دکتر محمدحسین زرین کوب

دکتر محمدحسین زرین کوب استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر محمدحسین زرین کوب

Dr. MOhammad Hossein Zarinkob

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خاستگاه و سنگزایی تودههای گرانیتوییدی ‏کمپلکس سورسات (شمالباختری تکاب): ‏شواهد زمینشیمیایی سنگکل و ایزوتوپی ‏Sr-Nd (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 4
2 بررسی زمین شناسی، سنگ نگاری، شیمی کانی ها و سیالات درگیر اسکارن آهن کلاته شب (شرق سربیشه، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 4
3 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی پلیو-کواترنری منطقه ناسفنده، شمال شرق نهبندان (شرق ایرن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 1
4 دما-فشارسنجی و خاستگاه گدازه های آندزیتی منطقه زولسک (شمال شرق سربیشه، شرق ایران) بر پایه شیمی کانی ها (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
5 ژیوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی ترشیری منطقه کنگان، شمال شرق سربیشه، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
6 سنگ نگاری، شیمی کانی ها و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی پسا افیولیتی در منطقه راتوک (جنوب گزیک، شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
7 محاسبه کرنش سه بعدی در پهنه برشی معدن قلعه زری (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 2
8 محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی کرتاسه در شمال درح (جنوب خاوری سربیشه)، خاور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 1، شماره: 1
9 مطالعه جایگاه تکتونیکی، شواهد دگرسانی و پتانسیل های معدنی در گدازه های آلکالن جوان منطقه ی ناسفنده، ( شمال شرق نهبندان، شرق ایران)، با نگاهی بر انکلاوهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 1
10 منطق فازی و زاویه سنجی به عنوان ابزارهایی در معنادار کردن داده های ورودی در مدلسازی رگه های معدنی: مطالعه موردی از معدن کوه سفید، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 4، شماره: 13
11 واکاوی ریزساختار در برآورد شرایط دگرریختی گرانیتوئید بی بی مریم، شمال پهنه ی جوش خورده ی سیستان، خاور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل تشکیل و جای‌گیری رگه‌های معدنی محدوده معدنی چشمه‌خوری (شمال غرب بیرجند) از طریق تکتونیک تجربی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
2 ارزیابی و تحلیل جایگیری کانسار کرومیت بندان (جنوب خاوری استان خراسان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 اسکان زایی در منطقه شمال کلاته شب ( شمال درح، شرق سربیشه ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
4 برآورد پارامترهای لرزه ای و خطر زمین لرزه با استفاده از تحلیل آماری و GIS در منطقه حوض سفید (جنوب غرب سربیشه ،خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
5 بررسی آلودگی عناصر Cr, B,As و Pb درمنابع آب زیرزمینی آشامیدنی جنوب دشت بیرجند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
6 بررسی انواع دگرسانی در سنگ های آتشفشانی حسین آباد (جنوب غرب بیرجند) با نگاهی بر اهمیت اقتصادی آنها (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
7 بررسی پتانسیل اقتصادی مگنتیت در الیوین بازالت های جنوب گزیک (شرق و ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
8 بررسی پترولوژیکی واحدهای لیتولوژی کانه دار معدن مس دزوکی(خراسان جنوبی-شمال قاین) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 بررسی تغییرات عناصر اصلی، جزیی و نادرخاکی در کانسار بنتونیت اسفزار شرق بیرجند ، استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
10 بررسی دگرسانی در سنگ های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی منطقه گیوشاد(جنوب باختری بیرجند، خاور ایران) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
11 بررسی زمینشناسی، کانی شناسی و ژیوشیمی کانسار منگنز سمک، شمال غرب نهبندان (خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
12 بررسی ژیوشیمیایی و نحوه تشکیل منیزیت های منطقه هنگران (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
13 بررسی ساخت و بافت در کانسارهای کرومیت خاور ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 بررسی کیفیت آب زیرزمینی با مصرف شرب در جنوب دشت بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی بنتونیت سلم آباد (جنوب شرق سربیشه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
16 پتروگرافی گدازه های بازالتی بالشی شمال آرین شهر (شمال بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
17 پتروگرافی و ژئوشیمی بخش گوشته ای افیولیت ملانژ شمال غرب بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
18 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آذرین ترشیری باختر دهشک، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های ساب ولکانیک ترشیری منطقه زرگر (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
20 پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه نیمه عمیق منطقه فریزنوک (شمال باختر بیرجند) و مقایسه آن با منطقه رچ (جنوب باختر بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 پتروگرافی و ژیوشیمی پرلیت های منطقه کوه سیاه) شمال دیهوک( (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
22 پتروگرافی و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی پلیو کواترنری در مجموعه افیولیتی را توک(شرق ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
23 پتروگرافی و ژیوشیمی واحدهای مافیک - اولترامافیک در مجموعه افیولیتی راتوک (شرق ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
24 پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری منطقه گلاب (سربیشه، خاور ایران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
25 پتروگرافی، دگرسانی و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی شمال غرب دهمیر جنوب غرب بیرجند) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
26 پتروگرافی، دگرسانی، کانیسازی و مغناطیسسنجی در ارتباط با کانیسازی مسپورفیری درمنطقه هلاکآباد، جنوب سبزوار (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
27 پتروگرافی، ژیوشیمی و محی تکتونیکی سنگ های آتشفشانی- نیمه عمیق ترشیری منطقه پیرنج (شمال بیرجند) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
28 پتروگرافی، ژیوشیمی وجایگاه تکتونیکی سنگھای آتتشفشانی- نیمھ عمیق گرونگ(غرب بیرجند) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
29 پترولوژی سنگ های آتشفشانی جنوب گرونک(شمال غرب خوسف)، استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
30 پترولوژی گدازههای پلیو- کواترنری منطقه ناسفنده واقع در شمال شرق نهبندان(شرق ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 پترولوژی گنبدهای آتشفشانی آداکیتی ترشیری منطقه گارجگان(جنوب غرب بیرجند) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
32 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شرق مود (شرق ایران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
33 پی جویی طلا و آنتیموان در منطقه شوراب (دریافت مقاله) اولین همایش معدن و علوم وابسته
34 تجزیه شیمی و سنگ شناسی دایک های منطقه رکات (جنوب غرب بیرجند) و مقایسه آن با کوه رچ (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 تحلیل پارینه تنش در پهنه برشی زیروجی بر اساس نسبت طول به پهنای شکستگی های کششی(جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 تحلیل کمی و آماری خطر لرزه ای در منطقه حوض سفید (جنوب غرب شهرستان سربیشه) (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
37 تحلیل هندسی جنبشی بر ساختارهای زمین ساختی منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
38 تحلیل هندسی و جنبشی برگواره ها و برگه های راندگی در افیولیت - ملانژ جنوب بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 تحلیل هندسی و جنبشی چینخوردگی مرتبط با گسلش در اسفهرود (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
40 تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی از طریق محاسبه کرنش حجمی در محدوده اکتشافی چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
41 تروگرافی و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی ناحیه ی کلاته قصاب (شمال غرب خوسف)، شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
42 تعیین سن تشکیل و جایگیری آمیزه افیولیتی منطقه بیرجند و فازهای کوهزاد مهم آن بر اساس شواهد صحرایی و فسیل شناسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 تعیین مناطق با شدت شکستگی بالا درمنطقه چشمه خوری شمال غرب بیرجند با استفاده ازشاخص فاکتورخطوارگی و نسبت های باندی ترکیبی ETM+ (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
44 جایگاه سنگ شناختی کانسارهای کرومیت در افیولیت ملانژهای جنوب شرق ایران ( بیرجند - گزیک ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 رفتار پورفیروکلاستها در میلونیتهای سرپانتینیتی پهنه برش بوشاد (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 زمین ریخت شناسی مناطق خشک: مطالعه موردی پلایای سهل آباد- خاور ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 زمینشناسی، آلتراسیون، کانیسازی و ژئوشیمی منطقه چشمه خوری، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
48 ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین ترشیری شمال شرق سلم آباد(سربیشه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
49 ژئوشیمی و کانیسازی درارتباط باکانیزایی مس در شرق نوار آلتراسیونی هلاکآباد (جنوب سبزوار) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
50 ژیوشیمی و محیط تکتونوماگمایی ولکانیک های کرتاسه، منطقه گازک(درح، خاور ایران) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
51 ساخت و بافت آگات های منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
52 سن سنجی و ژئوشیمی ماگماتیسم کالک آلکالن دربخش شمالی زون لوت - سیستان درخاور ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
53 سن سنجی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی فنود(جنوب خاوری بیرجند) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
54 سنگ شناسی و کانی شناسی توده های نفوذی و نیمه نفوذی مرتبط با اسکارن منطقه شمال کلاته شب (شمال درح، جنوب گزیک) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
55 شناسایی رگههای مسدار به روش ژئوفیزیکی IP و RS در معدن مس ماهور دهسلم، غرب نهبندان (شرق ایران) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
56 شواهد اختلاط ماگمایی در مطانعات پتروگرافی ولکانیک های سلم آباد (جنوب شرق سربیشه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
57 شواهد ژئوشیمیایی عدم تعادل ماگمایی مجموعه ولکانیسم ترشیری شمال آرین شهر (شمال بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 کاربرد تغییرات نسبت V در تحلیل ویایی کوههای باقران (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
59 کانی شناسی و پتانسیل اقتصادی لیستونیت های مجموعه افیولیتی راتوک، جنوب گزیک - شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
60 کانی شناسی و ترکیب شیمیایی کرومیتیت ها در معدن کرومیت چاه پنجسر، خاور بیرجند (استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
61 کانی شناسی و ترموبارومتری سنگ های الترامافیک در مجموعه افیولیت ملانژ فریزنوک (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
62 کرومیتیت های نیکل دار در مجموعه افیولیت ملانژی، زون جوش خورده سیستان، خاور ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
63 کرونولوژی ساختاری و مراحل کانی زایی لیستونیت در پهنه ی برشی آرگین (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
64 کلاتهآهنی، کانی سازی مس- طلای غنی از اسپکیولاریت گناباد، شرق ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
65 کنترل کننده های ساختاری در تشکیل رگه های معدنی شرق ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
66 کنترل کنندههای ساختاری در جایگیری مواد معدنی در منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
67 لیستونیتهای شمال بصیران (چهار گوش مختاران) و تقسیم بندی آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
68 مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
69 مطالعھ سنگ شناسی، ژیوشیمی و جایگاه زمین ساختی سنگ ھای آتشفشانی نیمھ عمیق ترشیری منطقھ ماھکان (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
70 مطالعه زمین شناسی ، دگرسانی و ژیوشیمی سنگ های آذرین ترشیری شوراب غرب خوسف) ، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
71 مطالعه زمین شناسی و دگرسانی توده های گرانیتوییدی منطقه هنگران (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
72 مطالعه زمین شناسی و دگرسانی سنگ های آذرین ترشیری شمال باختر گزنشک خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
73 مطالعه زمین شناسی واحدهای کانه دار محدوده مس دزوکی (شمال شرق قاین، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
74 مطالعه زمین شناسی، پترو گرافی و دگرسانی سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق جنوب شرق نالینو (جنوب غرب خوسف ،خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
75 مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی سنگ های آتشفشانی شرق سربیشه (شرق ایران) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
76 مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی سنگهای آتشفشانی– نیمه عمیق ترشیری شمال شرق نالینو جنوب غرب خوسف، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
77 مطالعه زمین شناسی، سنگ نگاری و دگرسانی در سنگ های ترشیری جنوب غرب قلعه زری (کوه سفید) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
78 مطالعه مینرال شیمی ، پتروژنز و حرارت و فشار تشکیل پریدوتیتهای هارزبورژیتی گزیک - شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
79 معرفی دگرریختی چند مرحله ای با استفاده از شواهد ساختاری در منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
80 معرفی راندگی گسل جنوب بیرجند و بررسی تنش تکتونیکی پهنه اطراف گسل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
81 مقایسه پتروگرافی و ویژگی های کاتدولومینسانس دولومیتهای سازندهای سلطانیه، سیبزار، شتری و مزدوران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
82 مقایسه مطالعات دورسنجی رگه ی معدنی مس کوه سفید(بختان) با معدن قلعه زری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
83 نشانگرهای سوی برش در ناحیه معدنی همچ جنوب غرب بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
84 نگرشی بر خاکهای صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران