دکتر میرنجف موسوی

دکتر میرنجف موسوی استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دکتر میرنجف موسوی

Dr. Mirnajaf Mousavi

استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تحولات جمعیتی با ترکیب دو مدل ارزیابی آسیب (FMEA-IPA) (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 2، شماره: 4
2 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی شهرستان پلدختر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 26
3 آمایش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مناطق مرزی جنوب شرق کشور و راهبردهای توسعه ی آن مطالعه ی موردی: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 42
4 آینده نگاری بهبود عملکرد کمسیون ماده۱۰۰ با ارائه الگوی تلفیقی سناریو-SWOT- QSPM (مورد مطالعه: شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 2
5 آینده نگاری شهر دوستدار کودک در افق ۱۴۱۰ (مورد شناسی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 36
6 ارائه استراتژی جهت ارتقاء حس سرزندگی در فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی (ره)- ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 3، شماره: 7
7 ارائه یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه ریزی گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان ماکو) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 1
8 ارزیابی پیامدهای احتمالی انتقال آب حوضه زاب به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 2
9 ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد آمایشی و توسعه منطقه ای مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 42
10 ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 9
11 ارزیابی خدمات شهری در مناطق ده گانه کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 10، شماره: 1
12 ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: محله فلاحت، شهر ارومیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 2
13 ارزیابی سطوح توسعه یافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی- رفاهی، زیر بنایی و تکنولوژیکی جامعه عشایری استانهای ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 14
14 ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
15 ارزیابی عناصر موثر بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
16 ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر توسعه رشد هوشمند شهری در شهرهای کوچک مقیاس، پژوهش موردی شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 31
17 ارزیابی میزان اثرگذاری عناصر ساختاری سطح زمین بر تناسب اراضی برای کاربری‌ها مختلف (مطالعة موردی: شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
18 ارزیابی میزان تحقق پذیری تاب آوری شهری در مناطق ۵ گانه شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 1
19 ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مورد: بازارچه ی مرزی تمرچین پیرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 33
20 ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران با تاکید بر جایگاه این دانشگاه ها در نظام های مطرح رتبه بندی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 6
21 اولوی تسنجی شاخص های عدالت اسلامی - ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 95
22 اولویت بندی راهبردهای امنیت پایدار در آمایش مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 2
23 اولویت بندی عوامل موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 1
24 اولویت سنجی شاخص های توسعه ی ایرانی اسلامی در تحقق آمایش سرزمین در استان خراسان رضوی (با رویکرد عدالت محوری) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
25 اولویتبندی شاخصها و مولفههای امنیت پایدار در مناطق مرزی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 6، شماره: 3
26 Marginalization and Urban Crisis in City of Ilam (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 3
27 Strategic Compilation of Rural Tourism Development Using SWOT - ANP Integrated Model (Case Study: Savar Village in Bonab County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 2
28 بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله(مطالعه موردی: شهر سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 29
29 بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 12، شماره: 24
30 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار محله های شهری با تاکید بر امنیت پایدار (نمونه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 47
31 بررسی تحلیل فضایی کانون های جرم خیز در سطح محله های شهر یزد با تاکید بر برنامه ریزی فرهنگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 2
32 بررسی روند سیاستگذاریهای جمعیت در آمایش مناطق مرزی استان کرمانشاه (۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 3
33 بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقهای (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 2
34 بررسی میزان تاثیرگذاری جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در ساماندهی وضعیت پایتخت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 12، شماره: 41
35 بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق مقایسه تطبیقی بین شاخص های توسعه پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خلاق، نمونه مورد مطالعه: شهرهای استان یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 1، شماره: 1
36 بررسی نابرابری در آموزش و پرورش دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 3
37 بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه های شهری با استفاده از GIS و Geoda(مطالعه موردی: استان آذربایحان غربی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 2، شماره: 5
38 بررسی و اولویت بندی توانها و زیرساختهای توسعه گردشگری با روشهای تصمیمگیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شهرستانهای استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 2، شماره: 1
39 بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران :مورد مطالعه : شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
40 بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در استان یزد (۱۳۷۵-۱۳۵۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 4
41 بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری مورد مطالعه: دسترسی به خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 1
42 بررسی ویژگی‌های اقتصادی مسکن و برآورد نرخ سودآوری و بهره‌وری عوامل تولید مسکن (مطالعة موردی: سنندج) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 3
43 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 1
44 تاب آوری در حوزه مسکن شهری (مطالعه موردی شهر سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 33
45 تببین رقابت پذیری منطقه ای با رویکرد آینده نگاری( مطالعه موردی:استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
46 تبیین اثرات سالخوردگی جمعیت در امنیت ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 11، شماره: 39
47 تبیین رابطه سالخوردگی جمعیت وشاخص های توسعه اجتماعی در کشورهای جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 48
48 تبیین ساختار کالبدی-فضایی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
49 تبیین ساختاری عوامل موثر بر سرزندگی در فضاهای عمومی شهری اصفهان از دیدگاه شهروندان و گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
50 تبیین عوامل موثر بر رقابت پذیری منطقه ای با رویکرد آمایش سرزمین در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 4
51 تبیین کارکرد مرز در تامین امنیت استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 5، شماره: 16
52 تبیین موانع فراروی جابه جایی پایتخت در ایران با رویکردی آمایشی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 9، شماره: 2
53 تبیین نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران جهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
54 تبیین نابرابری های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 14
55 تبیین نقش اسکان جمعیت در تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 101
56 تبیین نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای استان آذربایجان غربی؛ (مطالعه موردی: شهرهای ۵۰ – ۲۵ هزار نفر) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 13
57 تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار: مطالعه موردی مناطق مرزی استان کردستان (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 6، شماره: 1
58 تبیین نقش مولفههای اقتصاد مقاومتی در تحقق امنیت پایدار مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 1
59 تبیین و تحلیل استراتژی های رقابت پذیری شهری و منطقه ای (مطالعه موردی: شهرهای استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 51
60 تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر زیست پذیری محلات شهری مورد: شهر مراغه (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 31
61 تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 3
62 تحلیل بر وضعیت زیست پذیری در محیطهای شهری (مطالعه موردی: محله کوی سالار ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 3، شماره: 11
63 تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
64 تحلیل تطبیقی فازی سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 7
65 تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی جابجایی پایتخت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 11، شماره: 37
66 تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: قوم کرد وترک) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 1
67 تحلیل رابطه شاخص های جمعیتی با توسعه یافتگی استان های ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 16
68 تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 1
69 تحلیل سرمایه اجتماعی شهروندان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 4
70 تحلیل عوامل ژئومورفولوژیکی در مکانیابی مراکز نظامی- دفاعی با استفاده از ANP و GIS. منطقه مورد مطالعه: پادگان های شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
71 تحلیل عوامل محوری مؤثر در توسعه نواحی مرزی استان خوزستان با استفاده از نرم‌افزار میک مک (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 8، شماره: 1
72 تحلیل فضایی کالبدی شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه (۲۳ محله) یاسوج براساس مدل های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 1
73 تحلیل فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 342
74 تحلیل فضایی تاثیر سرمایه اجتماعی بر زیست پذیری محلات شهری نمونه موردی: محلات شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 65
75 تحلیل فضایی روند تحولات سالخوردگی جمعیت در مناطق مرزی ایران (نمونه موردی استان کرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۶۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 4
76 تحلیل فضایی شاخص های توسعۀ پایدار به منظورتحقق پذیری شهرهای خلاق (مطالعۀ موردی: شهرهای استان یزد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
77 تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 8، شماره: 25
78 تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 1، شماره: 2
79 تحلیل مدیریت رقابت گردشگری در مناطق مرزی مطالعه موردی: منطقه مرزی بانه (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 2
80 تحلیل نابرابری های فضایی در کلان شهرها(نمونه موردی: مناطق یک و ده شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
81 تحلیل و ارزیابی رقابت پذیری منطقه ای در برنامه ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان جلفا) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 3
82 تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 39
83 تحلیل وضعیت و ارایه الگوی کاهش نابرابری های آموزشی و عدالت گستری بر اساس آموزه های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی؛ (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 20
84 تحلیلی بر اثربخشی تراز مالی (درآمد – هزینه) و نقش آن در کارایی عملکرد شهرداری شاهدیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 4
85 تحلیلی بر اندازه گیری و تبیین خط فقر و سیاست های فقرزدایی در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 15
86 تحلیلی بر اولویت یابی شاخص های شهر دوستدار کودک (نمونه موردی: مناطق ۵ گانه شهر ارومیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 1
87 تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 2
88 تحلیلی بر تعاملات فضایی شهر و روستا با تاکید بر توسعه روستاهای اطراف شهرها (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
89 تحلیلی بر تغییرات کاربری زمین و شکل گیری جزایر حرارتی در حریم شهر ارومیه با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
90 تحلیلی بر تغییرات و پیش بینی روند کاربری اراضی شهر ارومیه با استفاده از مدل SVM و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 4
91 تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 1
92 تحلیلی بر نقش جاذبه های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 3
93 تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: امام زاده جعفر(ع) یزد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 18
94 تحلیلی بر نقش مذهب در توسعه گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 4
95 تحلیلی بر وضعیت حکمروایی خوب در روستاهای پیراشهری ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 5، شماره: 2
96 تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی مطالعه موردی: شهر قروه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
97 تدوین استراتژی توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی شهرستان کویری خور و بیابانک) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 4، شماره: 7
98 تدوین سناریوهای تحقق پذیری آمایش سرزمین (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 10، شماره: 1
99 تدوین سناریوهای عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از سناریو ویزارد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 3
100 تدوین سناریوهای گردشگری خلاق در شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 4
101 تدوین سناریوهای موثر بر پیشرفت اسلامی- ایرانی با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای (مورد: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 28
102 تدوین سناریوهای موثر بر تحقق پذیری مولفه های شهر شاد ارومیه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 1
103 تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعه موردی: دبیرستان های متوسطه نظری شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
104 توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی موردی: محلات غیررسمی شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 1
105 توسعه گردشگری مناطق روستایی با تاکید بر اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 31
106 دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
107 رابطه تهدیدات امنیتی و دفاعی با توسعه یافتگی مناطق مرزی موردمطالعه: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 11، شماره: 3
108 رابطه جو اخلاقی مدرسه با حس تعلق به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
109 راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
110 رتبه بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلاقیت با تاکید بر تحقق شهر خلاق با استفاده از تاپسیس و ANP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 10
111 ساماندهی و نیازسنجی رشته های فنی و حرفه ای در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 3
112 سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ شاخص های توسعه فرهنگی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 7، شماره: 25
113 سنجش عوامل موثر بر رضایت مندی از مساکن گروه های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرضا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
114 سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 3
115 سنجش میزان فرهنگ شهروندی دانشجویان در حیطه ارزشها و هنجارها (مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 3
116 سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهای به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 47
117 شاخص های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی موثر در آمایش مناطق مرزی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 2، شماره: 5
118 شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
119 شناسایی و تحلیل شاخصهای رشد هوشمند موثر بر ساختار فضایی شهرها با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی: شهر سردشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
120 شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر در سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 45
121 شناسایی و تحلیل عوامل موثردر سیاست های زمین شهری ایران با استفاده از مدل های MENTAl و MACTOR (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
122 عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزی مورد شناسی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
123 ماهیت فضایی سرزمین های شهر محور در برنامه ریزی منطقه ای چهار پدیده فضایی با نگاهی بر کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
124 مدلسازی معادلات ساختاری نقش مساجد در توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: مسجد جامع عتیق شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
125 مقایسه تطبیقی شاخص های توسعه انسانی ایران با کشورهای شبه قاره هند )طی 35 سال اخیر با استفاده از مدل ویکور(Vikor) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 33
126 مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری ( مطالعه موردی منطقه ۱ و ۶ شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 362
127 مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 1، شماره: 3
128 مکان یابی بیمارستان با استفاده از روش فازی و رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 14، شماره: 1
129 مکانیابی دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 108
130 نقش بسیج در تامین امنیت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 5، شماره: 18
131 نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی به توسعه پایدار منطقه ای و تحولات نظام شهری (مطالعه موردی: استان البرز از سال ۱۳۶۵تا۱۳۹۵) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
132 نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی(مورد: شهرستان ملکان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
2 ارزیابی درجه فشردگی و گستردگی توسعه شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
3 ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل رگرسیونی و روش تاپسیس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
4 ارزیابی میزان تحققپذیری مولفههای شهر خلاق نمونه موردی: شهر بناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
5 ارزیابی نقش شوراهای اسلامی شهرها درحکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
6 ارزیابی نقش شهرها درتوسعه منطقه ای استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
7 ارزیابی و اولویت سنجی استفاده از الگوهای مختلف دفع مواد زاید در مدیریت پسماند ها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی و رتبه بندی مسائل زیست محیطی بر اساس شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
9 ارزیابی و مکان یابی پارکهای محله ای با استفاده از مدل AHP در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
10 ارزیاتی تناسب توزیع جمعیت تا خدمات شهری تارویکردعدالت اجتماعی نمونه موردی خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
11 اولویت بندی توانمندی های استان آذربایجان غربی در راستای توسعه گردشگری سلامت (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
12 اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در آمایش مناطق مرزی استان آذربایجان غربی (منطقه موردی: شهرستان سردشت) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
13 اولویت سنجی شاخص های تقسیمات کشوری در تحقق پذیری برنامه های آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
14 بررسی پارامترهای موثربرتوسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان فیروزآباد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
15 بررسی تاثیر امنیت برکارکردهای شهرهای مرزی مطالعه موردی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
16 بررسی تحولات شهر نشینی با تاکید بر توسعه پایدار منطقه ای (مطالعه موردی، استان البرز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
17 بررسی تحولات نظام شهری استان البرز طی سال های 1365 تا 1395 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا
18 بررسی توسعه فیزیکی شهری و اثرات زیست محیطی آن با استفاده از تکنیکهای RS و GIS (نمونه موردی شهرتبریز از 1363 تا 1390) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی جایگاه شهرستان نمین در توسعه منطقه ای استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
20 بررسی روند تحولات جمعیتی و نقش آن در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال بختیاری 1365-1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
21 بررسی سطح یا پتانسیل تقابل فرهنگ اقتصادی جامعه با تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
22 بررسی عوامل مؤثر بر بروز حریق در بازار شهر رشت و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
23 بررسی قابلیت ها و اثرات گردشگری بر توسعه پایدار محیطی با تاکید بر شهر پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
24 بررسی میزان تمرکزگرایی در پایتخت و اثرات آن بر تعادل های منطقه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
25 بررسی میزان نابرابری های ناحیه ای در استان خراسان رضوی و راهبردهای آمایشی آنبا استفاده از مدل های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
26 بررسی نظام شهری با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
27 بررسی نقش جغرافیای نظامی استان آذربایجان غربی در هشت سال دفاع مقدس (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
28 بررسی و ارزیابی میزان توسعه یافتگی پایتخت در ایران و تطبیق آن با میانگین شاخصهای توسعه کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
29 بررسی و مقایسه تقابل سیاسی ایران و عربستان سعودی در دفاع مقدس و بعد از تحولات سال 1390 در منطقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
30 برنامه ریزی مسکن گامی به سوی توسعه پایداری شهری مطالعه موردی: استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 برنامه ریزی مسکن و برآورد نیاز بالقوه آن (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
32 پیش بینی و تحلیل ساختار جمعیتی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری، ایمنی و مدیریت بحران
33 تبین رابطه شاخص های جمعیتی و امایش مناطق مرزی استان ایلام (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
34 تبیین تحولات جمعیتی و الزامات سیاست گذاری آن در تعادل بخشی به آمایش سرزمین با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
35 تبیین تحولات ساختار جمعیتی در آمایش سرزمین استان مرکزی طی سال های1365-1395 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
36 تبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه فضایی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
37 تبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه منطقه ای آذربایجان غربی(مطالعه موردی: شهر میانی خوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
38 تبیین علل نابرابری های ناحیه ای استان آذربایجان غربی بااستفاده ازتکنیک VIKOR (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
39 تبیین مسائل قومی با رویکرد پدافند غیرعامل و تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
40 تبیین نقش تحولات ساختار جمعیتی در آمایش استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
41 تبیین نقش تمرکز زدایی فعالیت های صنعتی کلانشهر تبریز در توسعه متعادل منطقه ای (مطالعه موردی :استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
42 تبیین نقش شاخص های اقتصادی و اجتماعی در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال و بختیاری (با استفاده از مدل TOPSIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
43 تبیین نقش شهرها در توسعه پایدار مناطق مرزی(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
44 تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق آمایش سرزمین در ایران (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
45 تبیین نقش مناسبات قومی و مذهبی در امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
46 تبیین و آمایش شهرهای منطقه کلانشهر تهران بر اساس شاخصهای توسعهبا استفاده از مدلVICOR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
47 تحلیل آسیب های اجتماعی ناشی از سکونتگاهی غیررسمی (مطالعه موردی: محله اسلام آبادکشتارگاه شهر ارومیه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز
48 تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی بازارچه های مرزی بر آمایش فضایی نواحی مرزی نمونه موردی: بازارچه سیرانبند بانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
49 تحلیل تطبیقی نابرابری های منطقه ای بین استان های مرزی همجوار مطالعه موردی: استان کردستان و استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
50 تحلیل تطبیقی نابرابری های منطقه ای بین استان های همجوار)مطالعه موردی:استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
51 تحلیل توزیع فضایی زیرساخت های ثانویه گردشگری در شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
52 تحلیل جایگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر با تأکید بر شاخص های پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرماکو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
53 تحلیل جغرافیایی توزیع و پراکندگی جمعیت در بخش های شهرستان ارومیه و راهبرد های متعادل سازی آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
54 تحلیل جغرافیایی نقش ارزش های دفاع مقدس در همگرایی قومی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
55 تحلیل جمعیت شناختی شهرستان های استان آذربایجان غربی با تأکید بر مناطق مرزی طی سالهای 1390 - 1355 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
56 تحلیل ساختار فضایی جمعیت سکونتگاه های شهری و روستایی استان های مرزی غرب ایران در آزمایش سرزمین ایران و لزوم سیاست گذاری های آن (1395-1365) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
57 تحلیل شاخص های بهداشتی درمانی مناطق استان آذربایجان شرقی از منظر توسعه متوازن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
58 تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
59 تحلیل فضایی سطح بندی شاخص های اقتصادی،اجتماعی و بهداشتی توسعهدراستان آذربایجان غربی(با استفاده از تکنیک TOPSIS) (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
60 تحلیل فضایی نقش شاخص های اقتصادی – اجتماعی در توسعه پایدارمطالعه موردی : استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
61 تحلیل فضایی و ترسیم نقشه جغرافیایی مرگ و میر در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
62 تحلیل قابلیتهای استانهای مرزی ایران درتوسعه همکاری های بین مرزی باکشورهای همسایه وجهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
63 تحلیل مقایسه ای شاخص های توسعه در شهرستان های استان ایلام با استفاده از مدل تحلیل عاملی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
64 تحلیل نقش مشارکت مردمی در تحقق آمایش سرزمین در ایران مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
65 تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
66 تحلیلی بر روند علل مهاجرت از مناطق مرزی با استفاده از میک مک ، مطالعه موردی استان خوزستان، شهرستان اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز
67 تحلیلی بر سیاست های قومی و مشارکت سیاسی اقوام ایرانی با تأکید بر جامعه کرد ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
68 تدوین سناریوهای توسعه مناطق مرزی آذربایجان غربی با رویکرد آمایش سرزمین (موردمطالعه مناطق مرزی استان آذربایجان غربی ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز
69 توسعه پایدار راهی به سوی توانمندسازی بافت فرسوده شهرهای کویری استان یزد (مطالعه موردی: شهر اشکذر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
70 دوفضایی شدن و هویت: تأثیر اینترنت، ماهواره و شبکه های اجتماعی بر هویت یابی (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
71 راهبردهای آمایشی توزیع متعادل جمعیت در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
72 راهبردهای آمایشی متعادل سازی جمعیت در منطقه شمالغرب کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
73 راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده شهرهای کویری ایران با استفاده از مدل Swot مطالعه موردی: شهر ابرکوه) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
74 روند تحولات سلسله مراتب شهری در استان های مرزی ایران طی سالهای 1390-1365 مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
75 رویکرد پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن و انتقال ارزش ها و دستاورد های دفاع مقدس در جامعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
76 سطح بندی توسعه یافتگی استان های کشور ایرانبراساس شاخص های حمل ونقل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری، ایمنی و مدیریت بحران
77 عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
78 عدالت دربرخورداری ازخدمات شهری موردمطالعه: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
79 فرصت های سرمایه گذاری ابزاری کلیدی در تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداری ها (مطالعه موردی: شهراشکذر) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
80 مقایسه تطبیقی آمایش ژیوپلیتیکی و ژیواکونومیکی استان های مرزی (مطالعه موردی: آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
81 مقایسه ساختارهای اقتصادی اشتغال درشهرستانهای مرزی باغیرمرزی دراستان آذربایجان غربی براساس ضریب مکانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
82 مکانیابی پناهگاه های عمومی و چند منظوره شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
83 نقش بازار داخلی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
84 نقش بازارچه های مرزی در رشد و توسعه اقتصادی مناطق مرزی (مطالعه موردی: بازارچه های مرزی استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
85 نقش برنامه ریزی فضاهای بی دفاع شهری در مدیریت بحران های قومی(شهر ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
86 نقش بسیجیان و پایگاه های مقاومت بسیج در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
87 نقش حکومت های محلی درحکمروایی خوب شهری درراستای تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
88 نقش راهبردی توسعه مناطق مرزی در تحقق سند چشم انداز کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
89 نقش شهرداریهادرکنترل ساخت وسازهای شهری پرونده های ساختمانی، کمسیون ماده 100 و 5 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
90 نقش شهرهای میانی در توسعه ی منطقه ای (مطالعه موردی: شهر بناب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
91 نقش مردم استان کهگیلویه و بویر احمد در دفاع مقدس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
92 نقش نیروی انتظامی در تأمین احساس امنیت شهرونداندر مناطق مرزی (مورد مطالعه: شهر مرزی سرخس) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
93 نگاهی بر چگونگی عملکرد بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران