دکتر حافظ تره باری

دکتر حافظ تره باری دکترای تخصصی  مدیریت آموزشی

دکتر حافظ تره باری

Dr. hafez tarehbari

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی خدمات مشاوره و راهنمایی در مدارس ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه درسی دوره: 2، شماره: 1
2 تبیین پدیدارشناسی پیامدهای روانی- اجتماعی اقامه نماز جماعت در دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 6، شماره: 2
3 ترسیم سیمای رهبری اخلاقی در مدیران از منظر مثنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 4، شماره: 11
4 مقایسه، تطبیق و تلفیق الگو های پیش سازمان دهنده و کاوشگری علمی با نگاه کاربردی در آموزش ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه درسی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مدیریت حسادت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی : استانهای شمال غرب کشور ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
2 بررسی ارزش و اهمیت آموزش در کودکان(مطالعات مروری: نظام مند) (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی اقتصاد آموزش و پرورش و چگونگی تامین منابع مالی آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
4 بررسی برنامه درسی و چگونگی اجرای آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
5 بررسی تاثیر رابطه عاطفی با جنس مخالف در تحصیل دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
6 بررسی تاثیر لکنت زبان بر یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
7 بررسی تاثیر نقش حمایتی خانواده در وضعیت تحصیلی فرزندانشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
8 بررسی تطبیقی رابطه فرصتهاومحدودیتهای دوزبانگی بامدلهای آموزشی مطرح درجهتکیفیت بخشی به آموزش دانش آموزان دوزبانه درایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
9 بررسی شاخص توده بدنی دانش آموزان و مسئله چاقی با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
10 بررسی علل کم رویی و خجالتی بودن برخی دانش آموزان و چگونگی تاثیر آن در تحصیل دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بررسی علل و تاثیرات دزدی در رفتار دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
12 بررسی عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر مهارت گفتاری زبان آموزان در مدارس ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
13 بررسی مشکل کمرویی و گوشه گیری دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
14 بررسی مشکلات دانش آموزان غیرفارسی زبان در دوران تحصیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
15 بررسی نظام آموزشی ایران و چین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
16 بررسی نقش برنامه درسی در یادگیری دانش آموزان در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
17 بررسی نقش مدرسه در هویت یابی و استعدادیابی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
18 بررسی نقش معلمان در انگیزه دهی به دانش آموزان در فرایند یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
19 بررسی وضعیت موجود در کلاس های چندپایه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
20 برسی تاثیر محیط بر روی رفتار وتربیت انسان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
21 تاثیر پاندمی کرونا بر اشتیاق به تحصیل دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
22 تاثیر خانواده و مدرسه در کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک
23 تاثیر سلامت روان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
24 تاثیر طلاق والدین بر فرزند و پیامدهای روانشناختی آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
25 تاثیر فضا و محیط مدرسه بر یادگیری و روحیه دانش آموزان( دوره متوسطه اول) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
26 تاثیر کرونا بر تعلیم و تربیت دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
27 تاثیر مشکلات خانوادگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
28 تاثیر نوع شخصیت مایرز-بریگز نوع شاخص MBTI بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
29 تاثیر نوع شخصیت مایرز-بریگز نوع شاخصMBTI بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
30 تاثیر نوع شخصیت مایرز-بریگز نوع شاخصMBTI بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
31 تضاد بین فرهنگ ایرانی- اسلامی و فرهنگ غرب و عوامل تاثیرگذار بر آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
32 جایگاه فناوری اطلاعات در آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
33 جلوگیری از بازگشت فرد به اعتیاد در ایام کرونا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
34 چالش های آموزش مجازی (فرصت ها و محدودیت ها) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
35 چالش های استفاده از ICT در مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
36 چگونگی کاهش کم رویی دانش آموزی به نام علیرضا در پایه هفتم مدرسه متوسطه اول ابن سینا:اقدام پژوهی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
37 چگونه توانستم با ارائه یک برنامه مطلوب برای سجاد، دانش آموز پایه نهم، بهپیشرفتش در درس ریاضی و برنامه ریزی، کمک کنم؟ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
38 چگونه توانستم بی علاقگی و بی انگیزگی دانش آموزان پایه هشتم را نسبت به درس تفکر و سبکزندگی برطرف کنم؟ (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
39 چگونه توانستم مشکل حواس پرتی محمدرضا را حل کنم؟ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
40 خجالت و کمرویی در دانش آموزان و کمک به بهبودآنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
41 روایت پژوهی مسائل به وجود امده در دوران کرونا برای معلمان و دانش اموزان و پیامدهای روان شناختی ان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
42 روش های ترغیب دانش آموزان به نماز جماعت از نظر کارکنان مدارس (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
43 شناسایی اثرات و پیامد های روانشناختی بیماری کرونا ویروس (مطالعه موردی: استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
44 شناسایی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی : استان های شمال غرب کشور ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
45 کودکان بیش فعال و راهکارهای تعاملی معلمان و اولیا با آنان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
46 مدیریت اضطراب و هیجان کودکان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
47 مشکلات دانش آموزان طلاق پایه سوم ابتدایی در مدرسه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
48 معرفی الگوها و نظریات مدیریت آموزشی و اصول حاکم بر آنها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
49 مقایسه تطبیقی شیوه آموزش ریاضی در ایران وژاپن (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
50 مقایسه تطبیقی نظام آموزشی ایران و فنلاند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
51 مقایسه جایگاه هنر درآموزش و پرورش کشور ایران با کشور ژاپن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
52 مقایسه سیاست گذاری مقطع ابتدائی ایران و ژاپن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
53 مقایسه معیار انتخاب دانشجومعلمان در نظام تربیتی ایران و فنلاند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
54 مقایسه میزان شادکامی دانش آموزان در مدارس ایران و فنلاند (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
55 مقایسه نحوه آموزش ریاضی دوره ابتدایی در مدارس ایران و ژاپن و کانادا (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
56 نقش اخلاق در توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
57 نقش معلمان در کنترل پرخاشگری دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران