دکتر علی محمد سلطانی

دکتر علی محمد سلطانی استادیار

دکتر علی محمد سلطانی

Dr. Ali Mohammad Soltani

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی نظام اداری متاثر از فناوری های همگرا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 50
2 آینده پژوهی وقوع نظام اداری همگرا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سیاست ها و برنامه های پژوهش و فناوری در دهه جدید (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
2 تحلیل و بررسی شاخصهای خانواده ی ردپا برای ارزیابی وضعیت محیط زیست (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
3 شناسایی روابط علی و معلولی چالش های سامانه های آب و فاضلاب کشور (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
4 مدل تقسیم کار ملی برای توسعه فناوری نانو اولویتبندی ضمنی بر اساس نقش طرفهای عرضه و تقاضای فناوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه