آقای دکتر Peter Balazs

دکتر Peter Balazs Acoustics Research Institute.

آقای دکتر Peter Balazs

Dr. Peter Balazs

Acoustics Research Institute.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Peter Balazs در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند