دکتر حسین ستار

دکتر حسین ستار استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

دکتر حسین ستار

Dr. Hossein Sattar

استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‘Jesus’s Ascension based on critique of contemporary English translations of Holy Quran by focusing on polysemy issue’ (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 3، شماره: 2
2 ابو احمد عسکری در میراث حدیثی شیعه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 19، شماره: 2
3 ابونصر الضبی؛ محدثی ناصبی در سلسله مشایخ صدوق (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 27، شماره: 70
4 اثر پذیری کلینی از پیشینیان در تدوین و تبویب اصول الکافی (مورد پژوهی؛ کتاب «عقل و جهل»، «ایمان و کفر» و «حجت») (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 8، شماره: 2
5 ارتباط ترنج و سرترنج قالی ایرانی با حقیقت محمدیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 5، شماره: 1
6 Israʾiliyyat or Traditions of Jewish Origin: A Major Instance of Transferred Traditions (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 5، شماره: 9
7 بررسی سندی و دلالی روایت «الدعاء افضل من قرائه القرآن» (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب و سنت گرایش اعتقادات حدیثی دوره: 5، شماره: 10
8 بررسی فتوت نامه نویسی در میان طراحان فرش عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی رجشمار دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله (مطالعه موردی؛ جعابی از مشایخ صدوق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی و مقایسه میزان تاثیرگذاری ابن بابویه و ابن ولید بر شیخ صدوق (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 10، شماره: 2
11 پژوهشی در زندگی و آثار ملا فتح الله کاشانی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 4، شماره: 1
12 جایگاه مباحث حدیثی در نظریات علوم قرآنی از دیدگاه آیت الله معرفت(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 15، شماره: 1
13 روایات «من بلغ» راهبردی از سوی صادقین (علیهما السلام) در برابر اختلاف احادیث (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 27، شماره: 4
14 قرب الاسناد در نگارش های امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 13، شماره: 1
15 کاستی‌ها و بایستگی‌های نقد متنی روایات در آثار علامه عسکری (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 6، شماره: 2
16 گونه شناسی روایات ابان بن تغلب در جوامع روایی اهل تسنن تا سده پنجم هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 14، شماره: 1
17 گونه شناسی رویکرد مطالعات قرآنی آیت الله معرفت و بستر شکل گیری آنها (با تاکید بر اعجاز، تاویل و نسخ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 26، شماره: 100
18 مسیحیت از لابه لای متون (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 9، شماره: 34
19 مقایسه رویکردهای تاویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی(بازخوانی تاویل الدعائم الاسلام و التاویلات) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 4، شماره: 2
20 نقد و بررسی نظریه «تناسب معجزات با شرایط زمانه» (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 11، شماره: 40
21 نقش اخبار منتقله در افتراقات کلامی درون شیعی؛ بررسی موردی انکاره های سهوالنبی و تحریف قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه معرفت کلامی دوره: 12، شماره: 27
22 نقش نیشابور در شکل گیری شخصیت علمی و تدوین آثار شیخ صدوق (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 52، شماره: 2
23 نگاهی به تفسیر منهج الصادقین (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 6، شماره: 24
24 وحی غیرقرآنی در اندیشه فیض کاشانی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ؛"وقف معناگرا" ایده ای نوین در قالب سازی از گستره مفهومی سنت حسنه خیریه و وقف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی خیر ماندگار
2 بازشناسی مستندات قرآنی قراردادهای صلح در صدر اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
3 بررسی تطبیقی وجوه اعجاز قرآن از منظر علامه طباطبایی و عایشه بنت الشاطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی
4 تربیت اخلاقی حلقه مفقوده حجاب و پوشش (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
5 مصادیق صلح و سلام در گزاره های قرآنی مربوط به پایان جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی