دکتر محمدرضا مثنوی

دکتر محمدرضا مثنوی

دکتر محمدرضا مثنوی

Dr. MohammadReza Masnavi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احیای اکولوژیکی بافت های فرسوده شهری از طریق شبکه های فضای سبز و باز به منظور ارتقای سرزندگی شهری براساس تئوری گراف و مدل کشش(مطالعه موردی: منطقه ۹ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 3
2 ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 41
3 ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 1
4 ارزیابی کیفیت بصری فضاهای آموزشی بر اساس ترجیحات استفاده کنندگان (مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 2
5 ارزیابی و تحلیل تناسب اراضی شهری برای توسعه پارک های شهری (منطقه مطالعه: شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 3
6 از توسعه شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 7، شماره: 32
7 اکوسیستم شهری پایدار، پارادایم یا پارادوکس؟ضرورت بازنگری رابطه شهر و محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 16
8 Codifying the Rules of Ecological Wisdom in Planning for the Regeneration of Livability in the Neighborhoods of Desert Cities (Case Study: City of Yazd) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 25
9 Integrated Urban Water Management (IUWM) Framework Codification in Architectural and Urban Design: The Case of Hashtgerd Young City Project (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 4
10 با زتعریف نقش و کارکرد باغ های گیا هشناسی در بستر شهرهای معاصر به منظور حفاظت و آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 3
11 بازشناسی اصول عقلانیت اکولوژیک در سازه های آبی کهن شهرهای کویری (مطالعه موردی: قنات وقف آباد یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 7، شماره: 13
12 بسط شاخص های کلیدی سنجش تا بآوری مکانی-فضایی شهری؛ مرور فشرده ادبیات نظری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 57
13 بهسازی محیطی و ارتقای کیفیت فضایی مناطق فرسوده شهری در چارچوب توسعه پایدار از طریق تداخل بر اونفیلدها در سیستم زیرساخت های سبز (نمونه موردی: منطقه ۱۲ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 2
14 پایداری شهری و نگرش های اکولوژیکی : ضرورت بستر سازی مشترک برای کاربرد نظریه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 30
15 تبیین راهبردهای طراحی بیوفیلیک موثر بر سلامت بیماران بستری در بیمارستان ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 1
16 تحلیل اصول و ویژگی های کلیدی راه حل های طبیعت بنیان در ارتباط با سبزسازی شهری مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 121
17 تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصه اجرایی: مرور ادبیات نظری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 13، شماره: 57
18 تحلیل و تدوین راهبردهای بهسازی اکولوژیک رودخانه های شهری در چارچوب شهرسازی اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 15، شماره: 62
19 تحلیلی بر اصول عقلانیت اکولوژیک، زیست پذیری و پایداری خانه های بومی مناطق کویری، نمونه موردی: بناهای بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 28
20 تدوین استراتژی های ساماندهی و طراحی اکولوژیک رودخانه های درون شهری با تاکید بر کنترل سیلاب ( نمونه موردی: رودخانه زیارت گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 4
21 تدوین استراتژی های ساماندهی و طراحی محیط و منظر لندفیل با رویکرد اکولوژیک(مطالعه موردی: لندفیل حاشیه رودخانه تلار قائمشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 2
22 تدوین راهبردهای طراحی محیطی نواحی تلفیقی شهر با طبیعت با استفاده از الگوهای فرکتالی و هندسه طبیعت، مطالعه موردی: کوهپایه های شمال تهران در منطقه یک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
23 تعیین سطح پایداری سامانه آب کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 59
24 توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری:شهر فشرده و شهر گسترده (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 31
25 روابط آشکارونهان شهروطبیعت خسران بی توجهی اکولوژیک درطرح های توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 1، شماره: 5
26 شناخت الگوی رشد و تغییرات عناصر محیطی طبیعی و انسان ساخت در منطقه دارآباد تهران با استفاده از روش پردازش تصویر به منظور شناخت پایداری منظر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
27 طراحی محیطی زیرساخت های اکولوژیک منظر شهری با استفاده از اصل پیوستگی با انشعابات (AWOP) به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
28 منظر پیچیده و پیچیدگی منظر بررسی نقش پیچیدگی در پایداری سیستم های اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 2
29 نقش دالان های جریان باد در ارتقاء تاب آوری در شهرهای کهن کویری (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 8، شماره: 15
30 نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک های معاصر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 10، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکار های طراحی اقلیمی در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
2 ارزیابی کیفیت بصری منظر فضاهای سبز شهری با تاکید بر رویکرد زیبایی شناسی صوری: نمونه موردی بوستان کوهستانی فردوسی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 ارزیابی نقش معماری پایدار در آموزش ،حفظ و مراقبت از محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
4 استراتژی های طراحی اکولوژیک محیط و منظر کارخانه تولید فولاد با رویکرد اکوپارک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 اصول طراحی پایدار ساختمان های اداری با رویکرد معماری سبز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 اصول طراحی ساختمان های سبز در جهت کاهش مصرف انرژی ساختمان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 الهام گیری از فرم درختان برای طراحی فرم ستون و سقف برای پوشش دهانه های وسیع با استفاده از سیستم لیندن مایر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 Developing a method for environmental design of industrial plants based on Landscape ecology principles and visual preferences: the case of Damavand power plant, Tehran, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 Review of Energy Evaluation Systems in Buildings in order to Develop Strategies for Sustainable Design of Tall Buildings (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 Suitability assessment of Abbasabad area as Tehran city CBD railbased TOD locus (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 باغ های گیاه شناسی : فضاهایی برای هم سو کردن ارزش های زیبایی شناسانه با اصول اکولوژی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
12 بررسی پتانسیلهای شهر برای گردشگری پایدار: تدوین چهارچوب اکوتوریسم شهری در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
13 بررسی رابطه تخریب محیط زیست با پیشرفتهای صنعتی و کاهش اعتقاد انسان عصر صنعت به طبیعت به عنوان منشا زندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 بررسی روش های طراحی باغچه های مشترک محله ای و تاثیر آن بر توسعه پایدار شهری؛ نمونه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 بررسی عناصر متشکله ی دستورالعمل مدیریت سبز دانشگاه ها در مقایسه با چارچوب های بین المللی دانشگاه سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
16 بررسی نقش باغ های گیاه شناسی حفاظتی- آموزشی در جهت حفظ محیط زیست بومی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 بررسی و ارزیابی روشهای آموزش و ایجاد امادگی مقابله با بحران در نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
18 بهسازی محیطی و ارتقاء کیفیت فضایی مناطق فرسوده شهری از طریق تداخل براونفیلدها در سیستم زیرساختهای سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 بهینه سازی پوسته ساختمان جهت بهره برداری بیشتر از روشنایی طبیعی با الهام از مکانیزم چشم مرکب تریلوبیتها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 بهینه سازی مصرف انرژی با راهکارانتخاب فرم ساختمان توسط نرم افزار دیزاین بیلدر در اقلیم تهران (با طراحی نمونه موردی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 تحلیل ارتباط انسان وطبیعت درچارچوب طراحی محیط به کمک رویکردهای معرفت شناختی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 تدوین چارچوب طراحی محیطی و ارتقای شرایط اکولوژیک رود دره های درون شهری در راستای گردشگری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
23 تعیین گونه های گیاهی باغ گیاهشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج به روش سیستم غربال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
24 توسعه شهری پایدار: پارادایمی خردمندانه در تحلیل سامانه‌های آب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
25 توسعه صنعتی و شهری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، عسلویه و راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی آن بر منطقه حفاظت شده دریایی نایبند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
26 چارچوب طراحی فضای باز محله ای در جهت رشد و یادگیری کودک (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 دستیابی به فرم بهینه در جهت کاهش مصرف انرژی ساختمان توسط نرم افزار دیزاین بیلدردر اقلیم تهران با طراحی نمونه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
28 راهکارهای ارتقای فضاهای سبز و باز شهری با استفاده از عناصر اکولوژیک درمحدوده مرکزی اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 زریسکیپینگ یا منظر سازی کم نیاز به آب، راه حلی سازگار با محیط برای طراحی محیط و منظر شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 زیر ساخت سبز، رهیافتی کارآمد در مدیریت پایدار سیلاب های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
31 سازه های اوریگامی تطبیقی چند منظوره مدولار و قابل گسترش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
32 شناسایی عوامل کالبدی شهری مؤثر در ایجاد تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
33 طراحی باغ سیستماتیک گیاهی باغ گیاهشناسی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
34 طراحی منظر پیرا-شهری با رویکرد خدمات اکوسیستم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
35 طراحی منظرسبزشهری بارویکرد اکولوژی سیمای سرزمین وباتاکید برآب: نمونه موردی منظرشهری درمحدوده مرکزی شهراصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
36 کاهش اثرات تغییرات آب وهوایی ازطریق شهراکولوژیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
37 کاهش مصرف انرژی ساختمان با رویکرد جهت گیری بهینه توسط نرم افزار دیزاین بیلدر در اقلیم تهران با طراحی نمونه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 کشاورزی شهری راه کاری محیطی برای حفظ و احیاء ساختار اکولوژیک شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
39 گردشگری پایدار( اکوتوریسم) در محوطه های نیروگاه های برق آبی با رویکرد طراحی اکولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
40 مفهوم توسعه پایدار و معماری پایدار از دیدگاه های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 منظر سازی طبیعت گرا در حاشیه شمالی شهر تهران با بهره گیری از الگوهای طبیعی سرزمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
42 نقش رویکرد زیر ساخت سبز در توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
43 نقش رهیافت های زیبایی شناسی شناختی و غیرشناختی در نسبت منظر و پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 نقش طراحی اکولوژیک منظر در پیوستگی فضاهای سبز و باز و هویت بخشی بافت شهردر چارچوب توسعه پایدار نمونه موردی : بلوار شهرزاد در منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 نمای هوشمند ساختمان با الهام از گیاه قهر و آشتی در چهار چوب معماری بیونیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری