خانم دکتر مانیکا نگاهداری پور

دکتر مانیکا نگاهداری پور دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم دکتر مانیکا نگاهداری پور

Dr. Manica Negahdaripour

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مانیکا نگاهداری پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیفصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Computational analysis of collagenase from different Vibrio, Clostridium and Bacillus strains to find new enzyme sources (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 1، شماره: 4