احمدرضا خزائی

 احمدرضا خزائی

احمدرضا خزائی

Ahmadreza Khazai

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فقهی تجاری سازی اهداء تخمک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 4
2 بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 45
3 بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
4 تعهدات مالی سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
5 جایگاه عرف در حقوق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 59
6 حکم «مدح من لایستحق المدح او یستحق الذم» از نظر امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
7 قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
8 کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
9 کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
10 مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 66
11 معیارهای اخلاقی انتقال تعهد در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
12 نقش قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» در تربیت فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 8، شماره: 15
13 واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد دینی و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی