسی تایمیا (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
12 تاثیر معنی در زندگی، ذهن آگاهی و تاب آوری در شکوفایی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 1، شماره: 3
13 تبیین راهبردهای مدیریت قلدری بر اساس خودکارآمدی معلمان: نقش میانجی گرایانه باورها و نگرش های معلمان درباره قلدری دانش آموزان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 5، شماره: 1
14 تبیین سهم مولفه های باورهای فراشناختی در پیشبینی نشانگان اضطرابی و وسواسی در جمعیت غیربالینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
15 رابطه دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین والدین با اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر: نقش میانجی گری راهبرد مقابله ای هیجان مدار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 1
16 رابطه ی از خود بیگانگی ونگرش مذهبی با ولایت پذیری دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 5
17 روان رنجورخویی و کمال گرایی پیش بینی کننده های تعلل ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 2
18 ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
19 قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی: نقش کیفیت ارتباط معلم- دانش آموز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
20 کارایی درمان فراشناختی بر کاهش علایم و شدت اضطراب صفت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
21 مدل پیشبینی رضایت و پیشرفت تحصیلی از طریق کمال گرایی دو بعدی و اهداف پیشرفت در دانش آموزان مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
22 مطالعه مقایسه ای سبک ها و سازوکارهای دفاعی معتادان خودمعرف و افراد غیرمعتاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
23 مقایسه اختلالات شخصیت خوشه C در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 4، شماره: 14
24 مقایسه سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک های ترک اعتیاد شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 8، شماره: 30
25 مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران قلبی- عروقی، سرطانی و همتایان سالم (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 3
26 مقایسه مشکلات هیجانی- اجتماعی در دانش آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال های یادگیری خواندن و ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
27 مقایسه ی اثربخشی پروتکلهای مختلف تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای (TDCS) به همراه تمرینات شناختی در ارتقای بازداری پاسخ افراد عادی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 3
28 مقایسه ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب شناختی در دانش آموزان مبتلابه نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 19
29 نقش اضطراب صفت در پیش بینی های افسردگی و خستگی در بیماران سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 6، شماره: 2
30 نقش سبک های هویتی و راهبردهای مقابله ای در ولایت پذیری دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 11
31 نقش سیستم های مغزی- رفتاری در اختلال سایکوپاتی بر اساس مدل سه بخشی سایکوپاتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
32 نقش ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در خود- مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
33 هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدیدنظر شده در بین جمعیت خلافکاری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر ارتقای کارکردهای اجرایی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثربخشی آموزش مدیریت والدین در بهبود شاخص استرس والدین کودکان دارای اختلالنقص توجه ـ پیش فعالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
3 اثربخشی آموزش مهارت حل مساله اجتماعی برکاهش میزان خشم دانش آموزان نوجوان شهر تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
4 اثربخشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر بهبود اضطراب و سازگاری در بین زوجین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
5 The Effectiveness Of Social Problem Solving Skills Training On Reduction Of Bullying Components Among Adolescents Students In Tabriz (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
6 بررسی تطبیقی مولفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانههای غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
7 بررسی رابطه استفاده آسیبزا از تلفن همراه با سبک های هویت در دانش آموزان پسر دبیرستان شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
8 بررسی رابطه مولفه های بهزیستی روانشناختی با سرمایه روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
9 بررسی رابطه نگرشهای ناکارامد با مولفه های بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
10 بررسی رابطه همدلی و سازگاری با قلدری در دانش آموزان پسر دبیرستان شهر تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 بررسی روابط علی ساختاری مؤلفه های هیجان خواهی با آمادگی برای بی حوصلگی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 بررسی عوامل شخصیتی دخیل در اقدامات خودکشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
13 بررسی مفهوم انشاء و آسیب شناسی روش های آموزش و ارزیابی آن از دیدگاه معلمان شهرستان سقز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
14 پیش بینی تغییرات سلامت عمومی براساس حرمت نفس، جهت گیری مذهبی و صفات شخصیتی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
15 پیش بینی کیفیت زندگی براساس سلامت عمومی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی دربیماران قلبی - عروقی شهریاسوج (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
16 تاثیر درمان به روش هومئوپاتی بر کاهش نشانگان اختلالات اضطرابی فوبیک هراس خون و حیوانات (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
17 تاثیر موسیقی درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
18 تجربه ی احساس شرم و گناه در نوجوانان بر اساس ادارک از محیط خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
19 تفاوت بین مولفه های خشم و کیفیت ارتباط معلم- دانش آموز در دانش آموزان قلدر و بهنجار (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
20 رابطه سازگاری (AISS) با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
21 رابطه سبکهای هویت با جهت گیری مذهبی و صفات شخصیتی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
22 رابطه شیوه های فرزندپروری والدین و مسئولیت پذیری نوجوان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
23 رابطه نگرش فرزند والدی با سازگاری دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 شرم و گناه: رابطه ی هیجان های اخلاقی و سبک های فرزندپروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
25 طرحوارههای ناسازگار اولیه وابستگی، اطاعت، ایثار، استحقاق و معیارهای سرسختانه : مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
26 کارایی درمان فراشناختی بر فرانگرانی و راهبردهای کنترل تفکر در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر: یک مطالعه بررسی موارد در فرهنگ ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
27 کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بین مدیران سازمان های مردم نهاد و خصوصی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
28 مقایسه اثر بخشی مشاوره ی مبتنی بر معنویت با مشاوره ی استاندارد بر سلامت روانی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
29 مقایسه احساس غربت ومولفه های آن در طبقات سه گانه ی دلبستگی در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
30 مقایسه برخی از مولفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه، در افراد حائز نشانههای غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
31 مقایسه سیستم های مغزی فعال سازی/ بازداری رفتاری (BAS) و (BIS) و خصوصیات شخصیتی زنان مطلقه با زنان عادی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
32 مقایسه سیستم های مغزی فعال سازی/ بازداری رفتاری BAS و BIS و خصوصیات شخصیتی زنان مطلقه با زنان عادی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی
33 مقایسه مولفه های رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی شهر مرند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
34 مقایسه میزان پرخاشگری معتادان مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز اجتماع درمان مدار (TC) تحت پوشش بهزیستی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
35 مقایسه نیمرخ شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان سینه و همتایان عادی بیمارستان امام خمینی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
36 مقایسه ی راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
37 نقش BAS و BIS-FFFS درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه