دکتر رفعت زارع بیدکی

دکتر رفعت زارع بیدکی استادیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر رفعت زارع بیدکی

Dr. Rafat Zare Bidaki

استادیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 2
2 اولویت بندی زیرحوضه های آبخیز بهشت آباد از نظر پتانسیل سیل خیزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 1
3 اهمیت رعایت تناسب کاربری اراضی در تولید رواناب و رسوب در حوضه آبخیز بهشتآباد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
4 بررسی سهم منابع رسوب در حوزه آبخیز بهشت آباد با استفاده از ردیاب های طبیعی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 11، شماره: 1
5 پایش خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه ی آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 15
6 تحلیل پتانسیل منابع انسانی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص توسعه انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
7 تحلیل چندمتغیره خطر سیل با استفاده از توابع مفصل تودرتو در حوضه آبخیز بازفت (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 2
8 تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل در بخش هایی از حوضه آبخیز کارون شمالی در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 4
9 تلفیق اطلاعات اقلیمی و سنجش از دور در شاخص تلفیقی خشکسالی، به منظور پهنه بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 2
10 توزیع مکانی شدت خشک سالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 1
11 مقایسه روش های جداسازی آب پایه از رواناب مستقیم در حوزه ی آبخیز دورود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 5، شماره: 3
12 مکان یابی مناطق مستعد احداث سدهای خاکی کوتاه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت آباد) (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه بهشت آباد با استفاده از روش های چند متغیره آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
2 اثر تغییر اقلیم بر رواناب ایستگاه تله زنگ در دوره 2046-2065 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
3 اثرات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خشکسالی برخانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستای بارده شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارتباط خشک سالی های اخیر و منابع آب زیرزمینی در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی حوضه بهشت آباد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
6 ارزیابی شاخص تنش عرضه آب در حوزه آبخیز بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
7 ارزیابی کارایی مدل IHACRES در شبیه سازی جریان روزانه حوضه آبخیز درکش ورکش (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی کارایی مدل بارش-رواناب IHACRES در شبیه سازی جریان روزانه در حوزه آبخیز باراریه نیشابور (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 ارزیابی مدل بارش رواناب TANK در سه اقلیم متفاوت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 ارزیابی و بررسی آب مجازی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
11 استفاده از سنجش از دور در مطالعات برف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 امکان سنجی بارورسازی ابرها با استفاده از پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
13 اهمیت مدیریت کاربری اراضی در کاهش فرسایش و افزایش درآمد حوضه آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بهشت آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
14 برآورد زیان اقتصادی ناشی از فرسایش خاک در حوزه آبخیز بهشت آباد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
15 برآورد سطح پوشش برف به کمک تصاویر سنجنده MODIS درزیر حوزه آبخیز کوهرنگ علیا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
16 برآورد شاخص پایداری حوزه آبخیز (WSI) در حوزه آبخیز بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
17 بررسی اثر ذوب برف برآبدهی و تغذیه منابع آبی حوزه آبخیز کوهرنگ علیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
18 بررسی تطابق زمانی خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
19 بررسی تغییرات پوشش گیاهی حوزه مهارلو کهنه در سال های 2003تا2013 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
20 بررسی خشکسالی حوزه آبخیز بهشت آباد با استفاده از شاخص های درصد نرمال و شاخص استاندارد بارش سالانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
21 بررسی خشکسالی و ارایه راهکار هایی برای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
22 بررسی روند وقوع خشکسالی در حوزهی آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
23 بررسی شاخص های خودکفایی آب، وابستگی به آب و شاخص شدت مصرف آب ناشی از کشت محصولات زراعی عمده استان چهارمحال و بختیاری طی سال های 1395-1390 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
24 بررسی کمی منابع آب حوزه آبخیز بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
25 بررسی مشارکت مردم در توسعه پایدار و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
26 بررسی وضعیت بهمن خیزی حوزه های البرز مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
27 بهبود پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از نانو ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
28 بهترین شاخص گیاهی برای پایش خشکسالی در دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
29 پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون شمالی با روش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
30 پیش بینی وضعیت خشکسالی با استفاده از نمایه PNI به کمک مدل های LARS-WG و NCCCSM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
31 پیشبینی توسعه آبیاری تحت فشار با روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
32 تحلیلی بر روشهای هیدرولوژیکی کنترل رسوبگذاری در مخازن سدها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
33 تعیین اقلیم برفی مناطق کوهستانی کشور ایران با روش ماک و بیرکلند (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
34 تغییر اقلیم فرصت یا تهدیدی برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
35 تفکیک آب پایه در حوزه ی آبخیز دورود و بررسی روند آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
36 روش های جداسازی آب پایه در هیدروگراف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
37 روشهای پیش بینی وقوع بهمن برای کوهنوردان و اسکی بازان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
38 ریزمقیاس سازی آماری داده های ماهانه تغییر اقلیم، مطالعه موردی حوزه آبخیز بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
39 ریزمقیاس سازی داده های تغییر اقلیم به روش حداقل مربعات خطا و استفاده از متغیر کمکی ارتفاع (مطالعه موردی: حوزه خانمیرزا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
40 شناسایی عوامل موثربرتخریب دشت لاله های واژگون درزاگرس مرکزی و ارایه راهکارهای حفاظتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
41 مدیریت جامع ریسک مفهوم مورد نیاز در مهندسی آبخیزداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
42 مروری بر اثر بیوچار بر پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
43 مروری بر تاثیر نانومواد بر نفوذپذیری خاک و پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
44 مقایسه فرمول های موقعیت نموداری در برازش توزیع های مورد استفاده در دبی سالانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کارون شمالی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
45 مقایسه قابلیت های ArcHydro و ILWIS در استخراج اتوماتیک خصوصیات فیزیوگرافی (مطالعه موردی: حوضه خانمیرزا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
46 مقایسه میزان رواناب تولید شده درکاربری های مختلف اراضی حوزه آبخیز بهشت آباد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
47 مقایسه و ارزیابی مدل های مفهومی بارش - رواناب IHACRES و SIMHYD در حوضه آبخیز جونقان (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
48 واسنجی ضریب کریگر در 3 زیرحوزه آبخیز کارون شمالی واقع در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب