دکتر علی جبار رشیدی

دکتر علی جبار رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر علی جبار رشیدی

Dr. ali jabar rashidi

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرایه آنتن دارای چندگانگی فرکانس مبتنی بر تغییرفرکانس جابجایی بصورت تربیعی (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 11، شماره: 1
2 ارائه چارچوب مبتنی بر هستان شناسی برای ادغام داده های سخت و نرم در تحلیل امنیت سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 4
3 ارائه مدل گسترده برای آگاهی وضعیتی در دفاع سایبری فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 6، شماره: 1
4 ارائه یک معماری جدید برای تجسم اثرات حملات سایبری مبتنی بر ادغام اطلاعات سطح بالا در فرماندهی و کنترل سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 2، شماره: 4
5 ارزیابی اثر بخشی طرح های استتاری از منظر ویژگی ناهنجاری طیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 6، شماره: 4
6 استخراج تصویر از اهداف با حرکت غیریکنواخت در راداردهانه ترکیبی معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
7 استخراج تصویر از اهداف با حرکت غیریکنواخت و شتاب ثابت در رادار دهانه ترکیبی معکوس مبتنی بر حسگری فشرده (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 9، شماره: 2
8 استخراج مدل نقطه ای اهداف گسترده با استفاده از تصویر راداری SAR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 8، شماره: 3
9 الگوی تشعشعی تک نقطهای با استفاده از آرایه چندگانگی فرکانس متقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 4، شماره: 1
10 Modeling and Simulation of Cyber Battlefield (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
11 The Impact Analysis of Modeling Errors for projecting cyber attacks (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 5، شماره: 15
12 بازسازی سیگنال تنک رادار دهانه ترکیبی معکوس مبتنی بر همبستگی‌های درون خوشه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 2
13 بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش بنیان (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 70
14 پردازش و ادغام اطلاعات سخت و نرم در فرماندهی و کنترل سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 5، شماره: 1
15 تاثیر متقابل دفاع دانشبنیان و جنگهای آینده (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 67
16 تجسم حملات سایبری با تخمین خسارت و ترکیب قابلیت و فرصت مهاجم بر اساس مدل انتقال باور (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 6، شماره: 4
17 تجسم حملات سایبری چندمرحلهای مبتنی بر مدل انتقال باور و استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 3، شماره: 2
18 تشخیص حملات سایبری پیشرفته با استفاده از مدلسازی رفتاری مبتنی بر پردازش زبان طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 6، شماره: 3
19 چارچوبی برای تجسم حملات سایبری مبتنی بر ادغام اطلاعات (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 6، شماره: 2
20 روشی کارآمد برای تصویربرداری از اهداف چندگانه در ارتفاع پست در حضور کلاتر دریا با استفاده از رادار روزنه مصنوعی معکوس(ISAR) (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 8، شماره: 2
21 سطح آستانه بهینه جهت شناسایی ستاره ها در ردیاب ستاره (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 7، شماره: 3
22 شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
23 طراحی الگوی راهبردی شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 21، شماره: 84
24 طراحی سامانهی اعلام هشدار شکست سد با استفاده از رادارهای تصویربرداری SAR (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 2
25 طراحی سیستم ناوبری برای یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به سنسور زاوی هسنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 2، شماره: 1
26 طراحی کنترلگر زیربهینه ی توزیع شده برای آرایش بندی گروه ربات متحرک غیرهولونومیک در حضور موانع محیطی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
27 طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 12، شماره: 4
28 طراحی یک شبیه ساز حملات سایبری چندگامی برای تولید دادگان جدید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 12، شماره: 1
29 مدل سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر حمله متناظر با فن افزودن حمله (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 4
30 مدل سازی حملات سایبری مبهم مبتنی بر فن جایگزین حمله (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آگاهی وضعیتی در دفاع سایبری فعال، راهبردی به منظور مقابله با حملات پیشرفته امروزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
2 آینده جنگ و روندهای فناوری در زنجیره فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
3 ادغام سطح بالای اطلاعات ونقش آن در بهبود تشخیص حملات سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 ارائه الگویی برای دفاع سایبری در آستانه حمله مبتنی بر پردازش رویدادهای پیچیده (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
5 ارائه الگویی پایش(رصد) فناوری با رویکرد هوشمندی رقابتی در صنعت خودرو(مورد تحقیق : شرکت سایپا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
6 ارائه روشی جدید برای محاسبه فاصله خطا با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه بدون نیاز به فشرده سازی سیگنال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
7 ارائه روشی نوین و کاربردی برای موقعیتیابی یک سامانه با در نظر گرفتن امنیت اطلاعاتناوبری با استفاده از الگوریتم Range-Bearing SLAM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
8 ارائه یک چارچوب برای ادغام داده های سخت و نرم در فرماندهی و کنترل سایبری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
9 ارائه یک معماری مرجع مبتنی برکلان داده برای سامانه های فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
10 ارایه چهارچوبی به منظور دستیابی به آگاهی وضعیتی سایبری پویا در صحنه نبرد سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
11 ارایه چهارچوبی جهت شبیهسازی صحنه نبرد سایبری پویا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
12 ارایه روشی برای بهبود همبسته سازی هشدار مبتنی بر مدلسازی قابلیت در حملات سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 ارایه روشی مناسب برای فریب رادار دهانه ترکیبی معکوس (ISAR) مبتنی بر تولید تصویردیجیتال اهداف کاذب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
14 ارایه معماری جدید برای بهبود همبسته سازی هشدار مبتنی بر مدل قابلیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
15 ارایه یک الگوریتم مناسب برای پیش بینی حملات سایبری مبتنی بر یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
16 ارایه یک روش بهبود یافته جرم یابی دیجیتال مبتنی بر ادغام اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
17 ارایه یک روش مطمین برای بهبود خطای ناوبری گروهی از شناورهای سطحی بدون سرنشین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
18 افزایش امنیت و ایمنی سازههای دریایی در مقابل تصویربرداری راداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
19 الزامات و مشخصات زیرساخت ارتباطی در سامانه های فرماندهی و کنترل تاکتیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
20 الگوی راهنمای سلسله مراتبی برای تولید سناریوی حمله سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
21 الگویی برای شناسایی هدف بر اساس تصاویر سنجش از دور ابرطیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
22 Kalman Filter-based Multisensor Data Fusion (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
23 NAVIGATION OF AN AUTONOMOUS SURFACE VESSELUSING SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND MAPPING WITHTHE EXTENDED KALMAN FILTER METHOD (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
24 بازسازی رویدادهای ناشی از حملات سایبری در جرم یابی دیجیتال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
25 بازشناسی خودکار اهذاف هوایی با استفاده از تصاویر رادار روزنه مجازی معکوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
26 بررسی انواع الگوریتم های مدل سازی ترتیبی برای تجسم حملات سایبری (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
27 بررسی روش های ارائه شده تصویربرداری با استفاده از رادار روزنه مصنوعی SAR فضاپایه، معرفی روش عملکرد و یک نمونه طراحی اولیه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
28 بررسی روشهای Dempster Shafer و Bayesian در حوزه به منظور کاهش ابهام در مساله شناسایی اهداف هوایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
29 بررسی شکل موج OFDM در رادار روزنه مصنوعی معکوس و پیاده سازی آن در پردازشگر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران
30 بررسی مشکلات ساختاری آموزشهای تخصصی صنایع دریایی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
31 بهبود آگاهی وضعیتی سایبری در سیستم های کنترل صنعتی اسکادا مبتنی بر زنجیره بلوکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
32 بهبود و تعمیم روش دمپستر - شفر برای ادغام تصمیم در سیستم های تصویربرداری چند گانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
33 پایش فرآیندهای با متغیرهای تصادفی ترکیبی به کمک دسته بندی تک کلاسه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 پیش بینی حملات سایبری چند گام مبتنی بر مدل مارکوف مخفی با مرتبه متغیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
35 پیش بینی حملات سایبری چند مرحله ای مبتنی بر استخراج الگوهای رفتاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
36 پیش بینی نفوذ در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر تکنیک های آماری، احتمالاتی و یادگیری ماشین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
37 تجزیه و تحلیل احساسات در شبکه های سایبر اجتماعی با استفاده ازانواع نظریه ادغام تصمیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
38 تجسم حملات سایبری چندمرحله ای بر مبنای ترکیب قابلیت و فرصت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
39 تحلیل ساختار، فناوری ها و عملکرد بر تابندگی کوانتومی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
40 تحلیل ساختار، فناوری ها و عملکرد رادار کوانتومی در ناحیه مایکروویو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
41 تحلیل گراف حمله جهت جلوگیری از تهدیدات امنیتی در فضای سایبری با استفاده از الگوریتم ژنتیک توسعه یافته (دریافت مقاله) همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
42 تخمین حالت سیستم های سایبری فیزیکی به صورت استاتیک و دینامیک در برابر حمله سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
43 ترکیب بلادرنگ تخمین قابلیت و فرصت به منظور پیشبینی حملات سایبری چند مرحلهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
44 تشخیص احساس ازمتن در شبکه های سایبر اجتماعی به روش ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
45 تشخیص حملات سایبری پیشرفته با استفاده از مدل سازی رفتاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
46 تشخیص فعالیتهای سطح بالای حملات سایبری پیشرفته مبتنی بر پردازش زبان طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
47 تشخیص قطبیت در شبکه های اجتماعی آنلاین با استفاده از تئوری دمپستر-شفر و توابع فازی در نظریه ادغام تصمیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
48 تشخیص ناهنجاری در سیاهه های شبکه مبتنی بر جنگل ایزوله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
49 جبران سازی اثر حرکت انتقالی در تصاویر رادار روزنه مصنوعی وارون (ISAR) با استفاده از همترازی پروفایل برد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
50 چارچوبی برای مدل سازی آگاهی وضعیتی سایبری مبتنی بر ادغام اطلاعات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
51 رادار روزنه مصنوعی وارون( ISAR) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
52 رادارهای كوانتومی: رویكردهای فناورانه توسعه منابع و آشكارسازها در فرستنده و گیرنده (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران
53 روش جدید ادغام تصمیم مبتنی بر رفتار سنجنده های چندگانه وکاربرد آن در آشکار سازی و شناسایی توزیع شده اهداف (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
54 ساختاری کارآمد برای منبع رادار کوانتومی مبتنی بر فناوری ابررسانایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
55 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایش فناوری با رویکرد هوشمندی رقابتی درصنعت خودرو مورد تحقیق : شرکت سایپا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
56 صحنه نبرد سایبری: شبیه سازی شبکه کامپیوتری به منظور ارزیابی امنیتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
57 طراحی الگوی ارزیابی هوشمندی فناوری درصنعت خودرو مطالعه موردی : شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
58 طراحی و پیاده سازی موتور استنتاج و ادغام مبتنی بر هستان شناسی برای فرماندهی و کنترل سایبری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
59 طراحی و تحقق رادار برتابندگی كوانتومی: رویکردها و چالش های علمی و فناوری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
60 طراحی و شبیه سازی آنتن مبتنی بر آب دریا برای رادار جستجو در باند HF با فرکانس و الگوی تشعشعی تنظیم پذیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
61 طراحی و شبیه سازی الگوریتم پرش فرکانسی تطبیقی کارآمد در حضور اخلالگرهای باند نسبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
62 طراحی وپیاده سازی یک سیستم تصمیم یار فازی هوشمند در فرماندهی و کنترل بحران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
63 فرماندهی و کنترل سایبری با استفاده از تجسم حملات سایبری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
64 کاهش اثر کلاتر محیط در تصویربرداری از اهداف با استفاده از رادار روزنه مصنوعی معکوس ISAR با به کارگیری روش MTI (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
65 کنترل آرایش سیستم های چند رباتی با در نظر گرفتن الگوریتم اجتناب از برخورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
66 کنترل آرایش گروهی از شناورهای زیرسطحی خودمختار با استفاده از ادغام اطلاعات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
67 کنترل مشارکتی بهینه برای تشکیل آرایش ربات های متحرک خودگردان در محیط های پویا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
68 مدل سازی پیچیده در رادارهای تصویری روزنه مصنوعی معکوس (ISAR) براساس نواحی پراکنده ساز امواج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
69 مدل سازی گرافیکی احتمالاتی برای دنباله حملات مبهم سایبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
70 مدل سازی و شبیه سازی حملات سایبری از دیدگاه مهاجمان سایبری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
71 مدلسازی پویای صحنه نبرد سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
72 مدلی برای آگاهی وضعیتی سایبری، مبتنی بر موتور هوشمند ادغام اطلاعات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
73 مدیریت مراکز رشد خصوصی از نگاه سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) جهت نیل به اهداف حوزهی فناوری کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
74 مرور کلی بر الگوریتم های یادگیری ماشین در سیستم های تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
75 مطالعه و بررسی امنیت و کنترل وسایل نقلیه بدون سرنشین (پهباد) در مقابل حملات سایبری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
76 مطالعه و بررسی سیستم های سایبری فیزیکی و لزوم حفظ امنیت آن ها در برابر حملات سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
77 مقایسه سه مدولاسیون LFM و NLFM و OFDM در رادار روزنه مصنوعی SAR (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
78 میکسر جوزفسونی در گیرنده رادارکوانتومی با کارکرد ترکیبی همبسته سنجی و تقویت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (Tec ۲۰۲۱)
79 ناوبری یک شناور سطحی بدون سرنشین با استفاده از الگوریتم موقعیت یابی و ترسیم نقشه بصورت همزمان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
80 ناوبری یک شناورسطحی خودگردان با استفاده از الگوریتم موقعیت یابی و ترسیم همزمان نقشه به روش فیلتر کالمن گسترش یافته (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
81 نهانکاوی تصاویر با استفاده از ترکیب دسته بندها با یادگیرنده پایه نزدیک ترین همسایه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
82 یک انتن میکرواستریپ مثلثی فراپهن باند با خاصیت فیلترینگ ترکیب دو باند تداخلی WLAN و WIMAX (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک