یعقوب فروتن

 یعقوب فروتن دانشیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

یعقوب فروتن

Yaghoob Foroutan

دانشیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.