آقای حجة الاسلام محمدرضا آتشین صدف

حجة الاسلام محمدرضا آتشین صدف

آقای حجة الاسلام محمدرضا آتشین صدف

Mohamadreza Atashin sadaf

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام محمدرضا آتشین صدف در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه پایش سبک زندگی