دکتر حسین ولی وند زمانی

دکتر حسین ولی وند زمانی دانشیار مدیریت راهبردی دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

دکتر حسین ولی وند زمانی

Dr. Hossein Valivand Zamani

دانشیار مدیریت راهبردی دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده کاوی راهبردهای پژوهش های توسعه دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 1، شماره: 2
2 آینده نگاری فناوری های رزم زمینی در جنگ آینده (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 4
3 اهمیت ایران در گفتمانهای ژئوپلیتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 5، شماره: 12
4 بررسی و تبیین عوامل ماهیت عملیات مشترک در الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک یک سازمان نظامی ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 6
5 تاثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای ۲۰۱۶ بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 14، شماره: 44
6 تاثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
7 تحلیل بازیگران نظامی جنگ زمینی احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: منطقه شرق و جنوب شرق کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 7
8 تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ های آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 68
9 تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
10 جهانی شدن و تاکید بر الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به WTO (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 3، شماره: 7
11 مبانی و عوامل موثر در تدوین رهنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 85
12 مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 10، شماره: 29
13 مقاله پژوهشی: تبیین نسبت قدرت هوایی با وزن ژئوپلیتیکی کشورها (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 90
14 مقاله پژوهشی: شناسایی و دسته بندی بازیگران اصلی جنگ های زمینی احتمالی آینده در منطقه شرق و جنوب شرق ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 15، شماره: 3
15 مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 89