پروفسور نادر فرهپور

پروفسور نادر فرهپور

پروفسور نادر فرهپور

Prof. Nader Farahpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Muscle Activity and Co-contraction in Knee and Ankle Joints during Forward and Backward Walking in Healthy Individuals (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 6
2 اثر عامل های سرعت و سنگینی بار در پدیده هم انقباضی عضلات درگیر در جابه جایی وزنه با تاکید بر تجربه کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 9
3 اثر کفی حمایت کننده قوس بر نیروی های عکس العمل زمین، ضربه و نرخ بارگذاری هنگام فرود دو پا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 7، شماره: 3
4 ارزیابی متغیر های فضایی زمانی و نیروی عکس العمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران پارکینسون و افراد سالم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 5
5 Comparing the Muscles Activity during Walking, Pedaling, Frog Kicking and Elliptical Training in Healthy and PFPS Men (دریافت مقاله) مجله علوم ورزشی و سلامت دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی اثر دستکاری سیستم دهلیزی در تعادل دینامیکی بیماران ایدیوپاتیک اسکولیوسیز تحت ورزش درمانی در مقایسه با بیماران بدون رژیم درمانی و افراد سالم (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 4
7 بررسی ناهنجاری کنترل نوسانات وضعیتی در شرایط دینامیکی و ارتباط آن با انعطاف پذیری تنه در زنان مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 4، شماره: 2
8 تاثیر اضافه نمودن یک وظیفه ثانویه شناختی بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن در بیماران مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 5، شماره: 2
9 تاثیر فوری استفاده از کفی Arch support بر مولفه های نیروهای عکس العمل زمین هنگام راه رفتن در افراد سالم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 3
10 تاثیر یک دوره تمرین تقویت عضلانی همراه با بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر اصلاح راستای کشکک و کاهش درد زانو در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 6
11 تحلیل کینتیک راه رفتن در بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 2
12 زمان بندی و شدت فعالیت عضلات شانه در حرکت پرتاب توپ هندبال در افراد بیمار دارای سندرم شانه و افراد سالم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 1
13 صدمات ناشی از فلج مغزی اسپاستیک کودکان بر ویژگیهای تعادل دینامیکی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
14 عملکرد تعادلی نیمه پویا هنگام حمل کیف مدرسه روی یک شانه در نوجوانان دختر مبتلا به اسکلیوزیس ایدیوپاتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 10
15 فعالیت الکتریکی عضلات شانه هنگام دور کردن اندام فوقانی در سطوح فرونتال و اسکپشن با سرعت و بار های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 10
16 مدل سازی اجزاء محدود سه بعدی پای انسان در حالت ایستادن متعادل (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
17 مقایسه زمان بندی فعالیت عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکای دویدن بین ورزشکاران با سابقه جراحی رباط متقاطع قدامی و سالم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 4
18 مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات در مهارت سنگ ورزش باستانی و پرس سینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 4، شماره: 11
19 نقش برنامه توانبخشی و بازپروری بر کارآیی متابولیکی و هزینه انرژی بیماران فلج مغزی اسپاستیک دایپلژی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 12، شماره: 2
20 ویژگی های کینماتیکی و فضایی- زمانی راه رفتن نابینایان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 4
21 همبستگی بین دامنهCMAPعضله بازکننده کوتاه انگشتان پا در پی تحریک عصب پرونیال و شاخصHbA1C در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 24، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا داشتن ناهنجاری زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک دریبل در پسران فوتبالیست تاثیر گذار است؟ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 آیا میتوان ازالکترومایوگرافی سطحی به عنوان ابزاری دراستعدادیابی ورزشی استفاده نمود؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
3 ارزیابی هماهنگی نیرویعضلانی پای کاربران زن برای بکارگیری پدال کلاچ در تراکتورهای U650,MF285 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
4 استفاده از الکترومایوگرافی سطحی در استعدادیابی جسمانی نیروهای پلیس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 بررسی اثرات استفاده طولانی مدت از عصا بر برخی متغیرهای کینماتیکی راه رفتن در مردان سالمند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با انحرافات مرکز ثقل در ژیمناست ها، کشتی گیران و غیر ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
7 بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با انحرافات مرکز ثقل در ژیمناست ها، کشتی گیران و غیر ورزشکاران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 بررسی شتاب زاویه ای مفاصل اندام تحتانی بیماران با سابقه ی بازسازی در رباط صلیبی قدامی هنگام فرود از ارتفاع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی
9 بررسی نقش نیروی عضلانی در انحرافات مرکز ثقل ورزشکاران نخبه و غیر ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 بررسی نقش نیروی عضلانی در انحرافات مرکز ثقل ورزشکاران نخبه و غیر ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
11 تآثیر خستگی عضله ذوزنقه فوقانی بر فعالیت الکترومایوگرافی (EMG) عضلات کمربند شانه افراد دارای شانه نامتقارن و افراد دارای شانه متقارن هنگام ابداکشن فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
12 تاثیر تکلیف دوگانه شناختی و حرکتی بر تعادل زنان مبتلابه کمردرد مزمن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
13 تاثیرتغییرشکل غیرطبیعی زانو(زانوی پرانتزی ) برعملکرد ضربه شوت فوتبال درپسران فوتبالیست 20-16سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
14 تقارن متغیرهای فضایی- زمانی راه رفتن در دختران نوجوان سالم (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
15 تولید و جذب توان مفاصل اندام تحتانی در بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته و افراد سالم هنگام راه رفتن عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
16 حفظ پوسچر بدندر برابر شتاب ناگهانی: مقایسه واکنش تعادلی بیماران اسکولیوسیز وافراد سالم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 فعالیت الکترومایوگرافی عضلات دلتوئید و فوق خاری هنگام آبداکشن شانه با سرعت آهسته و تند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
18 فعالیت الکترومیوگرافی حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک عضلات بیماران اسکولیوز ایدیوپاتیک و مقایسه آن با افراد سالم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی بیماران PD هنگامراه رفتن با و بدون تکلیف شناختی دوگانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
20 کاربرد بیوفیدبک الکترومیوگرافی در اصلاح سندرم درد کشککی رانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
21 مقایسه ابعاد آنتروپومتریکی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در سه رشته ورزشی جودو، کشتی با چوخه و آلیش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
22 مقایسه پوسچر ایستاده مردان جوان ، میانسال و سالمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی
23 مقایسه دامنه حرکتی در مفصل ارنج در بوکسر های اماتور طی اجرای ضربه مشت مستقیم در برابر کیسه بوکس و حریف واقعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
24 مقایسه دامنه حرکتی در مفصل شانه در بوکسورهای آماتور هنگام اجرای ضربه مشت مستقیم در برابر کیسه بوکس و گارد حریف واقعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
25 مقایسه شاخص های انتروپومتریک در ژیمناست ها، کشتی گیران و غیر ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
26 مقایسه عملکرد عضلات نگهدارنده ستون فقرات افراد مبتلا به اسکلیوز و افراد سالم هنگام اکستنشن تنه در شرایط مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
27 مقایسه عملکرد گیرنده های حسی-عمقی در کنترل پوسچر بر اساس استراتژی مچ پا و نیروی عضلات اندام تحتانی در ژیمناست ها ، کشتی گیران و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
28 مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضله دوقلو(بخش خارجی ) درفوتبالیست های دارای زانوی پرانتزی و زانوی طبیعی درحین اجرای ضربه پاس بغل پا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
29 مقایسه ی اثر سه نوع برنامه ی ورزشی بر آمادگی جسمانی زنان سالمند ساکن آسایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
30 مولفه های نیروهای عکس العمل زمین در افرادی با سابقه بازسازی رباط متقاطع قدامی در مقایسه با افراد سالم حین فرود (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
31 واکنش تعادلی ورزشکاران رشته های مختلف متعاقب آشفتگی ناگهانی قدامی- خلفی در سطح اتکا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران