آقای دکتر محمود سالاری

دکتر محمود سالاری دانشگاه امام حسین (ع)

آقای دکتر محمود سالاری

Dr. Mahmoud Salari

دانشگاه امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود سالاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمهندسی شناورهای تندرو

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز مودال صفحه مستطیلی قائم نیمه مغروق در آب با شرایط تکیه گاهی مختلف (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 1
2 ارزیابی چهار مدل آشفتگی مختلف برای شبیه سازی جریان مافوق صوت حول یک دماغه پخ مجهز به اسپایک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی عملکرد زیولیت های طبیعی در کاهش میزان شوری آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
4 بهینه سازی پوسته شناور تندروکامپوزیتس در برابر اثر ضربه برخورد به آب (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 11، شماره: 41
5 بهینه سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری با محاسبه تاثیر اجزای خارجی و هوشمندسازی موتورخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 1
6 پارامترهای موثر در طراحی یک نرم افزار شبیه ساز تشعشعات فروسرخ حرارتی بدنه شناور (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 11، شماره: 41
7 تحلیل انطباق پذیری کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد با معیارهای مرکزیت و سازگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
8 تحلیل تجربی تاثیر هوادهی به پله های عرضی شناورهای تندرو سرشی برکاهش قله ی منحنی مقاومت آنها (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 2، شماره: 1
9 تحلیل توزیع فشار کف بدنه و ویک بدنه یک شناور کاتاماران سرشی با نیم بدنه های نامتقارن و متقارن با فواصل مختلفی از نیم بدنه ها به کمک دینامیک سیالات عددی (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 13، شماره: 44
10 تحلیل دینامیک سیالات عددی جدایش جریان پشت یک بدنه شناور تندرو پلنینگ و بدنه با تک پله عرضی (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 12، شماره: 43
11 تحلیل عددی مشخص ههای هیدرودینامیکی بدنه یک شناور تندرو در وضعیت مانور دور زدن (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 12، شماره: 43
12 تحلیل عددی میدان حرارت و جریان در مبدل های گرمایی پوسته و لوله با بافل های مارپیچی پیوسته با تاکید بر تاثیر نسبت های هندسی قطر پوسته، قطر لوله و گام بافل (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 13، شماره: 45
13 تحلیل عددی نیروهای آیرودینامیکی وارد بر یک شناور تندرو سرشی تک بدنه درمحدوده سرعت 40 تا 100 نات و زوایای تریم مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 79، شماره: 79
14 تحلیل هیدرودینامیک یک تونل آب کاویتاسیون صنعتی سرعت بالا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 80، شماره: 80
15 تحلیل هیدرودینامیکی شناورهای تندرو با پله های عرضی - تحلیل حساسیت شرایط بارگذاری به هواگیری پله های عرضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 6، شماره: 1
16 تحلیلی بر عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مطالعه در ایران در چهار دهه اخیر: رویکردی مروری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
17 شبیه سازی عددی و تحلیل مبدل های حرارتی صفحه ای شیاردار جهت استتار حرارتی سازه های مدفون (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 8، شماره: 3
18 طراحی، تست و ارزیابی عملکرد یک موتور احتراقی بنزینی مستقل از هوا، AIP برای پیشرانش زیرسطحی های بدون سرنشین دریایی (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 17، شماره: 52
19 مروری بر مطالعات عددی و تجربی در حوزه هیدرودینامیک پروانه های نیمه مغروق (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 16، شماره: 50
20 مطالعه تجربی جریان گذرصوت روی ایرفویلNACA0012 به کمک اندازه گیری نوسانات فشار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 2، شماره: 1
21 مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپر کاویتاسیون مصنوعی حول کاواک زا 30 درجه (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
22 مطالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر روی جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
23 نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مودال مخزن استوانه ای غوطه ور در سیال تراکم نا پذیر با شرایط تکیه گاهی ی مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
2 آنالیزمودال پوسته استوانه ای باشرایط موازی و حالتهای غوطه وری مختلف درتماس با سیالات تراکم ناپذیر (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
3 اثر افزودن سورفکتانت به الکترولیت باتری بر روی رفتار حباب های ناشی از واکنش های الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 ارتعاشات پوسته استوانه فلزی در تماس با سیال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
5 ارزیابی توانمندی مدل w- k - kL برای پیش بینی جریان های در حال گذار (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 ارزیابی عملکرد مدل های توربولانسی k-ωsst, kε,kω در مدل سازی شکست توربولانسی (اسپری) در یک محفظه بسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
7 ارزیابی قابلیت پیش بینی مدلTransition SSTتحت اثر گرادیان فشار ثابت و شدت توربولانس های مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
8 ارزیابی قابلیت پیش بینی موقعیت شروع و طول ناحیه گذار مدل چهار معادله ایTransition SST تحت تاثیرگرادیان فشار صفر و شدت توربولانس های مختلف جریان آزاد روی صفحه تخت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
9 اندازه گیری تجربی گذار از لایه ای به درهم تحت تاثیر گرادیان فشار مطلوب و شدت توربولانس جریان آزاد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 اندازه گیری تجربی و تحلیل مشخصه های توربولانسی جریان آزاد یک تونل باد سرعت بالا (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
11 اندازهگیری تجربی امواج منظم در حوضچه کشش یک آزمایشگاه دریایی به منظور تعیین ضرایب تصحیح مشخصههای امواج تعریفی برای دستگاه موجساز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
12 Experimental Investigations on Bypass Transitional Flows under Variable Streamwise Pressure Gradients using Hot Wire Anemometry (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی تجربی لایه مرزی در حال گذار تحت تاثیر گرادیان فشار متغیر و شدت توربولانسی جریان آزاد به وسیله جریان سنج سیم داغ (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
14 بررسی روشهای مختلف کاهش آلایندگی در موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
15 بررسی عددی تاثیر عمق غوطه وری و زاویه شفت بر عملکرد یک پروانهSPP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
16 بررسی عددی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر یک پروانه SPP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
17 بررسی مدلهای مختلف آشفتگی در موتورهای احتراقی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
18 بررسی و تحلیل تجربی تاثیر استفاده از داکت مویس بر راندمان حرکتی شناورها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی
19 بررسی هیدرودینامیکی تاثیر نسبت اسپن به کورد یک هیدروفویل متقارن برای سطوح کنترلی یک AUV (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
20 پروسه طراحی مفهومی بدنه پلنینگ شناورهای پرنده دوزیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
21 پیش بینی انتقال برگشتی در لایه های مرزی به کمک مدلی فیزیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 پیش بینی عددی موقعیت شروع و طول ناحیه گذار در لایه های مرزی تحت تاثیر توربولانس جریان آزاد به کمک مدل توربولانسی غیرتعادلی پروت و برنامه نویسی توابعUDFمدل به نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
23 پیش بینی فرایند گذار در لایه مرزی بر مبنای مدل سازی نوسانات جریان لایه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 پیش بینی مدت زمان پایداری در یک سیستم پایدارساز بر مبنای اصول جایرو پاندولیم و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
25 تحلیل تجربی عملکرد واقعی دستگاه بادسنج سیم داغ و مقایسۀ عملکرد پروب های سیم داغ و فیلم داغ دراندازه گیری سرعت جریان ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 تحلیل دینامیک سیالات عددی جدایش جریان پشت یک بدنه شناور تندرو پلنینگ و بدنه با تک پله عرضی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
27 تحلیل عددی امواج ایجاد شده در سطح آب ناشی از حرکت یک هیدروفویل متقارن در عمقهای غوطه وری کم (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
28 تحلیل عددی انتشار و اضمحلال موج شوک حاصل از انفجار زیر سطح آب در محیط بینهایت و نیمه بینهایت (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
29 تحلیل عددی تاثیر افزایش طول بدنه استوانه ای با دماغه و دم بیضوی بر مقاومت آن حین حرکت در زیر سطح آب به کمک دو مدل توربولانسی متفاوت و مقایسه با نتایج تجربی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
30 تحلیل عددی دو بعدی نیروهای هیدرودینامیکی در مقاطع سوپرکاویتاسیونی مختلف مقاطع پروانه الوفسون در شرایط دو فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
31 تحلیل عددی ضرایب آیرودینامیکی بدنه و نواحی لایه ای و در هم جریان هوا بر روی یک شناور تندرو سرشی تک بدنه در زاویه تریم صفر درجه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
32 تحلیل عددی و مقایسه میدان جریان سیال و حرارت در مبدل های حرارتی با بافل های قطاعی و مارپیچی به کمک دینامیک سیالات عددی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
33 تحلیل عددی وتجربی هیدرودینامیک یک کیسه هوای مناسب برای سیستم بالا آورنده اجسام مغروق دریایی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
34 تحلیل عددی هیدرودینامیکی یک پروانه سه پره ای مغروق در دو حالت با کورت نازل و بدون کورت نازل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
35 تحلیل هیدرودینامیکی اثرتداخلی نیم بدنه های نامتقارن شناورکاتاماران سرشی به روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
36 تحلیل هیدرودینامیکی یک یک صفحه جاذبه انرژی امواج سطحی آب عمیق و به کمک دینامیک سیالات عددی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
37 حل ضمنی پایا و ناپایای معادلات ناویر- استوکس تراکم ناپذیر بر مبنای روش تراکم پذیری مصنوعی در سیستم مختصات عمومی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
38 حل معادلات جریان تراکم ناپذیر آرام و آشفته بر مبنای روش تراکم پذیری مصنوعی در دستگاه مختصات منحنی الخط عمومی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
39 رابطه مهارت های سه گانه کاتز با مدل های تحول سازمانی در مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
40 رابطه مهارت های فنی با مدل های تحول سازمانی در مدیران حوزه ستادی وزارت نیرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
41 روشی سریع برای محاسبه سرعت های بحرانی روتورهای پیچیده صنعتی در معرض اثرات ژیروسکوپیکو شرایط تکیه گاهی مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
42 شبیه سازی عددی ارتعاشات پوسته استوانه ای فلزی در حالت مغروق و نیمه مغروق در آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
43 شبیه سازی عددی جریان های کاویتاسیونی آشفته با استفاده از روش تراکم پذیری مصنوعی پیش شرط شده (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
44 شبیه سازی عددی کاویتاسیون طبیعی و اجباری با استفاده از پیش شرط سازی معادلات ناویر - استوکس چند فازی در مختصات عمومی منحنی الخط (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
45 شناسایی و تحلیل پیش نیازهای دستیابی به مهارت سواد اطلاعاتی (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
46 طراحی و تحلیل بالک برای یک شناور زیر سطحیAUVبرد بلند به روش دینامیک سیالات عددی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
47 طراحی و ساخت سامانه رهاساز UUVدر عمقهای متفاوت در دریا (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
48 طراحی و ساخت شناور چند منظوره دوزیست ( آبی - خاکی) با سیستم تحرک دوگانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
49 طراحی و شبیه سازی سیستم هدایت و کنترل برای یک AUV با تاکید بر عدم برخورد با موانع مسیر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
50 طراحی وتحلیل، عددی و تجربی یک توربین آبی جزر و مدی با توان محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی
51 مدلس ازی پایه پایدارساز برای دوربین های دریایی بر مبنای اصول جایرو پاندولیمبا استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
52 مدلسازی پایه پایدارساز با استفاده از رگرسیون چند متغیرهبر مبنای اصول جایرو پاندولیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
53 مطالعه عددی تاثیر افزون باله های آیرودینامیکی در سینه و پاشنه یک شناور تندرو سرشی برگشتاور پیچ و کنترل تریم آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
54 مطالعه عددی تاثیر سطوح کنترل هوایی بر ایرودینامیک یک شناور تندروسرشی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
55 معادلات دینامیک کشتی با تاکید بر مدلسازی اثر نیروی باد (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور
56 مقایسه عملکرد مدل های فرآیند گذار و مدل های کاملا توربولانسی تحت تاثیرگرادیان فشار صفر وشدت توربولانس های مختلف جریان آزاد روی صفحه تخت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
57 موج و موجساز در حوضچه کشش (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی