دکتر الهام ملک زاده

دکتر الهام ملک زاده هیات علمی پژوهشکده تاریخ . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر الهام ملک زاده

Dr. Elham Malekzadeh

هیات علمی پژوهشکده تاریخ . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای برنامه ی اصلاحات ارضی در شهرستان بیرجند (دهه ی ۱۳۴۰ه.ش) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 1
2 بررسی تحول محتوایی اندرزنامه های سیاسی عصر قاجار و دلایل بروز آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 46
3 بررسی علل بحران های اجتماعی ایران در جنگ جهانی اول با نگاه به مطبوعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 1
4 بهداشت و اقدامات خیریه ی بهداشتی در دوره ی رضاشاه (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 3
5 تاثیر اعتقادات دینی بر جامعه ساسانی به روایت ماتیکان هزار دادستان با تاکید بر مبحث ستوری زنان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
6 تاثیر انگاره های زروانی بر متن پهلوی گزیده های زادسپرم با تکیه بر وضعیت اجتماعی زنان (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 41
7 تاثیر فعالیت های سازمان یافته دولتی زنان بر جایگاه فرهنگی، اجتماعی زنان شهرستان دشتستان بر اساس اسناد نویافته داخلی (۱۳۴۴-۱۳۵۷ش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 12، شماره: 1
8 تاسیس سازمان زنان بوشهر؛ مطالعهپژوهی: فعالیتهای اجتماعیفرهنگی مراکز رفاه خانواده (۱۳۴۵تا۱۳۵۷ش/۱۹۶۶تا۱۹۷۸م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 12، شماره: 4
9 جستاری بر تاریخ نگاری رسمی زنان در دوره ی پهلوی اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 22، شماره: 9
10 جستاری بر تربیت بدنی و ورزش زنان در دوره معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژواک زنان در تاریخ دوره: 1، شماره: 2
11 جستاری بر تربیت بدنی و ورزش زنان در دوره معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژواک زنان در تاریخ دوره: 1، شماره: 1
12 جغرافیای قفقازیه، آلماناک بازمانده از عصر ناصری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 1، شماره: 1
13 روایت اسنادی علل بروز قحطی مناطق جنوبی ایران طی جنگ جهانی اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 5، شماره: 1
14 روایت اسنادی فعالیتهای تجارتخانه ارباب جمشید جمشیدیان در حوزه املاک نمونه پژوهی: روستاهای سلامی و سده (۱۲۶۷۱۳۵۱ق./۱۲۳۰۱۳۱۱ش.) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 16، شماره: 4
15 روایت اسنادی قحطی شرق ایران در جنگ جهانی اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 3
16 روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 25
17 روایت روزنامه شفق سرخ از مو سسات خیریه) رفاهی– بهداشتی ) ایران در دوره رضاشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 6
18 زنان و موسسات خیریه رفاهی– بهداشتی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 11، شماره: 21
19 شلیک توپ ماه رمضان به روایت اسناد آرشیو ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 35
20 عملکرد سازمان زنان ایران: مطالعه موردی استان بوشهر (۱۳۴۵ – ۱۳۵۷ش.) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 25
21 قحطی شمال خراسان طی جنگ جهانی اول به روایت اسناد منتشرنشده آرشیو ملی ایران Famine in North Khorasan during the First World War, according to unpublished documents of the National Archives of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 4
22 کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دوره پهلوی اول (نمونه پژوهی: موقوفات زنان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 3
23 معرفی نسخه خطی رساله نُصح الاستغاثه من ملاعین ثلاثه شیخ محمدباقر بیرجندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 12، شماره: 3
24 موقوفات نساء مشهد فی العهد البهلوی (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 25، شماره: 1
25 نقش اشرف پهلوی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم (دریافت مقاله) نشریه علمی تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی دوره: 4، شماره: 7
26 واکاوی خاستگاه و کارکردهای نشان‌های دولتی عصر قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 8، شماره: 1
27 وقف علمی و تأثیر آن در توسعه فرهنگی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تحلیلی موقوفه دکتر محمود افشار یزدی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار
2 بنیان های نظری و راهکارهای عملی در آینده پژوهی مساله محور در مورد خیریه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
3 تاریخ حجاب و پوشش در ادیان الهی و تمدن های بزرگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
4 تحولات نهادی و اجتماعی و چالش های فراروی خیریه ها (مطالعه موردی: بنگاه خیریه آبلوله بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
5 جایگاه سیاسى غضنفرالسلطنه و تأثیر گذارى وى در منطقه ى برازجاندر سال هاى جنگ جهانى اول و پس ازآن بر اساس اسناد و نسخ خطى منتشر نشده (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول
6 جستاری بر فعالیت زنان نیکوکار یزد در عصر قاجار و پهلوی (دریافت مقاله) همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه
7 زنان و موسسات خیریه رفاهی– بهداشتی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی دوم (دریافت مقاله) همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه