پروفسور فرهاد جاویدراد

پروفسور فرهاد جاویدراد

پروفسور فرهاد جاویدراد

Prof. Farhad Javidrad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.