دکتر سید درید موسوی مجاب

دکتر سید درید موسوی مجاب استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرّس

دکتر سید درید موسوی مجاب

Dr. Seyed Doraid Mousavi Mojab

استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرّس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 118
2 بررسی جایگاه و نقش اصل حسن نیت در حقوق کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 120
3 پاسخگویی پارلمانی قوه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 115
4 تدابیر و راهبردهای موثر در پیشگیری از بزه دیدگی زنان شاغل مطالعه میدانی: شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 90
5 دامنه مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 13
6 طراحی مدل مفهومی آسیبشناسی ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 113
7 مطالعه تطبیقی نهاد داد و ستد اتهام در نظام کامن لا و حقوق نوشته (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه های حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 1
8 نگاهی به نتایج نقشآفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 108
9 واکاوی سیاست جنایی قانون گذار در ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اشکال نوین بزهکاری نوجوانان و جوانان با تاکید برراهبردهای پیش گیرانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
2 تحصیل ادله الکترونیکی در پرتو دگردیسی دیجیتال و استنادپذیری آن در سامانه حقوقی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال