مجید عباسی

 مجید عباسی

مجید عباسی

Majid Abassi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.