دکتر شهریار خالدی

دکتر شهریار خالدی استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر شهریار خالدی

Dr. Shahriar Khaledi

استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییرات کاربری و کاهش فضای سبز شهری برتشدید جزیره گرمایی و آلودگی شهرتهران (مطالعه موردی: منطقه یک) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 63
2 احیای کویر میقان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 5، شماره: 6
3 ارزیابی عامل های موثر در رویداد زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
4 امکانسنجی جاذبه های توریستی- اگرواکوتوریستی در توسعه روستایی با تاکید بر باغات گیلاس و استفاده از مدل SWOT مورد: دهستان لواسانات کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
5 باز سازی اقلیمی حوضه دشت ارژن فارس با استفاده از مطالعات رسوبشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
6 برآورد تغییرات آب و هوایی آینده در ساحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مدل آب و هوایی منطقه ای (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
7 برآورد مقادیر ارتفاع رواناب و دبی حداکثر سیلاب با استفاده از تلفیق مدل‌های اتومات سلولی و SCS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 24
8 بررسی اثر تغییرات پوشش زمین بر دمای رویه سطحی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس - مطالعه موردی: شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 31، شماره: 123
9 بررسی پدیده گرمباد در رشته کوه های البرز غربی و تاثیر آن بر میزان تنش های حرارتی ایجاد شده در پوشش های گیاهان با استفاده از تصاویر لندست 8 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 113
10 بررسی پدیده یخبندان و اثرات آن در باغداری شهرستان مرند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی میکروکلیماهای کوهستانی مطالعه موردی : منطقه دماوند (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 41
12 بررسی همدیدی برف سنگین جلگه گیلان در بهمن 1392 و تاثیر آن بر سنجش مدیریت بحران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
13 بررسی هیدرو اقلیم حوضه آبریز رودخانه روانسر«استان کرمانشاه» (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 3، شماره: 5
14 بررسی، سازوکار پدیده گرمباد در رشته کوه های البرز غربی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 3
15 پایش آماری پدیده ی گرد و غبار در استان خوزستان بارویکرد ساعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
16 پایش و ارزیابی تغییرات پوشش و زوال جنگل های بلوط در استان لرستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل BFAST (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 57
17 پهنه بندی اقلیم کشاورزی ذرت دانه ای در استان لرستان با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 29
18 پهنه بندی اقلیم-کشاورزی کشت گندم دیم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی (استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
19 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوضه آبریز مردق چای (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
20 پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر میانه با استفاده از مدل های اقلیمی (SDSM) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 63
21 تاثیر آب و هوا بر روی پوشش گیاهی استان قم (ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 4، شماره: 4
22 تحلیل حرارتی سایت ساختمان‌های ساحلی با راهبرد طراحی تاب‌آوری اقلیمی مطالعه موردی: شهر ساحلی نور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 47
23 تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخصNDVI در دشت قروه و دهگلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 41
24 تحلیل روند فراوانی روزهای گردوغبار در استان ایلام و تاثیر آن بر سلامت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
25 تحلیل عوامل پیش برنده و موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تاکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیمورد مطالعه: بخش کامفیروز (شهرستان مرودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 1
26 تحلیل فراوانی وقوع حداقل دبی و حداکثر بارش ۲۴ ساعته به وسیله روش گامبل و لوگپیرسون تیپ ۳ در رودخانه کمال چای (دامنه جنوبی سبلان) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 78
27 تحلیل و پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی (سیل و زلزله) ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 1
28 تحلیلی مکانی بر تاب آوری کالبدی - زیرساختی شهر چمستان در برابر سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 32
29 تخمین بار برف و یخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو فشار قوی با دوره های بازگشت چند ساله (مطالعه موردی: ارتفاعات غربی مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
30 تعیین عوامل موثر در پتانسیل سیل خیزی مناطق همگن هیدرولوژیک. مطالعه موردی: حوضه های آبخیز سه هزار و دوهزار (چشمه کیله) تنکابن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
31 ریز پهنه بندی و مقایسه ریسک سیلاب شهری با استفاده از مدل های تلفیقی عملگرهای فازی Arc GIS و تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
32 سازگاری با اثر تغییر اقلیم بر معماری با استفاده از شاخص های ماهانی وقانون کسینوس در میانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 1
33 سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری مناطق شهری در برابر سیلاب های شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 2
34 سنجش و پیش بینی پتانسیل وقوع سیلاب تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 2
35 سنجش و رتبه بندی توسعه یافتگی مناطق روستایی در برابر تاب آوری خشکسالی با تاکید بر بعد اقتصادی در بخش ماهی دشت شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
36 شبیه سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 2
37 شبیه سازی عملکرد دانه ذرت براساس سناریوهای تغییر اقلیم در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 47
38 کاربرد تکنیک های خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 30
39 گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اکوتوریسم کوهستانی مطالعه موردی: پهنه های کوهستانی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش و توسعه دوره: 1، شماره: 3
40 مدل سازی و پیش بینی خطر وقوع منطقه ای سیلاب حاصل از بارش تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه ی آبخیز گرگانرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 56
41 مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 32
42 مکان یابی اقلیمی کشت سیب در شهرستان سمیرم با استفاده از مدل های سلسله مراتبی(AHP)، بولین و انواع روش های مدل فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 8، شماره: 6
43 نقش تغییرات دما در پایداری محیط زیست شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 1
44 نقش موقعیت و شدت مراکز پرارتفاع در وقوع دوره‏ های خشک و مرطوب سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 43
45 نگرشی بر آب های فسیل کره زمین (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 6، شماره: 22
46 واکاوی ارتباط امواج گرمایی با جزایر حرارتی شهر (مطالعه موردی: شهرستان آبادان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری شهر ساحلی رامسر در برابر پیامدهای تغییر آب و هوا و نقش مشارکت عمومی در فرایندهای کاهش و سازگاری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
2 آشکارسازی تغییرات فصلی دمای سطحی استان کرمانشاه با استفاده از موتور پردازش گوگل ارث انجین GEE (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 اثرات تغییر کاربری اراضی بر مؤلفههای بیلان هیدرولوژیکی حوضه کرج با استفاده ازمدل SCS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
4 اثرات متقابل آب و هوادر شهرنشینی با تاکید بر شهر پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
5 ارزیابی آب و هواشناختی توریسم در استان همدان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
6 ارزیابی بهره گیری از انرژی غیرفعال خورشیدی در محله الهیه شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
7 ارزیابی توان اکوتوریسم استان سمنان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
8 ارزیابی عامل توپوگرافی در پهنه بندی اقلیم- گردشگری استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
9 ارزیابی کارایی مدل های هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس در شبیه سازی بارش – رواناب (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
10 استفاده از ابزارهای الکترونیکی جهت توسعه اکوتوریسم جغرافیایی مطالعه موردی حیات وحش گرگهای ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
11 برخورد برنامه ریزی شهری با مخاطرات انسانی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
12 بررس نقش نظام های مالی- اقتصادی در توسعه پایدار روستایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
13 بررسی اثرات تغییر آب و هوا بر صنعت توریسم کوهستانی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
14 بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان براساس شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
15 بررسی تغییر اقلیم با شاخص های بارش حدی در ایستگاه های سینوپتیک حوضه کارون((1986-2015 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
16 بررسی تغییرات اقلیمی بابلسر بر اساس شاخص DTR با تأکید بر ساعت و ساز شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
17 بررسی فواید دیواره سبز در مجتمع های مسکونی و ارائه گونه گیاهی مناسب با این مجتمع ها و سازگار با آب و هوای ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
18 بررسی گردشگری زمستانه کوهرنگ با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
19 بررسی مناطق مستعد تخریب جنگل های زاگرس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
20 بولین و انواع روشهای فازیAHP مکان یابی کشت سیب با استفاده از روش GIS در محیط (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
21 بهبود اقلیم شهری با ارزش گذاری اقتصادی زیست محیطی بام سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
22 بهره گیری از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در بر آورد رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
23 بهینه سازی جهت گیری ساختمانها در برابر تابش (مطالعه موردی: محله الهیه شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
24 پیامدهای نوسان و تغییر آب و هوا بر بیابان زایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
25 پیشنهاد یک مدل توسعه پایدار اکوتوریسم با تاکید برتعامل بین گردشگری کشاورزی و E-LTO براساس مطالعه موردی: توریسم گیلاس شهرستان شمیرانات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
26 تاثیرگذاری پدیده گرم باد بر پوششهای برفی و سبزینگی پوشش های گیاهی در رشته کوههای البرز غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
27 تالاب بیشه دالان در مسیر توسعه گردشگری بروجرد (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
28 تحلیل آسایش اقلیمی شهر قروه با استفاده از شاخص پن واردن طی دوره آماری 1991_2010 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
29 تحلیل سیستمی سازوکارهای موثر بر پایداری استان سیستان در برابر کم آبی با تاکید بر آمایش سرزمین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
30 تحلیلی بر الگوی تغییرپذیری بارش در حوضه های آبریز ایران (نمونه موردی: زیرحوضه های کویر مرکزی، نمک و هراز و قره سو) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
31 تعیین پهنههای مناسب ایجاد رویکردهای معماری زیست اقلیمی باتأکید بر باغ بام در ایران، مطالعه موردی : شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
32 تغییرات اقلیمی وشیوع بیماری های واگیرمطالعه موردی کووید ۱۹ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
33 دشت سیلاخور میراث باستانی در هولوسن پایانی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
34 راهکارهای طبیعت محور برای مدیریت آب باران در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
35 شناسایی تغییر دما و بارش تهران در 20 سال آینده و سازگاری با این تغییر (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
36 کاربرد GIS در تهیه نقشه مناطق مستعد زمین لغزش حوضه آبخیز گلالرود ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
37 لزوم استفاده از وب سایت های گردشگری الکترونیکی در توسعه اکوتوریسم جزیره قشم(با تمرکز بر جنگل های حرا) (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
38 مطالعه فون استراکود به منظور بازسازی دیرینه محیطی در دست ارژن فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
39 معماری در اقلیم سرد استان لرستان با تاکید بر توسعه پایدار نمونه:روستای تنگ لره (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
40 مقایسه تعداد روز های آلوده هوای شرق و غرب تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
41 نگرشی بر اقلیم توریستی با تاکید بر ویلاهای رو آبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
42 نگرشی بر محیط زیست خلیج فارس با تأکید بر جنگل های حرا (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
43 نگرشی بر مراتع مناطق خشک ایران با تاکید بر پوشش گیاهی حوض سلطان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
44 نگرشی بر ویژگیهای جغرافیای شهر تهران با تأکید بر آب و هواهای آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
45 وقایع و شاخص های حدی اقلیمی شهر قزوین با تأکید بر خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم با استفاده از نرم افزارRClimDex (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
46 هیدروکلیماتولوژی عناصر اقلیمی وکاربردشان در برنامه ریزی ناحیه ایباتاکید بر اقلیم همساز با معماری در میانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران