دکتر حسین ولی وند زمانی

دکتر حسین ولی وند زمانی دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

دکتر حسین ولی وند زمانی

Dr. Hossein Valivand Zamani

دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده کاوی راهبردهای پژوهش های توسعه دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 1، شماره: 2
2 آینده نگاری فناوری های رزم زمینی در جنگ آینده (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 4
3 اهمیت ایران در گفتمانهای ژئوپلیتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 5، شماره: 12
4 Explanation of the Effective Factors in Measuring the Air Power of States (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 72
5 بررسی و تبیین عوامل ماهیت عملیات مشترک در الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک یک سازمان نظامی ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 6
6 بررسی و تحلیل قدرت هوایی آمریکا، چالش های پیش رو و تاثیر آن در قلمروهای نفوذی این کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 7، شماره: 26
7 تاثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای ۲۰۱۶ بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 14، شماره: 44
8 تاثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
9 تحلیل بازیگران نظامی جنگ زمینی احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: منطقه شرق و جنوب شرق کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 7
10 تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ های آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 68
11 تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
12 جهانی شدن و تاکید بر الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به WTO (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 3، شماره: 7
13 دلایل ژئوپلیتیکی ناامنی و توسعهنیافتگی سیستان و بلوچستان بزرگ در قرون هیجدهم و نوزدهم با رویکرد ژئوپلیتیک تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 18، شماره: 67
14 مبانی و عوامل موثر در تدوین رهنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 85
15 مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 10، شماره: 29
16 مطالعه تطبیقی هدف جنگ و دفاع در اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 23، شماره: 2
17 مقاله پژوهشی: تبیین نسبت قدرت هوایی با وزن ژئوپلیتیکی کشورها (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 90
18 مقاله پژوهشی: شناسایی و دسته بندی بازیگران اصلی جنگ های زمینی احتمالی آینده در منطقه شرق و جنوب شرق ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 15، شماره: 3
19 مقاله پژوهشی: نقش مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک در اندیشه نظامی آمریکا (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 89
20 مولفه ها و شاخص های اقتصادی اثرگذار بر طراحی الگوی امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 11، شماره: 1