دکتر ایرج رحمانی

دکتر ایرج رحمانی استادیار

دکتر ایرج رحمانی

Dr. Iraj Rahmani

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر انتخاب مدل های رفتاری بر پیش بینی جابه جایی خاک در مجاورت ترانشه های عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 72
2 ارزیابی ارتباط بین سن سنگ های رسوبی با دوام آنها در محیط های تخریبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
3 Determination of Multilayer Soil Strength Parameters Using Genetic Algorithm (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 10
4 Numerical Comparison of the Performance of Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization in Excavations (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 9
5 برآورد ضرایب ظرفیت باربری لرزه یی پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصه ی تنش (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
6 بررسی اثر انرژی تراکم، دانه بندی و نوع سرباره فولادی بر مشخصات تراکمی و نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 2
7 بررسی تجربی مقاومت برشی دانه های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 1
8 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر المان های تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
9 بررسی معیارهای دوام مصالح در موج شکن‌های توده سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 103
10 تحلیل پایداری کف ترانشه های مهار شده در خاک های نرم با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 23، شماره: 67
11 تعیین عملکرد رفتار دینامیکی دیوارهای خاکی میخ گذاری شده تحت بارگذاری های لرزه ای بر اساس تغییر مکان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 4
12 روش‌های گوناگون تثبیت خاک لایروبی و کربناته (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 106
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز برگشتی جهت تعیین پارامترهای مقاومتی خاک در گود برداری ها بوسیله الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
2 آنالیز عددی رفتارلرزه ای پی های عمیق درمناطق ساحلی با شیب ملایم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
3 ارایه الگو اجرای کنوانسیون مارپل 2و5 آلودگی ناشی از کشتیها در ایران با استفاده از تجربیات جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
4 ارزیابی لرزه ای دیواره میخکوبی شده هتل نرگس مشهد تحت بارهای دینامیکی لرزه ای و شبه استاتیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
5 ارزیابی نرم افزارهای تجاری موجود جهت مطالعه مانور شناور و هیدرودینامیک بندر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
6 ارزیابی وضعیت سنگهای آذرین استفاده شده در موج شکنهای توده سنگی جنوب کشور بر اساس معیارهای ارزیابی کیفیت سنگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
7 Examination of Liquefaction Induced Forces in Single Piles with OpenSeesPL0.8.0 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
8 INTRODUCTION TO THE IRANIAN MANUAL ON THE USE OF ROCK IN BREAKWATERS AND SHORE PROTECTION STRUCTURES (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 برآورد خطا و اصلاح امواج شبیه سازی شده در خلیج فارس برای شرایط اقلیمی متفاوت (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
10 بررسی پاسخ گروه شمع چهارتایی به پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی های عمیق منفرد با استفاده ازآزمایش میز لرزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
12 بررسی روشهای استفاده مجددازموادلایروبی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
13 بررسی ظرفیت باربری پی های واقع برروی شیب های مسلح شده با ژئوسنتتیک ها MSE WALL بهروش اجزای محدودودرحالت غیرخطی تحت بارهای استاتیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
14 بررسی ظرفیت نهایی بیرون آمدگی صفحه مهارها باملاحظه رفتارغیرخطی خاکها به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
15 بررسی مدلهای رفتاری جهت تعیین نشست های زیاد ناشی از تحکیم و خزش (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
16 بررسی موردی پل دسترسی برج میلاد، نخستین نشیمن گاه ژئوگریدی پل در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
17 بررسی نیروهای وارد بر شمع تکی تحت اثر بروز روانگرایی با نرم افزار OpenSeesPL0.8.0 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 پهنه بندی اولیه منابع سنگی جنوب کشور جهت کاربرد در احداث موج شکن ها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
20 پهنه بندی خطر روانگرایی در سواحل جنوبی ایران با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
21 تعیین ضرایب اندرکنش بین شمع های مایل تحت اثر بار دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
22 دسته بندی نرم افزارها درحوزه مطالعات هیدرودینامیک و مانور دربنادر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
23 روشهای نوین پایدار سازی و تثبیت سواحل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
24 سنجش و تحلیل آلایندههای هوا در بندر امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
25 سنجش و تحلیل آلایندههای هوا در بندر شهید رجایی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
26 گزارشی از تهیه دستورالعمل انجام عملیات شناسایی های ژئوتکنیک دریایی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 مدل سازی عددی اثر دست خوردگی بر عملکرد زهکش های قایم پیش ساخته در بهسازی خاک های نرم - مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
28 مدل سازی عددی تاثیر عمق نصب زهکش های قائم بر فرآیند تحکیم خاک نرم-مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
29 مروری بر استانداردهای موجود درباره پدیده اسلاشینگ در مخازن شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
30 مطالعه پارامتریک رفتار لرزهای شمعها با در نظر گرفتن گسترش جانبی در خاکهای چند لایه (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
31 معرفی آیین نامه ملی برای کاربرد سنگ در موج شکن ها و سازه های حفاظت (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
32 معرفی دستورالعمل ارزیابی سریع سازه اسکله های بنادر ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
33 مقایسه عددی عملکرد الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات در فرآیند انجام آنالیز برگشتی جهت تعیین پارامترهای مقاومتی خاک گودبرداری ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
34 مقایسه نتایج تحلیل های عددی و تحلیل های تجربی جهت بررسی پتانسل روانگرایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 مقیاس کردن مصالح لایروبی دانه ای به منظور مدلسازی فیزیکی سازه ژئوسینتتیکی سلولی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران