دکتر زینب نوروزعلی

دکتر زینب نوروزعلی صاحب امتیاز و مدیر مسئول موسسه مطالعات علوم انسانی و اسلامی «حکمت کلمه»، نشریه «پژوهش های نوین ادبی» و انتشارات «آسو اوستا»، عضو پیوسته انجمن صنفی مدیران رسانه ایران، عضو پیوسته انجمن ویراستاران ایران و عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

دکتر زینب نوروزعلی

Dr. Zeynab Noroozali

صاحب امتیاز و مدیر مسئول موسسه مطالعات علوم انسانی و اسلامی «حکمت کلمه»، نشریه «پژوهش های نوین ادبی» و انتشارات «آسو اوستا»، عضو پیوسته انجمن صنفی مدیران رسانه ایران، عضو پیوسته انجمن ویراستاران ایران و عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل تطبیقی از یک نوشتار انتحالی و بیانیه های مکتب ادبی اصالت کلمه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 57
2 تطبیق کهن الگوهای صورمثالی در سعادت نامه استرآبادی و ساقی نامه ترشیزی براساس نظریه یونگ (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
3 جهانی های زبان در مکتب زبان شناسی فراساختارگرا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های نوین ادبی دوره: 1، شماره: 1
4 حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 3، شماره: 6
5 شخصیت قهرمانان در حکایت های روضه خلد از مجد الدین خوافی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 2، شماره: 2
6 نمادشناسی حیوانات در سعادت نامه و ساقی نامه با تکیه بر کهن الگوی یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی انواع هنجارگریزی در«واژانه»مبتنی برآثار نیلوفر مسیح (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
2 بررسی تطبیقی انگاره های نمادین طبیعی در دو منظومه سعادت نامه استرآبادی و ساقی نامه ظهوری بر اساس نظریه کهن الگویی یونگ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات
3 تیپ شناسی قهرمانان روضهخلد (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
4 صور نوعی عدالت در اشعار سنایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
5 فلسفه شعر انیمیشن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
6 نخستین سیستم فراگرایی در ادبیات جهان مبتنی بر اسطوره افزایی درکتاب جنس سوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری