یعقوب اقدم مزرعه

 یعقوب اقدم مزرعه استادیار

یعقوب اقدم مزرعه

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل تبیین کننده چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: با استفاده از رویکرد زمینه بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 63
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر نوع حسابرس(اندازه و شهرت) و درصد سهام شناور آزاد بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 اثر نگهداری وجه نقد و تامین مالی خارجی بر حساسیت سرمایه گذاری وجوه نقد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
3 ارزیابی تاثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
4 بازنگری نقش حسابداری در جامعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
5 بررسی تاثیر درصد مالکیت مالکان نهادی بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
6 بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود سهام بر ضریب قیمت به سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
7 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
8 بررسی تاثیر محدودیت مالی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
9 بررسی رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و رفتار نامتقارن هزینه ها با نقش تعدیل کنندگی نوسانات وجه نقد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
10 بررسی رابطه بین کارایی مالی و رقابت پذیری بازار محصول با تاکید بر حاکمیت شرکتی و مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
11 بررسی رابطه مخارج سرمایه ای با سوددهی و ارزش بازار سهام (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
12 بررسی رابطه مربوط بودن ارزش، مدیریت سود و حکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
13 بررسی نقش حسابداری ذهنی در استفاده بهینه از فرصت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
14 پول شویی؛ ارزیابی نقش حسابداران و حسابرسان در نحوه پیشگیری و گزارش آن (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
15 تاثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و هزینه بدهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
16 تاثیر کنترل های داخلی بر حاکمیت مالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
17 تاثیر کیفیت افشا بر ریسک سقوط و همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
18 تاثیر گردشگری بر اشتغال در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی( OIC ) با رهیافت پانل دیتا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
19 تاثیر مالیات بر درآمد بر هزینه های تحقیق و توسعه با تاکید بر اندازه شرکت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
20 تاثیر نرخ گردش موجودی کالا بر سوددهی شرکت ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
21 تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
22 تفکر و تولید ناب، ابزارهای الزای برای توسعه اقتصاد ملی و تأثیر آنها بر روی بهای تمام شده محصولات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 دیدگاه انتقادی در حسابداری جهانی شدن حسابداری در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
24 رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی شرکتها و ارزش شرکت با نقش قدرت مدیرعامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری
25 کنترل و اعتماد مدیریت در محیط مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
26 مطالعه ارتباط نقد شوندگی دارایی ها با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
27 نقش اطلاعات حسابداری در مکانیسم کنترل حاکمیتی و مبارزه با فساد شرکتها (دریافت مقاله) همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی
28 نقش حسابداری و کنترل داخلی در کاهش بوروکراسی در بخش عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت